Отново член на ДКЕВР със съмнения за тежък конфликт на интереси

“Свободен народ online” отправи питане до КПУКИ във връзка с комисар Илиян Илиев
Петък, 11 Юли 2014 16:56 Публикувана в У нас Прочетена 1433 пъти
Редакцията на „Свободен народ online“ се обърна към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) с молба последната да се произнесе по три въпроса, свързани с положението на комисаря в ДКЕВР – г-н Илиян Христов Илиев.   Редакцията на „Свободен народ online“ се обърна към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) с молба последната да се произнесе по три въпроса, свързани с положението на комисаря в ДКЕВР – г-н Илиян Христов Илиев. Снимка: http://izvestnik.info

Редакцията на електронния ежедневник „Свободен народ online“ се обърна към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) с молба да разгледа случая при г-н Илиян Христов Илиев – член на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Самият факт, че Илиян Христов Илиев е бивш служител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и в последствие на НЕК е вече повод за размисъл. В допълнение, г-н Илиян Христов Илиев е бил освободен от компанията „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по взаимно съгласие, след като е бил обвинен, че не е извършил добросъвестно и качествено своята работа по време на приемателна комисия, на която е бил председател от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Редакцията разполага с документи от които се вижда, че според тогавашните му работодатели, г-н Илиян Илиев не само е нарушил трудовата дисциплина и професионалната етика, но и е нанесъл материални щети на своя работодател, приемайки неизпълнени работи.

 

Според документите, с които разполагаме, направените констатации са стряскащи и буди недоумение как човек, който е обвинен в „пълна нелоялност и незачитане на интересите на своя работодател“, както и че „с небрежното си и нехайно поведение е създал предпоставки за възпрепятстване на работата на аварийните екипи, което може да доведе до продължително прекъсване на електрозахранването на потребителите в един голям район“ и за който се твърди, че спазването на професионалната етика и морал не са присъщи, става член на ДКЕВР и му се възлага да защитава правата на потребителите и спазването на регулациите.

 

Добър въпрос е и защо такъв човек не е уволнен дисциплинарно, като по този начин да му се попречи да нанася вреди в други части на сектора енергетика, но отговор няма. Много работодатели се възползват от възможността да не си създават грижи и освобождават провинилите се служители по взаимно съгласие. Тази практика, обаче, води до липса на реална информация относно моралните и професионални качества на кадри, които след това заемат важни ръководни постове. Какъвто е случаят и с г-н Илиян Илиев.

 

Горното предполага, че г-н Илиян Христов Илиев има силно предубеждение към ръководството на компанията „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, което води до конфликт на интереси в новото му амплоа – член на ДКЕВР, при това член, който е пряко ангажиран с проверките, извършвани на групата фирми от ЧЕЗ.

 

Редакцията разполага със сведения, че г-н Илиян Христов Илиев е имал служебни проблеми и по време на пребиваването си в структурата на НЕК, но до този момент разполагаме само с устни свидетелства по този въпрос.

 

Изнесените факти, са сериозен мотив за възникване на предубедено отношение от страна на г-н Илиян Христов Илиев по отношение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и към цялата група фирми на ЧЕЗ в България.

 

По тази причина, редакцията на „Свободен народ online“ се обърна към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) с молба последната да се произнесе по три въпроса:

 

Първо, дали самият факт, че преди да бъде назначен в ДКЕВР, г-н Илиян Христов Илиев е работил в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и в структурата на НЕК, представлява предпоставка за възникване на конфликт на интереси, с оглед на работата която трябва да извършва като комисар в енергийно – водния регулатор.

 

Второ, дали фактът, че г-н Илиян Христов Илиев е освободен от работата си в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД след установен тежък конфликт с ръководството на компанията, поражда конфликт на интереси, тогава когато последният извършва контролни и други действия по отношение на фирмите от групата на ЧЕЗ в България.

 

Трето, дали г-н Илиян Христов Илиев не е трябвало сам да информира КПУКИ за изложените по-горе обстоятелства, като възможен генератор на конфликт на интереси при работата му като член на ДКЕВР.

 

Редакцията се обръща и към комисаря в ДКЕВР – г-н Илиян Христов Илиев с готовност да отрази точно и изцяло неговите коментари по повдигнатите въпроси.

Последно променена в Петък, 11 Юли 2014 17:09
Теодор Дечев

Завършил ВИАС през 1984 г. Магистър по политология. Доктор по социология. От 1993 г. до 1997 г. е главен редактор на вестник “Свободен народ”. От 1998 до 2001 г. е заместник министър на труда с ресор индустриални отношения. Почетен председател на ССИ. В периода 2003 – 2012 г. е член на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Автор е на около четиридесет научни публикации в областта на строителните конструкции и на повече от тридесет в областта на социологията, индустриалните отношения и политологията. Преподава в УНСС, НБУ и в КИА – Пловдив. Съпредседател на „Свободен народ“ - партията на свободните социалдемократи.

Уеб сайт: teodordetchev.blog.bg
Влезте, за да коментирате