Национално представителни работодатели и синдикати поискаха оставката на УС на БНБ

АИКБ, БСК, КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще поискат и от новото Народно събрание да освободи Управителния съвет на БНБ и гуверньора – г-н Иван Искров
Понеделник, 27 Октомври 2014 13:41 Публикувана в У нас Прочетена 1377 пъти
На 18 октомври 2014 г., повечето национално представителни организации на работодатели и синдикати поискаха оставката на УС на БНБ и на губерньора на Централната банка – г-н Иван Искров. Те заявиха, че ще поискат освобождаването на Управителния съвет на БНБ и от новоизбраното 43-то Народно събрание. УС на БНБ: Пенка Кратунова (до 12 юни 2014 г.), Иван Искров, Боряна Пенчева (на първия ред от ляво на дясно). Цветан Гунев, Калин Христов, Стати Статев, Димитър Костов (на втория ред от ляво на дясно). На 18 октомври 2014 г., повечето национално представителни организации на работодатели и синдикати поискаха оставката на УС на БНБ и на губерньора на Централната банка – г-н Иван Искров. Те заявиха, че ще поискат освобождаването на Управителния съвет на БНБ и от новоизбраното 43-то Народно събрание. УС на БНБ: Пенка Кратунова (до 12 юни 2014 г.), Иван Искров, Боряна Пенчева (на първия ред от ляво на дясно). Цветан Гунев, Калин Христов, Стати Статев, Димитър Костов (на втория ред от ляво на дясно). Снимка: Официалният сайт на БНБ.

18 октомври 2014 г., четири от шестте национално представителни организации на социалните партньори (АИКБ, БСК, КНСБ, КТ „Подкрепа“) разпространиха писмо, с което искат оставката на целия Управителен съвет на БНБ и разбира се – на Управителя на БНБ – г-н Иван Искров. Според запознати, председателят на БТПП – г-н Цветан Симеонов по това време е бил извън страната и не е могъл да участвува в окончателното редактиране на писмото и затова то не е пподписано от БТПП. Към момента на огласяването на писмото, представителите на КРИБ не са го били подписали.

Двадесетина дни преди това обаче, всички представителни организации на социалните партньори изпратиха гневно писмо до г-н Иван Искров с протест срещу „незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които дадоха ход на разпродажба на кредитния портфейл на същата банка“. (Пълният текст на писмото можете да видите тук: http://www.svobodennarod.com/bulgaria/4820-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B1-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.html ).

 

Когато синдикатите и работодателите излизат с общи становища срещу действията на държавен орган, това е много лош атестат за държавния орган и сигнал, че нещо около него изобщо не е на ред. По-долу поместваме пълния текст на писмото, с което се иска оставката на УС на БНБ и на г-н Иван Искров.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БНБ,

 

С писмо от 30 септември 2014 г., представителните организации на социалните партньори се обърнаха към Вас с призив да вземете отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които дадоха ход на разпродажба на кредитния портфейл на същата банка. В писмото ние подробно аргументирахме защо смятаме въпросните действия на квесторите за ликвидационни и за абсолютно незаконни.

 

В същото писмо, което беше адресирано и до членовете на УС на БНБ, ние изрично предупредихме, че ако „подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност“.

 

Отговорът, който получихме от Вас беше в подкрепа на незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които отдавна се изживяват в ролята на синдици на банка, която изобщо не е в процедура по несъстоятелност.

 

Нещо повече, във Вашия отговор се съдържаха поне няколко неверни твърдения, сред които в името на краткостта на изложението ще посочим само откровената и злонамерена лъжа, че организациите на социалните партньори и Експертният консултативен съвет по проблемите на КТБ (ЕКС), създаден от тях, били „подхвърлили в публичното пространство“ очевидно неприемливата идея „продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по обявяването й в несъстоятелност“. (Вижте в прессъобщение на БНБ от 2 октомври 2014 г.)

 

Подобен арогантен и оскърбителен подход с елементи на интригантство и на манипулация е извън всякакви рамки на отговорно общуване между основни институции и представителни обществени организации, но ние оставихме още известен период от време, в който да имате възможност евентуално да ревизирате позицията си.

 

Вие не направихте това и днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ „Виктория“.

 

Още един път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ЛИКВИДАЦИОННА, а не оздравителна процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.

 

И сега ще потвърдим, че в този случай ние виждаме целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ „Виктория“, а към нейната ликвидация ИЗВЪН НОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА по несъстоятелност.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БНБ,

 

На лице е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Ноторно известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ трябва да изготви план за нейното преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е действителното състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне.

 

Предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на отговорността от БНБ на НС и правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със средства от бюджета е последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова първо  трябва да се търсят пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако досегашните акционери не могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката.

 

Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници. От самото начало УС на БНБ взе конфронтационна линия на действие, като отказа всякакво сътрудничество със социалните партньори и техните експерти. Тук е мястото да изразим известни съмнения до каква степен тази линия на поведение е резултат на позицията на целия УС на БНБ и до каква степен е лично вдъхновение на гуверньора на БНБ, но това не намалява по никакъв начин отговорността на членовете на Управителния съвет на централната ни банка.

 

Междувременно, социалните партньори изразиха публично и достатъчно високо своя остър протест срещу предприетите действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“. Ние продължаваме да смятаме, че те са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване. УС на БНБ не предприе никакви мерки за спиране на въпросните незаконни действия.

 

С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за финансовата стабилност в страната. Виждайки, че сме изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, с които да подсещаме ръководството на БНБ, че трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на законовите норми и отчитайки всичко изброено по-горе, ние, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България искаме незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на гуверньора на Банката – г-н Иван Искров.

 

Също така, ние всички ще се обърнем незабавно след конструирането на 43-тото Народно събрание към законодателната власт в страната с искане да бъдете отстранени от заеманите от Вас длъжности.

1 коментар

  • Връзка на коментара лошо момиче Петък, 31 Октомври 2014 13:07 публикуван от лошо момиче

    Тази снимка я запомнете! Лицата на нея ги чакат скоро раираните костюми. Преди малко в парламента ги пуснаха по пързалката - С ДЕЙСТВИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ - ха-ха-ха...

Влезте, за да коментирате