Подписаха новия ОКТД в добивната промишленост

Според новия Отраслов колективен трудов договор, минималната заплата за работещите в дружествата от минерално-суровинния сектор е 1,4 пъти по-висока от минималната работна заплата за страната
Неделя, 01 Февруари 2015 14:34 Публикувана в У нас Прочетена 1192 пъти
Проф. Лъчезар Цоцорков, председател на БМГК, Валентин Вълчев, председател на ФНСМ - КНСБ и инж. Владимир Топалов, председател на СМФ „Подкрепа” след подписването на отрасловия колективен трудов договор. Проф. Лъчезар Цоцорков, председател на БМГК, Валентин Вълчев, председател на ФНСМ - КНСБ и инж. Владимир Топалов, председател на СМФ „Подкрепа” след подписването на отрасловия колективен трудов договор. Снимка: Пресцентър на Българската минно-геоложка камара (БМГК).

На 30 януари 2015 г., беше оповестено подписването на поредния Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) в добивната промишленост. Традицията на отрасловото колективно договаряне в минната и изобщо в добивната промишленост у нас е солидна. До момента два поредни отраслови колективни трудови договора са разпростирани от министъра на труда и социалната политика върху целия отрасъл. Последният път това стана през 2011 г.

Подписването на ОКТД стана повод за приповдигнати изявления от страна на социалните партньори. Председателят на Българската минно – геоложка камара – проф. Лъчезар Цоцорков, който подписа от името на работодателите, заяви: „Компаниите от минерално-суровинния бранш показаха за пореден път, че работят прозрачно и с грижа за работниците и служителите. Това е сигнал, че човекът, неговата сигурност, стандарт на живот, здраве и безопасност са поставени на първо място“.

 

Отрасловият колективен трудов договор за добивната промишленост беше подписан от страна на синдикатите от инж. Валентин Вълчев, председател на ФНСМ- КНСБ и от инж. Владимир Топалов, председател на СМФ „Подкрепа”.

 

Според условията, залегнали в новия ОКТД, минималната заплата за работещите в дружествата от минерално-суровинния сектор е по-висока  с коефициент 1,4 спрямо минималната работна заплата за страната. За всяка година придобит трудов стаж се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 0,9 на сто от основната заплата за работещите при надземни условия и 1 процент за работещите при подземни условия. Въпреки дефлацията, на която сме свидетели през последните две години, двете страни са договорили увеличение на минималната стойност на безплатната храна.

 

Синдикатите и работодателите са се договорили допълнително да обсъдят перспективите за съхраняване и откриване на нови работни места.

 

Освен в социално-битовата сфера, нови, по-добри условия за работещите са постигнати и в социалното партньорство, в условията за синдикална дейност и в сферата на здравословните и безопасни условия на труд. Страните са декларирали, че целта е да се повиши жизнения стандарт на работещите в добивната промишленост.

 

Договорът покрива отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини”. Той е подписан за срок от две години, който е максималният срок, който Козексът на труда позволява.

 

С ОКТД са уредени и въпросите на трудовите и осигурителните отношения-доходи, трудова заетост, социално обслужване, условия на труд, социално партньорство.

 

Българската минно-геоложка камара е представителна на отраслово равнище работодателска организация в сферата на добива на полезни изкопаеми и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г. В нея членуват 116 предприятия и компании, в които са заети над 30 хиляди души. Камарата е член на Българската стопанска камара (БСК), на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали (EUROMINES) и на Европейската асоциация за въглища и лигнити (EURACOAL). Българската минно-геоложка камара подкрепя Глобалния договор на ООН и е активен член на Българската мрежа на Глобалния договор.

Последно променена в Неделя, 01 Февруари 2015 15:09
Влезте, за да коментирате