Поискана е проверка за конфликт на интереси при комисаря от ДКЕВР – Андон Роков

Петък, 19 Април 2013 09:33 Публикувана в У нас Прочетена 1315 пъти
Участва ли Андон Роков в схема от типа "Батко и Братко" ? Участва ли Андон Роков в схема от типа "Батко и Братко" ?

Директорът на вестник „Свободен народ“ - Теодор Дечев е изпратил писмо до председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), с което иска Комисията да се произнесе дали е на лице конфликт на интереси при члена на ДКЕВР – Андон Роков. Според Теодор Дечев, конфликтът на интереси се изразява в това, че братът на Андон Роков – Живко Роков е съдружник в адвокатска кантора, която обслужва концесионера на столичното водоснабдяване – Софийска вода по целия спектър от делови проблеми, включително и за бизнес плановете и за исканията за повишаване на цената на водата.

По-долу поместваме пълния текст на писмото на Теодор Дечев до г-н Филип Златанов – председател на КПУКИ, в което се дава изчерпателна картина на възникналия конфликт на интереси при воден и енергиен комисар – Андон Роков.

„Уважаеми Г-н Златанов,

С настоящето се обръщам към Вас във връзка с публикация във вестник „Свободен народ“, представляваща сама по себе си сигнал за конфликт на интереси. (Публикацията може да бъде открита и в он-лайн изданието на вестник „Свободен народ“ на адрес: http://www.svobodennarod.com/disclosures/148-shef-ot-dkevr-s-tezhak-konflikt-na-interesi.html). Пиша Ви в качеството си на директор на вестник „Свободен народ“, където е публикуван критичен материал, констатиращ наличието на конфликт на интереси при г-н Андон Роков – член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Естеството на съществуващия конфликт на интереси се изразява в следното:

Адвокатското съдружие „Арсов, Начев, Ганева“ обслужва компанията „Софийска вода“ - концесионер на столичното водоснабдяване, намираща се под постоянното наблюдение на ДКЕВР. Кантората „Арсов, Начев, Ганева“ консултира „Софийска вода“ по отношение на широк кръг от въпроси в това число и по отношение на бизнес плановете на концесионера на столичното водоснабдяване. Кантората работи особено добре по отношение на одобряването на цените на водата в София. Това обслужване се извършва без кантората да е участвала в конкурс по Закона за обществените поръчки, макар че параметрите на сътрудничеството между адвокатите и „Софийска вода“ го изискват, но този факт не е предмет на настоящия сигнал до Вас.

Оказва се, че в кантората „Арсов, Начев, Ганева“ работи Живко Георгиев Роков - брат на комисаря от ДКЕВР (Държавна комисия по енергийно и водно регулиране) – Андон Роков. Според публично достъпни данни от Булстат, придобити чрез информационната система ДАКСИ, Живко Георгиев Роков е  и съдружник (съсобственик) в Адвокатско сдружение „Арсов, Начев, Ганева“ с дял от 9 процента.

Адвокатското съдружие „Арсов, Начев, Ганева“ не е субект на Търговския регистър и е с ЕИК: 130467669. Съдружници (съсобственици) в във въпросното адвокатско дружество са Светлана Спасова Ганева – с 27 процента от общия капитал, Владимир Георгиев Начев – с 27 процента от общия капитал, Марин Дамянов Арсов – с 27 процента от общия капитал, Живко Георгиев Роков – с 9 процента от общия капитал и Стоил Здравков Христов – с 7 процента от общия капитал.

Управляващи съдружници (управители) на адвокатското съдружие „Арсов, Начев, Ганева“  са: Марин Дамянов Арсов, Владимир Георгиев Начев и Светлана Спасова Ганева.

Както е публично известно, днешният енергиен и воден комисар – г-н Андон Роков до не отдавна беше дори изпълняващ длъжността шеф на ДКЕВР. Очевидно става дума за доста прозрачен конфликт на интереси, който създава основателни подозрения на какво се дължи лекотата, с която адвокатската кантора „Арсов, Начев, Ганева“ прокарва през ДКЕВР измененията в цените на водата.

Уважаеми г-н Златанов,

Обръщам се към Вас писмено, защото досегашната практика сочи, че КПУКИ няма практика да се самосезира от публикации в електронните медии и периодичния печат. Затова моля да смятате настоящето писмо за официален сигнал по смисъла на нормативната уредба, уреждаща предотвратяването и установяването на конфликта на интереси.

Моля да дадете ход на проверка, която да установи налице ли е конфликт на интереси при г-н Андон Георгиев Роков – член на ДКЕВР, поради пряката му роднинска връзка с лице, което обслужва търговско дружество, което се намира под прякото наблюдение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

От предишна наша кореспонденция знам, че КПУКИ изисква личните данни на лицата, подали сигнали за конфликти на интереси. Включително, известно ми е че изисквате единните граждански номера на хората, подали сигнали. Използувам случая за да изразя определено недоумение за това изискване, чийто ефект най-вероятно е единствено в посока на ограничаване на броя на сигналите за конфликт на интереси.

Независимо от несъгласието ми с тази порочна практика, имам честта да Ви изпратя личните си данни, за да няма основание да бъде бавена или прекратена процедурата по разглеждането на сигнала ми и евентуалното установяване и пресичане на конфликта на интереси при г-н Андон Роков.

Като изразявам надежда, че оглавяваната от Вас Комисия ще предприеме адекватни действия на подадения от мен сигнал, позволете да изразя най-отличните си към Вас почитания“.

На въпрос на журналист за мотивите за тази офанзива, Теодор Дечев отговори, че обектът на неговата атака е комисарят Роков.

„Недопустмо е в сегашната ситуация на огромно обществено напрежение, член на ДКЕВР да регулира и морализаторства при толкова набиващо се в очи съмнение за конфликт на интереси. Що се отнася до споменатото адвокатско сдружение – нямам нищо против тези хора. Известно е, че не е луд този, който яде зелника. Луд е който го  дава. Конфликтът на интереси си е при съответния член на ДКЕВР, а не при адвокатите.

Що се отнася до „Софийска вода“ - обществено известно е, че неколкократно съм пледирал в тяхна защита, точно когато е бил застрашен общественият интерес. Така беше преди години, когато поради нехайството на МОСВ и на ДКЕВР, София беше на крачка да загуби европейските пари за пречиствателната станция за фосфорни и азотни съединения. Но в случая става дума за водно-енергийният вариант на случая „Батко и Братко“.

Впрочем, точно ДКЕВР би трябвало да констатира дали Адвокатското сдружение „Арсов, Начев, Ганева“ е трябвало да се явява на конкурс за обществена поръчка. Самият Андон Роков е трябвало според закона незабавно да информира КПУКИ за възникналата ситуация, но той просто си е замълчал“.

Очаква се, днес Теодор Дечев да уведоми писмено министър-председателя Марин Райков и председателката на ДКЕВР – Евгения Харитонова за възникналите съмнения за конфликт на интереси при комисаря Андон Роков.

Последно променена в Събота, 18 Май 2013 19:51
Влезте, за да коментирате