КПУКИ разследва комисаря от ДКЕВР – Андон Роков

Събота, 18 Май 2013 17:17 Публикувана в У нас Прочетена 1010 пъти
Ангел Семерджиев и Андон Роков. Първоначално Роков беше предпочетен за приемник на предишния председател на ДКЕВР Ангел Семерджиев и Андон Роков. Първоначално Роков беше предпочетен за приемник на предишния председател на ДКЕВР

Срещу Андон Роков, доскорошен изпълняващ длъжността председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), е образувано производство по реда на Закона за предотвратяване и откриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Това стана ясно от писмо на председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) до директора на вестник „Свободен народ“ - Теодор Дечев. Писмото е с изходящ номер № С-4414 от 25 април 2013 г.

Оказва се, че Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) е започнала проверката срещу Роков още през месец февруари на тази година. От писмото на председателя на КПУКИ – Филип Златанов до директора на вестника – Теодор Дечев става ясно, че сигналът на „Свободен народ“ е приобщен към по-стара административна преписка с регистрационен номер № С-44/14.02.2013. Този факт така и нямаше да стане достояние на обществеността, ако вестник „Свободен народ“ не беше изпратил до КПУКИ сигнал за конфликт на интереси, който е възникнал при комисаря Андон Роков.

Всъщност, вестник „Свободен народ“ беше първият и комай единствен книжен вестник, който даде гласност на проблема с конфликта на интереси при члена на ДКЕВР – Андон Роков. Припомняме, че естеството на посочения от „Свободен народ“ конфликт на интереси се изразява в следното:

Адвокатското съдружие „Арсов, Начев, Ганева“ обслужва компанията „Софийска вода“ - концесионер на столичното водоснабдяване, намираща се под постоянното наблюдение на ДКЕВР. Кантората „Арсов, Начев, Ганева“ консултира „Софийска вода“ по отношение на широк кръг от въпроси в това число и по отношение на бизнес плановете на концесионера на столичното водоснабдяване. Кантората работи особено добре по отношение на одобряването на цените на водата в София, което става с изрична санкция от страна на ДКЕВР.

Оказва се, че в кантората „Арсов, Начев, Ганева“ работи Живко Георгиев Роков - брат на комисаря от ДКЕВР (Държавна комисия по енергийно и водно регулиране) – Андон Роков. Според публично достъпни данни от Булстат, придобити чрез информационната система ДАКСИ, Живко Георгиев Роков е  и СЪДРУЖНИК (съсобственик) в Адвокатско сдружение „Арсов, Начев, Ганева“ с дял от 9 процента.

Вестник „Свободен народ“ сезира КПУКИ на 17 април 2013 г., с писмо до председателя на Комисията, с което е поискано тя да се произнесе дали е на лице конфликт на интереси при члена на ДКЕВР – Андон Роков. (Писмото е с входящ номер № 01-452 от 17 април 2013 г.). Писмото до КПУКИ е „подсигурено“ с още две писма - до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и до Министерския съвет, които са внесени в деловодствата на двете институции на 18 април 2013 г. (Входящият номер на писмото в ДКЕВР е: № В-12-00-270 от 18 април 2013 г.).

От Министерския съвет реагираха почти светкавично, като началникът на отдел „Приемна“ на МС – г-жа Соня  Божикова препрати незабавно изложението за конфликта на интереси в „случая Андон Роков“ на КПУКИ. Има сериозни основания да смятаме, че в КПУКИ са се отнесли с повишено внимание към сигнала, след като са разбрали, че е сезиран и Министерският съвет.

От ДКЕВР все още не са коментирали случая. Не е известно дали председателката на ДКЕВР - г-жа Евгения Харитонова е наредила вътрешно разследване на конфликта на интереси или е оставила всичко в ръцете на КПУКИ. Няма данни и някой да е поискал от г-н Андон Роков да излизе в отпуск, докато трае разследването на КПУКИ или евентуалното вътрешно разследване в ДКЕВР, ако такова изобщо бъде предприето.

2013 05 18 Pismo ot KPUKI za Andon Rokov 1

Последно променена в Събота, 18 Май 2013 18:43
Теодор Дечев

Завършил ВИАС през 1984 г. Магистър по политология. Доктор по социология. От 1993 г. до 1997 г. е главен редактор на вестник “Свободен народ”. От 1998 до 2001 г. е заместник министър на труда с ресор индустриални отношения. Почетен председател на ССИ. В периода 2003 – 2012 г. е член на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Автор е на около четиридесет научни публикации в областта на строителните конструкции и на повече от тридесет в областта на социологията, индустриалните отношения и политологията. Преподава в УНСС, НБУ и в КИА – Пловдив. Съпредседател на „Свободен народ“ - партията на свободните социалдемократи.

Уеб сайт: teodordetchev.blog.bg
Влезте, за да коментирате