Над 60 процента от реколтата от пипер е унищожена през последната седмица

Асоциация „Български пипер“ призовава членовете си за спешно създаване на организация на производителите
Петък, 11 Октомври 2013 16:01 Публикувана в Бизнес Прочетена 1920 пъти
Според Асоциация „Български пипер“, в момента на пазара цари пълен хаос. Продават се „омесени“ вносни и местни пипери от различни сортове, с различно качество, с различни цветове и вкусове. Пазарът в България е станал „изключително беден откъм сортово разнообразие, цветове и качество“.   Според Асоциация „Български пипер“, в момента на пазара цари пълен хаос. Продават се „омесени“ вносни и местни пипери от различни сортове, с различно качество, с различни цветове и вкусове. Пазарът в България е станал „изключително беден откъм сортово разнообразие, цветове и качество“. Снимка: Eric Hunt, Wikimedia Commons

Призивът на Асоциация „Български пипер“.

 

Асоциация „Български пипер“ призова членовете си и производителите на пипер да учредят организация на производителите. Според Асоциацията, която е една от най-добре работещите браншови организации в българското земеделие „сега е най-благоприятният момент за създаване на организации на производителите“. От Асоциация „Български пипер“ излязоха със специално становище по въпроса, където се претеглят всички плюсове на създаването на организации на производителите. (В становището се претеглят и някои минуси, но се оказва, че те са за прекупвачите и спекулантите, а не за производителите).

Асоциация „Български Пипер“ е учредена през февруари 2002 г. в град Добрич. Днес в нея членуват 125 лица, фирми и институции от всички сектори, като наука, производство на пипери, реализация на пипери и други. В момента има заявки за членство от още 8 фирми - производители на пипер, работещи на площи от 30 до 300 декара и произвеждащи други зеленчуци на площи от 5 до 200 декара.

 

Главната задача на Асоциацията е да се съдейства за възникване и поддържане на доверие между основните субекти в аграрната наука, семепроизводството, производството на пипери, преработката и търговията с пипери с произход Република България, чрез сътрудничество на всички нива. Асоциацията подготвя своите членове за създаване на организации на пиперопроизводителите от нов - европейски тип.

 

Рекордните загуби на производителите през последните дни.

 

В становището се подчертават и някои форсмажорни обстоятелства, които би трябвало да „пришпорят“ производителите да се организират. От Асоциация „Български пипер“ подчертават, че кризата оказва крайно негативно влияние както върху производителите, така и върху крайните потребители. Освен това, възникват големи рискове, свързани със започналото застудяване, което заплашва производителите на пипер не само в страната но и на Балканския полуостров и даже в цяла Европа.

 

По принцип, последните десетина дни бяха от почти съдбоносно значение за производителите на пипер в България, тъй като имаше възможност да настъпят минусови температури, като нивата им паднат до минус три градуса. По последни данни, отрицателните температури и сланите през тези дни са довели до унищожаване на около 60 процента от пиперената реколта. Според главния секретар на Асоциация „Български пипер“ - Георги Василев, това не се е случавало от 100 години насам. Част от производителите са успели да везмат мерки но въпреки това щетите са много големи.

 

Аргументите на Асоциация „Български пипер“ за създаване на организации на производителите.

 

В становището на Асоциацията се изтъква, че евентуалното ссъздаване на организация на производителите ще доведе до намаляване на себестойността на продукцията с 10 – 20 процента. Това ще се постигне чрез съвместни покупки на семена, разсад, торове, препарати и други материали. Общото ползуване на различни машинни услуги също ще доведе до намаляване на себестойността на продукцията. Според авторите на становището, реално е да се очаква увеличаване на приходите от продажби с 20 – 40 процента.

 

Главният секретар на Асоциация „Български пипер“ - Георги Василев потвърди, че в момента около 30 – 35 на сто от произведения пипер се похабява по различни причини. Между тях са: липса на познания за пазара у производителите; липса на пазари; заетост на собствениците на пиперовите насаждения с други проблеми; неосъществяването на сортиране на продукцията по качество, по размери на пиперките и по цветове; огромна „фира“ и похабяване на стока по време на транспорт, както и „неспазване на хладилната верига“, за която от Асоциацията поясняват, че се простира „от полето до трапезата на крайния потребител“.

 

Според Асоциация „Български пипер“, създаването на организации на производителите, специално при пиперопроизводителите ще доведе със сигурност до увеличаване на продажната цена. За производителите това ще стане за сметка на „байпасиране“ на прекупвачите и чрез извършване на директен износ както на пресен, така и на преработен пипер. По данни на Асоциацията в момента в осем държави има добре обучени маркетингови специалисти и маркет мейкъри, които желаят да продават български пипери – без значение дали става дума за прясна продукция или за преработена по някакъв начин.В становището на Асоциацията се застъпва становището, че създаването на организации на производителите ще доведе и до увеличаване на добива на пипер от декар. Това ще стане чрез използуването на хибридни семена, чрез прилагане на иновациионни технологии при отглеждането на пипера, както и чрез повишаване на квалификацията на агрономите и специалистите по отглеждане на пипера.

 

Един от най-важните очаквани резултати от създаването на организации на производителите е продаването на цялото количество от произведения пипер. Очакван ефект е и пълното „усвояване“ на всички помощи, субсидии и преференции, които Асоциация „Български пипер“ е успяла да осигури за производителите през цялата история насъществуването си. В момента всичко това възлиза на брутната сума от 420 лева на декар. В момента от тези пари могат да се възползуват едва 15 процента от производителите. Останалите дребни производители, просто нямат експертен капацитет за да се справят с всички бюрократични процедури около получаването на парите.

 

Създаването на организация на производители би могло да доведе и до решително подобряване на положението с възстановяването на ДДС за пиперопроизводителите. В момента, едва 12 процента от производителите на пипер са регистрирани по ДДС. Всички останали си купуват необходимите им семена, торове, препарати, разсад, машини и други с включен данък върху добавената стойност, който обаче те самите няма как да калкулират в продажните си цени. Същото е положението, когато се ползуват услуги от контрагенти, които са регистрирани по ДДС.

 

Печелят всички, с изключение на спекулантите, мошениците и раздавачите на „бързи кредити“ с непосилни лихви.

 

Оказва се, че от създаването на организация на производители могат да спечелят всички. Производителите имат шанс да намалят себестойността на продукцията си и значително да увеличат реалните си доходи. Контрагентите на пиперопроизводителите – семепроизводители, търговци на торове и препарати, на машини и съоръжения, доставчиците на амбалаж и превозвачите ще бъдат доволни, защото срещу тях ще стоят надеждни и платежноспособен партньор в лицето на организацията на производителите. Това ще е партньор, който е заел трайни позиции на пазара, купувач на едро, който не е заплашен постоянно от неплатежноспособност или фалит. Впрочем, никой не може да изчисли, какво ще спечелят партньорите на организацията на производителите на пипер за сметка на спестените време и стрес.

 

Печеливши ще се окажат и търговците на едро и веригите от магазини, които ще получават сортиран, сертифициран и етикетиран пипер. Тази подбрана стока ще може да се продава в течение на 15 – 20 дни без големи загуби от фира и от разваляне. По мнение на Асоциация „Български пипер“, в момента на пазара цари пълен хаос. Продават се „омесени“ вносни и местни пипери от различни сортове, с различно качество, с различни цветове и вкусове. Според специалистите, пазарът в България е станал „изключително беден откъм сортово разнообразие, цветове и качество“. Ако имат за партньор организация на производителите, търговците ще могат да купуват охладен палетизиран пипер тогава, когато поискат.

 

По мнение на Асоциация „Български пипер“, от създаването на организации на производителите, най-много ще спечелят преработвателите. Наличието на качествен местен пипер ще им спести необходимостта да внасят пресен пипер от Македония, Гърция, Турция и Сърбия. С това ще спестят много бюрократични трудности, а от там и много нерви, фири и от там – пари. Преработвателите ще могат рязко да подобрят рандемана и ще си поръчват точно такава суровина, каквато им е необходима за производството на конкретния индустриален продукт. От тях ще зависи, дали ще им се достави печена белена капия или замразена рязана на ивици или кубчета. Преработвателите вече ще могат да купуват по спецификация, а не каквото им се докара от полето.

 

В крайна сметка, преработвателите дори ще могат да се откажат от „удоволствието“ да отглеждат сами пипер, за да задоволяват необходимостите на производството си. Те ще получат шанса да фокусират вниманието си върху усъвършенствуване на технологиите за преработка и върху пазарите на продукцията си.

 

Става дума за наистина голямо улеснение, защото в момента над 40 на сто от времето на преработвателите минава в търсене на пипер, в разправии около качеството на суровината, цените й, както и не на последно място – около времето за доставка. В момента, преработвателите изхвърлят по една или друга причина между 10 и 15 на сто от закупения пипер. Това естествено води до повишаване на себестойността и до намаляване на конкурентоспособността на продукцията им.

 

Износителите на пипер ще бъдат облагодетелствувани от партньорството с организации на производителите, защото ще разполагат с охладен, сортиран, палетизиран и етикетиран продукт, на практика – готов за експорт. Вместо да хвърлят 80 на сто от времето си за подготовка на продукта, както е днес, те ще могат да се занимават с търсенето на нови пазари, с контакти с чуждестранните си контрагенти и в крайна сметка ще разширяват географията на продажбите си.

 

Крайният потребител ще може да очаква да получава качествен и разнообразен по сортове и вкусове пипер на справедлива пазарна цена. На пазара ще се върнат любими сортове като „Куртовската капия“, която е „българското богатство“ сред европейските зеленчуци. При тези условия от Асоциация „Български пипер“ очакват и постепенното връщане на пазара на българския млян червен пипер. В момента за срам на цялото ни зеленчукопроизводство, 80 процента от наличния на пазара млян червен пипер е внос от страни, които никога не са били някакъв значим фактор в тази област.

 

Българската държава ще има щастието да види производителите излезли на светло. По изчисления на финасовите експерти на Асоциация „Български пипер“, само от пиперопроизводителите, държавата ще може да събере около 50 000 000 лева от ДДС, както и допълнителни приходи от данък върху печалбата. България трябва да си върне 20 000 работни места на пиперопроизводители, които в момента са в съседни държави. Според Асоциацията смятат, че от тези около 20 000 работни места в хазната ще влязат около 18 000 000 лева, вместо да се плащат днешните 4 000 000 лева обезщетения срещу безаботица.

 

Краткият списък на губещите от създаването на организации на производители са прекупвачите, мошениците, спекулантите и раздавачите на „бързи кредити“. В момента, прекупвачите формират между 20 и 25 процента от крайната цена на пипера в България. Производителите страдат много и от „дейността“ на мошениците, които взимат пипера им без каквото и да е намерение да го плащат или пък плащат по символични цени.

 

Известно е, че в европейските държави, лихвата по кредитите за земеделски производители рядко достига 3 процента годишно. В България вече е обичайна практика, пиперопроизводителите да ползуват „услугите“ на фирми за „бързи кредити“, които взимат 10 процента МЕСЕЧНО. Естествено, това води до бързото им разоряване. Създаването на организации на производителите ще остави тези „кредитодатели“ без работа.

 

В заключение, според Асоциация „Български пипер“ от създаването на организации на производителите ще загубят всички, които в момента печелят от липсата на информация, непознаването на пазара и финасовата безпомощност на малките производители.

 

Статията е поместена в сайта на Съюза за стопанска инициатива – www.ssibg.org Заглавието е на редакцията на „Свободен народ online“.

Теодор Дечев

Завършил ВИАС през 1984 г. Магистър по политология. Доктор по социология. От 1993 г. до 1997 г. е главен редактор на вестник “Свободен народ”. От 1998 до 2001 г. е заместник министър на труда с ресор индустриални отношения. Почетен председател на ССИ. В периода 2003 – 2012 г. е член на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Автор е на около четиридесет научни публикации в областта на строителните конструкции и на повече от тридесет в областта на социологията, индустриалните отношения и политологията. Преподава в УНСС, НБУ и в КИА – Пловдив. Съпредседател на „Свободен народ“ - партията на свободните социалдемократи.

Уеб сайт: teodordetchev.blog.bg
Влезте, за да коментирате