Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) се присъедини към искането за създаване на обществен комитет за КТБ

СФСМВР настоява за ясни ангажименти от страна на бъдещето правителство по отношение на социалния диалог в Сектор „Сигурност“ и за гаранции, че ще бъдат налагани санкции в случаите на неговото нарушаване от политическото и/или професионалното ръководство
Петък, 08 Август 2014 13:46 Публикувана в У нас Прочетена 2145 пъти
УС на СФСМВР: Разпадът в МВР е хроничен и се дължи на нереформираната система, дехуманизацията (третирането на служителите като предмети), липсата на ефективни механизми и политики за насърчаване на екипността, комуникацията и мотивацията.  УС на СФСМВР: Разпадът в МВР е хроничен и се дължи на нереформираната система, дехуманизацията (третирането на служителите като предмети), липсата на ефективни механизми и политики за насърчаване на екипността, комуникацията и мотивацията. Снимка: Форум на официалния сайт на СФСМВР

На 01 август 2014 г., Синдикалната федерация на служителите в МВР, известна като „новият полицейски синдикат“ се присъедини към искането на национално представителните организации на работодателите и синдикатите за създаване на обществен комитет, който да гарантира добросъвестността при правенето на оценките на КТБ.

Едновременно с това, от СФСМВР повдигнаха въпроси от значителна важност за състоянието на сектор „Сигурност“.

 

Становището на СФСМВР е изпратено до д-р Константин Тренчев (президент на КТ „Подкрепа“), Пламен Димитров (президент на КНСБ), Цветан Симеонон (председател на БТПП), Божидар Данев (изпълнителен председател на БСК), Васил Велев (председател на АИКБ), Огнян Донев (председател на КРИБ). По-долу привеждаме пълния текст на декларацията на УС на СФСМВР.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

С решение на УС на Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (СФСМВР), от 27.07.2014г., се присъединяваме към ДЕКЛАРАЦИЯТА на Национално представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите. СФСМВР би желала освен да се присъедини и да разшири обхвата на Декларацията по отношение проблемите в сектор „Сигурност“ - дин сектор с решаващо значение, както за гражданите, така и за бизнеса, и синдикалните организации  в Република България.

 

СФСМВР е най-голямата синдикална организация в МВР, обединяваща 6500 служители (13 % от общия състав на министерството) от 27 областни дирекции на МВР, ГДПБЗН, ГДГП и др. Членува в Европейски полицейски съюз заедно със синдикални организации на полицейски служители в Германия, Холандия, Испания, Австрия, Румъния, Сърбия, Украйна, Литва, Латвия и др., наброяващ 800 000 члена.

 

Присъединяваме се към Декларацията, защото не бихме искали за пореден път в сектор „Сигурност“ и в частност  МВР, да се работи на парче и да се извършват конюнктурни реформи, с които не се решават проблемите и пречат на услугата, която се предоставя от служителите в МВР да отговаря на потребностите и очакванията на  гражданите.

 

Ние не желаем трудът ни да се използва  за постигане висок рейтинг на поредния министър .

 

Ние не желаем да обясняваме за пореден път, че спазването на Европейски директиви за заплащане на положен извънреден и нощен труд е задължително, в страна членка на Европейския съюз.

 

Настояваме намеренията за стратегия в реформирането на Сектора да бъдат публично оповестени и обсъдени от партиите, участващи в процеса на управление на страната и представители на гражданското общество, и да се прилага само след постигнат пълен консенсус между заинтересованите страни.

 

Настояваме за ясни ангажименти от страна на бъдещето правителство по отношение на социалния диалог в Сектора и за гаранции, че ще бъдат налагани  санкции в случаите на неговото  нарушаване от политическото и/или професионалното ръководство.

 

Разпадът в МВР е хроничен и се дължи на нереформираната система, дехуманизацията (третирането на служителите като предмети), липсата на ефективни механизми и политики за насърчаване на екипността, комуникацията и мотивацията.

 

Не можеш с методите на дразнене, лишаване, всяване на страх, потискане, агресия и авторитаризъм да се "грижиш" за някого и да очакваш, че той ще те търпи до безкрайност.

 

Искаме от служебния кабинет и веднага след него, от избраните в 43-тото НС на Република  България следното:

 

Пълна проверка на дейността на директорите на специализираните, главните и областните дирекции в МВР;

 

Излизане от анонимност на участниците в работни групи по нормативни документи в МВР. На всеки такъв проекто-документ да са изписани ясно имената на участниците създали нормата;

 

Прекратяване на политическите назначения в МВР на всяко ниво;

 

Създаване на стратегия с оглед конституиране на обществен съвет към МС за сектор „Сигурност“;

 

Определяне на субектите в сектор „Сигурност“;

 

От следващия кабинет и представителят на МВР в него ще искаме ясни предварителни ангажименти за социалния диалог МВР и гаранции, че постигнатите договорености ще се спазват от ръководния състав в МВР;

 

От кандидатите за депутати в 43-то НС ще поискаме ясна визия за реформите в сектор „Сигурност“ и ще отстоим правото ни на участие в процеса на тяхното консултиране и обсъждане.

 

Декларираме, че с настоящето писмо не желаем и няма да участваме в никакви политически спекулации  или дейности. Продиктувано е единствено и само от дълбоката криза в Сектора и желанието ни, като професионалисти и синдикална организация, призвана да защитава честта и достойнството на служителите,  това да се промени.

 

УС на СФСМВР

Последно променена в Петък, 08 Август 2014 14:02
Влезте, за да коментирате