Иван Костов изучава рисковете пред страната

Понеделник, 14 Октомври 2013 16:47 Публикувана в У нас Прочетена 936 пъти

Бившият премиер Иван Костов представи ръководения от него проект Лаборатория "Управление на рискове" на Нов български университет. "Лабораторията ще изготвя доклади и анализи за рисковете пред страната, в които ще се посочват и прогнози", посочи Костов. Той добави, че няма да си позволят да внасят каквито и да било идеологии в изследванията. "Работата ни ще е фокусирана върху националното съгласие", посочи той. Това, което ще ги отличава от други аналитични звена е, че точно и стриктно ще прилагат международния стандарт за управление на риска - ISO 31000 от 2009 г.*

В изграждането ѝ участват експерти от департаментите "Бизнес администрация", "Икономика", "Политически науки" и "Национална и международна сигурност". Доц. Костов посочи, че ще наблюдават 29 първични и вторични риска. Той обясни, че първият доклад, по който работят и ще има публикация, е свързан с рисковете за страната ни, предизвикани от бежанската криза. Той подчерта, че най-опасното при риска с нелегалната емиграция е, че той е непредвидим.

 

В представянето на лабораторията Костов направи анализ на ситуацията в страната, посочвайки, че в България вече пет години няма устойчиво развитие, БВП е на равнища под 2008 г., демографското състояние е особено тежко, а икономическото неравенство в обществото продължава да се задълбочава.

 

На представянето на проекта присъстваха вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев и председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност Атанас Мерджанов. Вицепремиерът Йовчев  посочи, че проектът трябва да бъде подкрепен и поздрави университета за идеята за създаване на лабораторията. Според него обаче няма как да се избяга съвсем от политиката, защото оценявайки рисковете, трябва да има единна визия за това как да се развива България.Без такава визия много трудно можем да дефинираме целите, които искаме да постигнем, и от там рисковете, които произтичат за България от промяната в обстановката и в средата, посочи министърът.

-------------------------------------------------------------------------------

* Стандартът ISO 31000 “Управление на риска” дава рамка за внедряване и поддържане на управлението му, приложима по отношение на всяка частна, публична, обществена организация, група или дори отделна личност. Смята се, че стандартът насърчава изпреварващото, проактивно управление, подобрява идентификацията на възможностите и заплахите, осигурява на съответствие с нормативните актове и международните стандарти, подобрява процеса на отчитане и управлението, увеличава сигурността и доверието на заинтересованите страни, подобрява оперативната ефикасност и ефективност, подобрява предпазването от загуби и управлението на инциденти, подобрява контрола и устойчивостта на организацията. /СД

Последно променена в Понеделник, 14 Октомври 2013 17:31
Влезте, за да коментирате