АИКБ: Не приемаме ерозирането на втория стълб на осигурителната система, предприетите промени са противоконституционни

В Асоциацията на индустриалния капитал в България не виждат никакви възможности за „законодателен ремонт“ на направените промени, освен тяхната пълна отмяна
Сряда, 24 Декември 2014 02:16 Публикувана в У нас Прочетена 809 пъти
УС на АИКБ: Приветстваме заявлението на управляващото мнозинство, че подзаконовите нормативни актове, необходими за влизането в сила на направените промени в осигурителното законодателство няма да бъдат приети без провеждане на задълбочена дискусия, която да се проведе през първото тримесечие на 2015 г.  Едновременно с това, ние не виждаме никакви възможности за „законодателен ремонт“ на направените промени, освен тяхната пълна отмяна. Никакви редакционни и козметични поправки няма да могат да отстранят изначалните дефекти на започналото настъпление срещу втория стълб на социално осигурителната система у нас.  УС на АИКБ: Приветстваме заявлението на управляващото мнозинство, че подзаконовите нормативни актове, необходими за влизането в сила на направените промени в осигурителното законодателство няма да бъдат приети без провеждане на задълбочена дискусия, която да се проведе през първото тримесечие на 2015 г. Едновременно с това, ние не виждаме никакви възможности за „законодателен ремонт“ на направените промени, освен тяхната пълна отмяна. Никакви редакционни и козметични поправки няма да могат да отстранят изначалните дефекти на започналото настъпление срещу втория стълб на социално осигурителната система у нас. Снимка: Пламена Тодорова, Клуб „Z“, http://clubz.bg/12215-edin_dobre_organiziran_protest

На 23 декември 2014 г., УС на АИКБ излезе с позиция по спорните промени в нормативната уредба на социалното осигуряване в страната. То е издържано изцяло в духа назастъпваните до сега позиции на Асоциацията – не се приема разклащането на втория, капиталопокривен стълб на осигурителната система, прочените се окачествяват като противоконституционни, съществуват основателни подозрения, че се извършва „разчистване на пазара“ при частните пенсионно-осигурителни дружества.

Предаваме изцяло и дословно позицията на УС на АИКБ:

 

Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) заявява позицията си, че гласуваната от Народното събрание възможност гражданите да прехвърлят партидите си от универсалните пенсионни фондове (УПФ) от втория стълб на общественото осигуряване към първия стълби, иначе казано към НОИ (§ 3 от ЗБДОО, с който се приемат изменения в КСО) е принципно погрешна и създава големи рискове за състоянието на социално- осигурителната система, на капиталовия и финансовия пазар, на инвестиционния климат.

 

Ние не приемаме ерозирането на втория стълб на осигурителната система. Зад заявеното желание да се осигури „свобода на избора“, стои огромната опасност да се срине капиталовия стълб на осигурителната система. От чисто правна гледна точка, предприетите промени са противоконституционни. Съмненията, че по този начин може да се стигне до „разчистване“ на пазара също не са за пренебрегване.

 

По тази причина, УС на АИКБ отхвърля направените промени в нормативната уредба на социално-осигурителната система, като изцяло поддържа аргументите изложени вече в общото становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българската асоциация на управляващите дружества, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, подкрепено от Асоциацията на банките в България.

 

АИКБ приветства заявлението на управляващото мнозинство, че подзаконовите нормативни актове, необходими за влизането в сила на направените промени в осигурителното законодателство няма да бъдат приети без провеждане на задълбочена дискусия, която да се проведе през първото тримесечие на 2015 г. Това несъмнено е признак на връщане към здравия разум, зачитане на Европейския социален модел и отговорно държавническо поведение.

 

Едновременно с това, ние не виждаме никакви възможности за „законодателен ремонт“ на направените промени, освен тяхната пълна отмяна. Никакви редакционни и козметични поправки няма да могат да отстранят изначалните дефекти на започналото настъпление срещу втория стълб на социално осигурителната система у нас.

 

АИКБ ще участва дейно и отговорно в предложените дебати. За нас е от изключително значение запазването на съществуващия тристълбов модел и неговото прецизиране, а не фаворизиране на обособена част от модела за сметка на друга.

 

Това несъмнено предполага отпадане на спорните изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО), водещи до съществени същностни изменения в КСО и предприемане на действия, които да водят до укрепване и на трите стълба на осигурителната система. Тук отново се налага да напомним за необходимостта от ограничаване на ранното пенсиониране, особено сред някои специфични професии от секторите „Отбрана“ и „Сигурност“ и радикалното пресичане на измамите при инвалидните пенсии.

 

Също така смятаме, че от принципна и от прагматична гледна точка е необходимо освен социалните партньори в дебатите да бъдат сериозно ангажирани организациите, които представляват основните участници на капиталовия пазар – освен АИКБ, това са Асоциация на банките в България (АББ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ).

 

В предстоящите преговори и дебати по спорните промени в КСО, АИКБ ще бъде представлявана от членовете на Управителния съвет: Васил Велев – изпълнителен директор на „Стара Планина Холд“ АД, Никола Зикатанов - основател на групата „Златен лев“ и Данета Желева - главен изпълнителен директор на „Индустриален холдинг България“ АД.

Влезте, за да коментирате