Затварят ТЕЦ „Варна“ на 1 януари 2015 г.

Ръководството на топлоцентралата е осигурило големи компенсации за работниците и служителите
Понеделник, 17 Ноември 2014 11:05 Публикувана в У нас Прочетена 685 пъти
Ръководството на ТЕЦ „Варна“: След като не се намери възможност за екологизация на ТЕЦ „Варна“, на 1 януари 2015 г. централата ще трябва да преустанови работа, за да спази изискванията на българското и европейското законодателство. Служителите, които ще бъдат освободени, ще получат компенсационни пакети, два пъти по-големи от стандартните в сектор енергетика. ЧЕЗ ще осигури до 11 работни заплати на всеки един служител в зависимост от стажа му в централата. Това надвишава стандартната компенсация  съгласно браншовия колективен трудов договор в сектора в размер на до 5 работни заплати. Ние сме коректен работодател, който през годините отговорно се е грижил за своите служители и редовно е изплащал техните възнаграждения, дължими данъци и осигуровки. Ръководството на ТЕЦ „Варна“: След като не се намери възможност за екологизация на ТЕЦ „Варна“, на 1 януари 2015 г. централата ще трябва да преустанови работа, за да спази изискванията на българското и европейското законодателство. Служителите, които ще бъдат освободени, ще получат компенсационни пакети, два пъти по-големи от стандартните в сектор енергетика. ЧЕЗ ще осигури до 11 работни заплати на всеки един служител в зависимост от стажа му в централата. Това надвишава стандартната компенсация съгласно браншовия колективен трудов договор в сектора в размер на до 5 работни заплати. Ние сме коректен работодател, който през годините отговорно се е грижил за своите служители и редовно е изплащал техните възнаграждения, дължими данъци и осигуровки. Снимка: Архив ТЕЦ Варна

На 13 ноември 2014 г., ръководството на ТЕЦ „Варна“ излезе с изявление относно бъдещето на топлоелектрическата централа в България. Съдбата на една от най-големите топлоелектрически централи в България изглежда повече от мрачна. Предаваме изявлението изцяло и без всякакви редакционни изменения:

Ръководствата на ЧЕЗ и ТЕЦ „Варна“ направиха всичко възможно да се намери дългосрочно решение за бъдещето на централата. През последните години разглеждахме десетки варианти за нейната екологизация, включително и преминаване на алтернативно гориво – газ или друг тип въглища и замяна на три от блоковете й с нов парогазов блок. Всички тези варианти, обаче, не бяха осъществени заради несигурната регулаторна среда, общата политика на ограничения в сектор енергетика и факта, че години наред ТЕЦ „Варна“ бе принудена да работи на регулирания пазар, където цената не покриваше производствените разходи.

 

През последните две години инициирахме редица разговори с отговорните институции в търсене на промяна на регулаторната среда, която да осигури пазар за електроенергията, произвеждана от централата. След като те не доведоха до резултат, през 2014 г. ЧЕЗ заедно с БЕХ създаде работна група,  която да проучи възможността централата да остане да работи изцяло на либерализирания пазар. Двете компании разработиха детайлен финансов модел, който категорично показа, че при настоящите условия на регионалния електроенергиен пазар евентуална инвестиция в централата не е оправдана.

 

Всеки бизнес има нужда от предвидимост, за да инвестира. Едно предприятие трябва да може да си покрива минимум разходи и да си осигури разумен доход в средносрочен план. Когато, както в случая с ТЕЦ „Варна“, бизнесът не може да си покрива дори разходите, няма разумна причина да инвестират още средства.

 

След като не се намери възможност за екологизация на ТЕЦ „Варна“, на 1 януари 2015 г. централата ще трябва да преустанови работа, за да спази изискванията на българското и европейското законодателство. Служителите, които ще бъдат освободени, ще получат компенсационни пакети, два пъти по-големи от стандартните в сектор енергетика. ЧЕЗ ще осигури до 11 работни заплати на всеки един служител в зависимост от стажа му в централата. Това надвишава стандартната компенсация  съгласно браншовия колективен трудов договор в сектора в размер на до 5 работни заплати. Ние сме коректен работодател, който през годините отговорно се е грижил за своите служители и редовно е изплащал техните възнаграждения, дължими данъци и осигуровки. Готови сме да предложим помощ  на всички свои служители при регистриране в бюрото по труда и да предоставим персонални препоръки.

 

Успоредно с това продължаваме да работим усилено и отговорно за намиране на вариант за удължаване на живота на централата . Имаме готовност да преговаряме с всички заинтересовани страни за дългосрочно отдаване на централата под наем, продажба или съвместно управление. Ако успеем да намерим сериозен наемател или купувач, готов да инвестира в екологизация на съоръженията, централата би могла отново да бъде въведена в експлоатация и да се намери реализация за нашите служители, повечето от които са доказани експерти с опит“.

Влезте, за да коментирате