БСК с план за действие, при който не се ангажират публични средства за решаване на проблемите на КТБ

“Не решавайте вместо нас!“ - призовават от Българската стопанска камара
Четвъртък, 17 Юли 2014 11:18 Публикувана в У нас Прочетена 1177 пъти
Българска стопанска камара: УС на БСК, без да подценява интелектуалните възможности на българските политици, воден единствено от разбирането си, че свободните граждани са в правото си да се погрижат сами за защитата на своите интереси, апелира към всички държавни органи да не си позволяват да изземват права на суверена и да решават съдбата на КТБ вместо заинтересованите кредитори на банката.   Българска стопанска камара: УС на БСК, без да подценява интелектуалните възможности на българските политици, воден единствено от разбирането си, че свободните граждани са в правото си да се погрижат сами за защитата на своите интереси, апелира към всички държавни органи да не си позволяват да изземват права на суверена и да решават съдбата на КТБ вместо заинтересованите кредитори на банката. Снимка: Българска стопанска камара – БСК.

На 16 юли 2014 г., Българската стопаанска камара излезе с остра декларация, с която обвинява „политическата класа“ в България за създаването на банковата паника, настоява „държавни органи да не си позволяват да изземват права на суверена и да решават съдбата на КТБ вместо заинтересованите кредитори на банката“ и предлага списък от цели, които трябва да се постигнат с незабавни законодателни промени.

По-долу привеждаме изцяло текста на декларацията на БСК:

 

Политическата класа в България още веднъж убедително доказа, че умее да създава кризи.

 

Не сме изненадани от факта, че дни наред политиците не предложиха и не обсъдиха нито едно смислено и работещо предложение за ликвидация на причините и за справяне с последствията от кризата с Корпоративна търговска банка. И че вместо да защитят интересите на общините, болниците, театрите, училищата, университетите, компаниите и останалите юридически лица, вложители в КТБ, те се занимават с преразпределение на активите на тази банка.

 

Без да подминаваме причините, довели до днешното състояние на тревога в нашето общество, ние, членовете на БСК, категорично заявяваме, че няма да приемем никакво решение по отношение на КТБ, което е взето в условията на пълна мъгла и без участието на заинтересованите вложители, които са и кредитори на банката. Липсата на достоверна информация за състоянието на КТБ не е в интерес на обществото и със сигурност ще доведе до грешни решения с непоправими последствия за част от вложителите.

 

Ето защо УС на БСК категорично призовава всички органи на държавата, имащи компетенции при изясняване на фактическото състояние на КТБ и приемане на решения в защита на банковата система и нейните клиенти, да отговорят на очакванията на обществото, като извършат необходимите промени в действащите закони за да гарантират, че:

 

1. Цялата информация за състоянието на КТБ ще бъде предоставена на всички кредитори на банката на общо събрание, свикано от квесторите в най-кратък срок;

 

2. Частният "Фонд за гарантиране на вложенията на гражданите" ще се използва само в съответствие с неговите цели и при стриктен контрол на банките вложители в него;

 

3. Всички търговски банки в страната ще предложат на клиентите на КТБ договори за цесия на вземанията им от проблемната банка в размер на левовата равностойност до 100 хил. евро. Те ще открият депозит на името на съответния клиент и така ще се превърнат в кредитор на КТБ, като вземанията им ще бъдат гарантирани от Фонда.

 

4. Кредиторите, в които задължително трябва да бъдат включени банките по т.3 и акционерите на КТБ, да имат правото да възложат на екип, избран от общото събрание на кредиторите, да разработи оздравителен план и да насрочи следващото общо събрание за неговото разглеждане и приемане.

 

5. Приетият оздравителен план ще е задължителен за всички кредитори. Този план, както и всички други планове не могат да ангажират публични средства за решаване на евентуални ликвидни проблеми на КТБ.

 

УС на БСК, без да подценява интелектуалните възможности на българските политици, воден единствено от разбирането си, че свободните граждани са в правото си да се погрижат сами за защитата на своите интереси, апелира към всички държавни органи да не си позволяват да изземват права на суверена и да решават съдбата на КТБ вместо заинтересованите кредитори на банката.

Последно променена в Четвъртък, 17 Юли 2014 12:33
Влезте, за да коментирате