След опита да се провали сигнал за конфликт на интереси в ДКЕВР, възникна въпросът:

Пука ли й на КПУКИ за нещо ?

„Свободен народ online“ сезира Националния Омбудсман заради лошите административни практики на КПУКИ, водещи до замитане под килима на сигнали за конфликт на интереси
Четвъртък, 28 Август 2014 17:08 Публикувана в У нас Прочетена 1544 пъти
КПУКИ остана в българската история с тефтерчето на бившия си председател, който плати цената за тоталното политическо, в частност – депутатско вмешателство в работата около установяването и предотвратяването на конфликтите на интереси. Днес, в КПУКИ прилагат „изтънчени“ административни похвати, с които търсят служебно прекратяване на преписки за конфликт на интереси.   КПУКИ остана в българската история с тефтерчето на бившия си председател, който плати цената за тоталното политическо, в частност – депутатско вмешателство в работата около установяването и предотвратяването на конфликтите на интереси. Днес, в КПУКИ прилагат „изтънчени“ административни похвати, с които търсят служебно прекратяване на преписки за конфликт на интереси. Снимка: Агенция КРОСС – илюстрация на статия с източник offnews.bg за КПУКИ с характерното название – „Синдромът на навързаните тефтерчета“, http://www.cross.bg/konflikt-interesi-kpyki-1370391.html#axzz3Bh9xhrnm

Неотдавна „Свободен народ online“ публикува статията „Отново член на ДКЕВР със съмнения за тежък конфликт на интереси“, (петък, 11 юли 2014 г., на адрес: http://www.svobodennarod.com/bulgaria/4787-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%80.html ).

Визираният в статията член на ДКЕВР – Илиян Христов Илиев, отговори на електронния вестник „Свободен народ online“ на 18 юли 2014 г., като отговорът му беше своевременно публикуван:http://www.svobodennarod.com/bulgaria/4793-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8.html

 

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) обаче се отнесе по толкова формален и недобронамерен начин към сигнала ни, че отговорът й може да бъде отнесен към списъка на шедьоврите на така наречената „лоша администрация“, известна на английски като “maladministration”.

 

Тъй като ние отдавна сме обръгнали на всякакви процедурни хватки, прилагани от родната администрация, тогава когато не желае да свърши работа, редакцията на електронния ни вестник без всякакво колебание реши да сезира Омбудсмана на Р. България, както във връзка с опитите на КПУКИ да саботира подобни разследвания за наличие на конфликт на интереси, така и във връзка с очевидната необходимост да се прецизира и усъвършенствува законодателството за предотвратяване и установяване на канфлектите на интереси у нас.

 

По-долу, предаваме пълния текст на писмото ни до г-н Константин Пенчев, Национален Омбудсман, в което излагаме по подреден вид причините за острата ни реакция срещу поведението на КПУКИ:

 

ДО

Г-н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

НАЦИОНАЛЕН ОМБУДСМАН

НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

 

Уважаеми Г-н Пенчев,

 

Обръщам се към Вас във връзка с наблюдавани от мен примери на системни дефекти в нормативната уредба и практиката по установяването и предотвратяването на конфликта на интереси.

 

30 юни 2014 г., се обърнах към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) със сигнал, относно „голяма вероятност за наличие на конфликт на интереси при г-н Илиян Христов Илиев – член на ДКЕВР“. (Вх. № 01-353 от дата 30 юни 2014 г.). Обърнах се към КПУКИ в качеството си на главен редактор на „Свободен народ online“ – електронен ежедневник, който подготви публикация във връзка с евентуалния конфликт на интереси при г-н Илиян Христов Илиев. Копие от сигнала прилагам към настоящето си обръщение към Вас. Публикацията по въпроса „Отново член на ДКЕВР със съмнения за тежък конфликт на интереси“, (петък, 11 юли 2014 г.) в електронния вестник е на адрес: http://www.svobodennarod.com/bulgaria/4787-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%80.html

 

Причината за сигнала е фактът, че членът на ДКЕВР - г-н Илиян Христов Илиев в недалечното минало е бил служител на  „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на Националната електрическа компания (НЕК). Според мен, сам по себе си този факт е предпоставка за възникване на конфликт на интереси, но аргументите за отправения сигнал бяха доста по-сериозни.

 

Редакцията на „Свободен народ online“, разполага с документи, които показват, че г-н Илиян Христов Илиев е бил освободен от компанията „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по взаимно съгласие, след като е имал тежък конфликт с мениджмънта на компанията, поради отправени към него обвинения в недобросъвестност при провеждане на приемателни обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в Северозападна България.

 

В сигнала до КПУКИ, споменатите по-горе обстоятелства са детайлно цитирани, като са посочени и сигнатурите на документите, които доказват твърдението, че между г-н Илиян Христов Илиев и мениджмънта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е имало конфликт.

 

(В текста е записано дословно: „От изложеното по-горе се вижда, че между мениджмънта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и г-н Илиян Христов Илиев е възникнал сериозен конфликт, причината за която се корени в обвиненията от страна на директора на Дирекция „Експлоатация и поддържане“, цитирани от нас в тяхната цялост. Ние по никакъв начин не желаем да ставаме страна в този конфликт, нито да бъдем съдници по него. Важното в случая е, че вследствие на възникналите проблеми, в крайна сметка г-н Илиян Христов Илиев е НАПУСНАЛ работата си в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД „по взаимно съгласие“ “).

 

Въз основа на приведените по-горе факти, в сигнала се правеше заключението, че „ … г-н Илиян Христов Илиев има силно предубеждение към ръководството на компанията „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, което води до конфликт на интереси в новото му амплоа – член на ДКЕВР, при това член, който е пряко ангажиран с проверките, извършвани на групата фирми от ЧЕЗ“.

 

Във връзка с всичко това, редакцията на „Свободен народ online“, отправи към КПУКИ официално и писмено три въпроса:

 

Дали самият факт, че преди да бъде назначен в ДКЕВР, г-н Илиян Христов Илиев е работил в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и в структурата на НЕК, представлява предпоставка за възникване на конфликт на интереси, с оглед на работата която трябва да извършва като комисар в енергийно – водния регулатор.

 

Дали фактът, че г-н Илиян Христов Илиев е освободен от работата си в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД след установен тежък конфликт с ръководството на компанията, поражда конфликт на интереси, тогава когато последният извършва контролни и други действия по отношение на фирмите от групата на ЧЕЗ в България.

 

Дали г-н Илиян Христов Илиев не е трябвало сам да информира КПУКИ за изложените по-горе обстоятелства, като възможен генератор на конфликт на интереси при работата му като член на ДКЕВР“.

 

Уважаеми Г-н Пенчев,

 

Отговорът на КПУКИ – писмо с Изх. № С – 2014 – 158#2 от 23. 07. 2014г., подписано от д-р Николай Николов - вр. и. д. Председател на КПУКИ е причината да се обърна към Вас.

 

С това писмо аз съм уведомен, че:

 

„ … в 3 – дневен срок, считано от датата на получаване на настоящето писмо, следва да приведете сигнала си в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ), като посочите конкретни данни за твърдяното нарушение на разпоредбите на чл. 6 – чл. 11 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с които разполагате, както място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено. Сигналът трябва да бъде подписан и датиран“.

 

След което идва най-важното:

 

В случай, че в определен срок не отстраните посочените нередовности, на основание чл. 7, т. 3 от ПОДКПУКИ производството по сигнала ще бъде прекратено“.

 

Излишно е да обяснявам, че в изпратения от мен сигнал са изложени „конкретни данни за твърдяното нарушение“. Мястото на извършването на нарушение е ясно от сигнала – става дума за дейността на г-н Илиян Христов Илиев като комисар в ДКЕВР.

 

Излишно е да обяснявам и че изпратеният от мен сигнал беше „подписан и датиран“.

 

Подобен отговор създава впечатлението, че сигналът дори не е четен, а е погледнат отгоре – отгоре и е изпратен стандартен, трафаретен отговор, с тайната надежда производството по сигнала да бъде прекратено на основание чл. 7, т. 3 от ПОДКПУКИ.

 

За мен това е типичен пример за “malicious administration”, с борбата с която се занимават повечето омбудсмани по света.

 

В случая обаче трябва да се подчертаят поне още две неща. На първо място, към датата на получаването на отговора от КПУКИ, въпросният „Правилник. за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ)“, просто НЕ може да бъде открит на сайта на КПУКИ. Ако бъде потърсен в интернет въобще, търсачката също НЕ ни отвежда към сайта на КПУКИ.

 

Смятам идеята официална институция да изисква от гражданите да привеждат сигналите си до нея към изискванията на нейни вътрешни правила, които НЕ са публичнодостъпни и не могат да бъдат открити на официалния й сайт за неприемлива, за да не кажа – извратена. Подобно състояние на нещата също би трябвало да се квалифицира като “maladministration”, като пример за много лоша административна практика.

 

Дори резултатът от това мое писмо до Вас да бъде само предписание към КПУКИ да качат прословутия ПОДКПУКИ на сайта си, това пак ще е от полза.

 

На второ място, вижда се, че с поведението си КПУКИ отказва да коментира и да тълкува закона. От подаващите сигнали се иска едва ли не да ги представят в „завършен вид“ с личните самопризнания и писмено разкаяние на евентуалния нарушител. Това е изключително странна позиция.

 

В разглеждания случай, една медия е отправила сигнал чрез главния си редактор не просто за да „натопи“ член на ДКЕВР. В сигнала се поставят въпроси относно тълкуването на закона. КПУКИ категорично отказва да отговори на поставените въпроси, което според мен отново е пример за много лоша административна практика. Подобен подход (а той е масов и съвсем не се отнася само до цитирания сигнал) буквално осакатява цялата дейност по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

 

Ако КПУКИ отказва да тълкува, интерпретира и обяснява на обществеността закона, то към кого да се обърнат гражданите ? Към Конституционния съд ли ? Подобно поведение е абсурдно и по тази причина се обръщам към Вас уважаеми г-н Пенчев в качеството Ви на Национален Омбудсман.

 

Моля Ви, от заеманата от Вас отговорна позиция да вземете мерки за отстраняване на лошите практики в КПУКИ:

 

-Абсурдното изискване да се работи по стандартите на нормативен документ, който НЕ е публично достъпен – въпросният ПОДКПУКИ;

-Лошата практика да се укрива от обществеността и от гражданите – потенциални податели на сигнали, основополагащ за дейността на институцията КПУКИ нормативен документ;

-Лошата практика да се връщат сигнали за формално преоформяне с надеждата, че ще бъде изпуснат възприетия ненормално кратък срок от три дни и преписката ще бъде „законно“ прекратена;

-Отказът на КПУКИ да отговаря на запитвания по същината и смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

 

Уважаеми Г-н Пенчев,

 

Смятам, че е напълно от компетентността на Омбудсмана да инициира дискусия и върху несъвършенствата в ЗПУКИ, които произтичат според мен още от дефиницията на конфликт на интереси, дадена в чл. 2 на ЗПУКИ:

 

Чл. 2. (1) Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие“.

 

Както се вижда, в алинея (2) се загатва и за възможността конфликтът на интереси да е свързан с интерес от нематериален характер, но алинея (3) някак си „удавя“ хипотезата, заложена в алинея (2). Така стигаме до разглежданият от мен случай – „комисар от ДКЕВР упражнява контрол над предприятие, в което е работил и където вероятно са го обидили много“. Ясно е, че чл. 2 ал (2) навежда на мисълта, че тук е възможен конфликт на интереси.

 

КПУКИ обаче отказва да коментира, тълкува или просто да приложи закона според разбиранията си. Те предпочитат с процедурни хватки да създадат предпоставки за прекратяване на производството. Проблемът обаче не е само в лошата администрация. Проблемът е и в недоизясняването на понятието „конфликт“ на интереси.

 

Смятам, г-н Пенчев, че Омбудсманът на Р. България е човекът и институцията, която би трябвало да инициира добронамерена и компетентна дискусия по повдигнатия принципен въпрос.

 

В заключение, позволете г-н Омбудсман да изразя най-отличните си към Вас почитания и уважение и да остана с надежда, че ще успеете да постигнете напредък в работата за усъвършенствуване на законодателството, уреждащо предотвратяването и установяването на конфликта на интереси в Р. България.

 

С уважение:

 

Д-р Теодор Дечев

Главен редактор на„Свободен народ online“

 

Приложения:

 

Сигнал до КПУКИ от Теодор Дечев, главен редактор на „Свободен народ online“, относно „голяма вероятност за наличие на конфликт на интереси при г-н Илиян Христов Илиев – член на ДКЕВР. (Вх. № 01-353 от дата 30 юни 2014 г.).

 

Отговор на КПУКИ на сигнала до него с Вх. № 01-353 от дата 30 юни 2014 г. – писмо с Изх. № С – 2014 – 158#2 от 23. 07. 2014г., подписано от д-р Николай Николов - вр. и. д. Председател на КПУКИ.

Последно променена в Понеделник, 17 Ноември 2014 12:18
Теодор Дечев

Завършил ВИАС през 1984 г. Магистър по политология. Доктор по социология. От 1993 г. до 1997 г. е главен редактор на вестник “Свободен народ”. От 1998 до 2001 г. е заместник министър на труда с ресор индустриални отношения. Почетен председател на ССИ. В периода 2003 – 2012 г. е член на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Автор е на около четиридесет научни публикации в областта на строителните конструкции и на повече от тридесет в областта на социологията, индустриалните отношения и политологията. Преподава в УНСС, НБУ и в КИА – Пловдив. Съпредседател на „Свободен народ“ - партията на свободните социалдемократи.

Уеб сайт: teodordetchev.blog.bg
Влезте, за да коментирате