Социалните партньори поискаха преструктуриране на Енергийния борд

Работодатели и синдикати се опълчиха срещу използуването на Енергийния борд за прикритие на еднолични решения и срещу неадекватната му структура
Събота, 25 Октомври 2014 02:01 Публикувана в У нас Прочетена 6446 пъти
Социалните партньори: Няма да приемем да бъдем използвани като бутафорен декор за пи-ар операции, внушаващи, че еднолични решения са консенсусни и зад тях стоят представителите на социалните партньори. Енергийният борд трябва да бъде конструиран така, че в него да работят организации, които представляват различните обществени интереси и имат необходимия институционален и експертен капацитет. Затова предлагаме отново съставът на Борда да бъде реконструиран. Страни в него трябва да бъдат държавата, работодателите, синдикатите и организациите на потребителите. Юридическите лица – търговски дружества, трябва да се представляват от съответните браншови и национални работодателски организации. Социалните партньори: Няма да приемем да бъдем използвани като бутафорен декор за пи-ар операции, внушаващи, че еднолични решения са консенсусни и зад тях стоят представителите на социалните партньори. Енергийният борд трябва да бъде конструиран така, че в него да работят организации, които представляват различните обществени интереси и имат необходимия институционален и експертен капацитет. Затова предлагаме отново съставът на Борда да бъде реконструиран. Страни в него трябва да бъдат държавата, работодателите, синдикатите и организациите на потребителите. Юридическите лица – търговски дружества, трябва да се представляват от съответните браншови и национални работодателски организации. Снимка: БГНЕС

На 17 октомври 2014 г., в петък, представителните организации на работодателите и синдикатите в България (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ от страна на работодателите и КНСБ и КТ „Подкрепа“ от страна на синдикатите) се обърнаха с писмо към министър-председателя Георги Близнашки и към заместник министър-председателката Екатерина Захариева в което се иска преструктуриране на Енергийния борд.

Изпращането на писмото беше предхождано от спорове по това, с какво трябва да се занимава работната група по електроенергетика при Енергийния борд (при споровете работодатели и синдикалисти влязоха в доста остра „размяна на мнения“ с новата ръководителка на ДКЕВР – Светла Тодорова и с г-н Красен Станечв, които се противопоставиха на поисканите от АИКБ анализи. Виж: http://www.svobodennarod.com/views/4821-%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82.html ), както и от твърде показателни избори на експерти в същата работна група, при които се ясно се очертаха основните лобистки групи и платформи в Енергийния борд.

 

Тези събития доведоха до консултации между представителните организации на социалните партньори, на които са били обсъждани различни подходи за реагиране на ставащото в Енергийния борд. В крайна сметка беше поискано преструктуриране на Енергийния борд, макар че се знае, че е имало и по-радикални предложения.

 

Заместник-министър председателката Екатерина Захариева показа, че е добре информирана, какво става в средите на социалните партньори, защото в петък тя покани лидерите на шестте организации на среща, посветена на проблемите на енергийния борд, преди да получи не дотам приятното послание от работодатели и синдикати.

 

В понеделник, 20 октомври 2014 г., вицепремиерът Захариева действително се срещна с лидерите на социалните партньори във формата „4 плюс 2“ и въпросът за преструктурирането на Енергийния борд е бил обсъден доста открито и без излишна куртоазия. Очевидно ако Енергийният борд бъде запазен от следващото правителство в някаква форма, натискът на организациите на социалните партньори за неговото преструктуриране ще продължи с нарастваща сила.

 

По-долу предаваме изцяло пълния текст на писмото на социалните партньори, поради неговата значителна важност, както и поради факта, че всеки непредубеден читател ще може сам да си направи заключения по ставащото в Енергийния борд.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

С настоящото писмо представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България изразяват силното си неудовлетворение от начина на функциониране на Енергийния борд и безотговорното му ползване за обосноваване на вече взети решения.

 

За съжаление, след две проведени заседания на Борда и избор на членовете на експертните групи към него, се потвърждават нашите опасения, изразени в писмо от 26.08.2014г. на КТ Подкрепа (приложено), а именно:

 

След избора на членове на експертните групи към Борда е видно, че нито един представител на национално представените работодателски и синдикални организации не попадна в техния състав. След наше изрично настояване г-н Антон Иванов (кандидат на КНСБ и КТ Подкрепа) беше назначен от т.нар. „държавна квота“.

 

Свидетели сме на оформяне на силни лобистки групи както в състава на Енергийния борд, така и в състава на тематичните работни групи към него.

 

Факт е, че Енергийният борд вече беше използван за легитимация на вече взето решение за увеличаване на цената на електроенергията от 01.10.2014г. (изявление на министър Щонов, виж http://video.bgnes.com/view/50941 ). Подобно решение нито е било обект на дискусия, нито е подлагано на гласуване от членовете на Борда, без да споменаваме абсурдното изявление на г-жа Светла Тодорова – председател на ДКЕВР, че размерът на 10 процентовото увеличение на цената на тока бил определен от … журналистите.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Ние категорично не приемаме подобен модел на работа. Няма да приемем и да бъдем използвани като бутафорен декор за пи-ар операции, внушаващи, че еднолични решения са консенсусни и зад тях стоят представителите на социалните партньори.

 

Още веднъж бихме искали да изострим вашето внимание върху факта, че Енергийният борд е натоварен с огромни обществени очаквания и от решенията му произтича сериозна институционална отговорност. Затова предлагаме отново съставът на Борда да бъде реконструиран.

 

Енергийният борд трябва да бъде конструиран така, че в него да работят организации, които представляват различните обществени интереси и имат необходимия институционален и експертен капацитет.

 

На първо място – трябва ДА участват представителните организации на работодателите и синдикатите. Освен всичко друго, те представляват в огромна степен самите потребители. Работодателските организации представляват индустриалните потребители in general, а синдикатите представляват не само работещите в енергетиката, но и всички трудещи се потребители на електроенергия.

 

Следвайки тази логика, на второ място в Енергийния борд би трябвало да участват и организациите на потребителите.На трето място, но съвсем не по значение, трябва да участват отрасловите / браншови организации на работодатели и на синдикатите от сферата на енергетиката. Организациите на енергийните потребители могат да бъдат третирани или като организации на потребителите или да се третират като отраслови / браншови работодателски организации.

 

В Енергийния борд НЕ трябва да участват юридически лица, регистрирани по търговския закон (както и гравитиращи около тях нестопански организации), независимо от дела им в произвоството или в разпределението на електроенергията в България. Тези дружества – производители и електроразпределители се представляват прекрасно от съответните браншови и национални работодателски организации.

 

На практика, Енергийният борд трябва да бъде „три плюс едно“ или направо „четири партитен“. Страни в него трябва да бъдат държавата, работодателите, синдикатите и организациите на потребителите. Юридическите лица – търговски дружества, трябва да се представляват от съответните браншови и национални работодателски организации.

 

В Енергийния борд трябва да вземем начина на взимането на решения от досегашната законово установена практика в тристранното сътрудничество – социалния диалог. Казано по друг начин – решенията трябва да се взимат с консенсус, иначе те просто няма да имат стойност.

 

Оставаме в очакване на вашия навременен отговор. В противен случай, ще се наложи да преосмислим позицията си относно участие в Енергийния борд.

Последно променена в Събота, 25 Октомври 2014 02:21
Влезте, за да коментирате