Позиция на АИКБ, по повод зачестилите спекулации в публичното пространство относно представителността на работодателските организации

Сряда, 17 Декември 2014 19:31 Публикувана в У нас Прочетена 648 пъти
Позиция на АИКБ, по повод зачестилите спекулации в публичното пространство относно представителността на работодателските организации Позиция на АИКБ, по повод зачестилите спекулации в публичното пространство относно представителността на работодателските организации

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ДАНИЕЛ МИТОВ
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОДОР ТАНЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КРАСЕН КРАЛЕВ
МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ПП ГЕРБ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЛЮТФИ МЕСТАН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РАДАН КЪНЕВ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОРИСЛАВ БОРИСОВ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "АБВ" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА РОСИЦА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "АБВ" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА НА ПАРТИЯ АТАКА В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Зачестилите спекулации в публичното пространство относно представителността на работодателските организации

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

АИКБ с дълбоко съжаление отбелязва зачестилите случаи на изнасяне на невярна, с неточно съдържание информация и негативни спекулации в средствата за масово осведомяване по отношение на представителността на национално представителните организации на работодателите в България. Забелязва се и нарушаване на принципите на водене на социалния диалог в страната, като на преговори с изпълнителната власт биват канени представители на само една от четирите национално представителни организации на работодателите в България, а по въпроси от изключително значение за социално-икономическия климат в страната правителството води разговори изцяло в отсъствието на работодателите – само с представители на работниците и служителите. Европейският социален модел и българското законодателство – Кодекс на труда (чл. 31) изискват участието в консултациите и дискусиите на всички представителни организации на социалните партньори, за да бъде отчетено мнението на всички заинтересовани обществени групи. В този дух е практиката и на Европейския съвет, и на Европейската комисия.

АИКБ е убедена, че случилото се през последните дни е резултат на липса на достатъчно информация и по тази причина предоставя на Вашето внимание следните факти, с надежда и увереност, че след запознаването с тях, представителите на изпълнителната власт на Република България ще имат възможност по-ефективно да структурират консултациите си със социалните партньори, в съответствие със световната и европейска практика, както и с Конституцията и Кодекса на труда на Република България.

През 2012 г. оглавяваното от Вас правителство извърши проверка на представителността на организациите на работодателите и на работниците и служителите. Министерство на труда и социалната политика, под ръководството на министър Тотю Младенов, удостовери представените доказателства за членската маса на социалните партньори. В резултат, четири организации на работодателите бяха признати с решение на Министерски съвет от 26. 07. 2012 г. за представителни по смисъла на чл. 35 от Кодекса на труда (Таблица 1).

Таблица 1

Таблица 1.
Количествени параметри на резултатите от проведената през 2012 г. проверка на работодателските организации в България, които отговарят на критериите и са признати за национално представителни организации на работодателите с Решения на Министерски съвет от 26. 07. 2012 г. по смисъла на чл. 35 от Кодекса на труда

Както е видно от данните в Таблица 1, по критериите за представителност в чл. 35 на Кодекса на труда, национално представителните организации в България се подреждат както следва:
  • По брой икономически дейности, в които имат представителни браншови структури – най-голяма е АИКБ;
  • По общ брой на работодатели – членове и брой заети лица в тях – най-голяма е БТПП;
  • По брой на местните организации – най-голяма е БСК.

Всяка от четирите организации има своето място в социалния диалог на страната, като очевидно е напълно невярно и несъстоятелно твърдението, че членовете на една от организациите изработват три четвърти от Брутния вътрешен продукт на Република България. От тази гледна точка, няма причини консултации и социален диалог да бъдат водени само с една от четирите организации на работодателите.

В същото време, Асоциация на индустриалния капитал в България представя на Вашето внимание кратка информация относно своите уникални компетенции и мястото, което заема в социалния диалог на национално, европейско и световно равнище.

1. Асоциация на индустриалния капитал в България обединява повечето от публичните компании и компаниите, доставящи услуги от общ интерес в страната и е единствената организация, защитаваща техните интереси. Осемнадесетгодишното активно участие на АИКБ в процеса на създаване и актуализиране на нормативната уредба и административните практики на капиталовия пазар и в областта на услугите от общ интерес я оформят като компетентен, надежден и незаменим партньор на правителството. Асоциацията е призната като представителна и е партньор в диалога на всички институции, работещи в областта на капиталовия пазар – държавни и неправителствени.

2. АИКБ е единственият член от България на СЕЕР – Европейски център на работодателите и предприятията, предлагащи услуги от общ интерес (www.ceep.eu) – социален партньор на Европейската комисия2, като представител на АИКБ участва директно в преговорите по социални въпроси с Европейската комисия. Главният секретар на АИКБ за втори пореден мандат (2012 - 2014 и 2015 - 2017 г.) е преизбран за един от тримата изпълнителни вицепрезиденти на СЕЕР (това е и най-високата позиция, заемана от български гражданин в структурата на европейския социален диалог).

3. АИКБ участва активно в работата на Международната организация по труда, като неин представител докладва от името на всички български работодатели на 96-та сесия (през 2007 г.), на 97-тата сесия (2008 г.), на 99-тата сесия (2010 г.) и на 103-та (2014 г.) на МКТ в Женева.

4. АИКБ е единствен член от България на Международния координационен съвет на работодателските организации, обединяващ организации на работодателите от над 30 страни от Централна и Източна Европа и Азия.

5. АИКБ има уникална представителна за българския бизнес структура – в Асоциацията членуват холдингови и инвестиционни дружества и икономически групи и браншови организации (61 структури, които формират Националния съвет на АИКБ), както и директно техните дъщерни дружества и членове (6 600 предприятия, които формират Общото събрание на АИКБ). По този начин, АИКБ е представителна за вижданията и проблемите на българския бизнес и предлага директна и непосредствена връзка с него. Управителният съвет на АИКБ е съставен от действащи бизнесмени, управляващи сериозни икономически структури. АИКБ е утвърдено конструктивна и диалогична организация, като в редица случаи единствено нейното участие е довеждало до успешен край редица важни преговори в областта на социалния диалог.

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

АИКБ изразява своята надежда и увереност, че с оглед на така представените обективни данни за представителните на национално равнище организации на работодателите, представителите на законодателната и изпълнителната власти на Република България ще спазват принципите за водене на ефективен и качествен социален диалог, като при всички консултации в бъдеще канят за участие и взимат под внимание мненията и на четирите национално представителни работодателски организации.

Декларираме отново готовността на Асоциация на индустриалния капитал в България да продължи да бъде конструктивен и предвидим социален партньор на българското правителство.

С УВАЖЕНИЕ:

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АИКБ
И КООРДИНАТОР НА
НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА 2014 Г.

Последно променена в Сряда, 17 Декември 2014 19:56
Влезте, за да коментирате