Съдиите от ВКС по делото „Цветанов” ще бъдат изтеглени публично

Петък, 20 Февруари 2015 10:23 Публикувана в У нас Прочетена 1073 пъти
Аз съм от хората, които вярват, че няма проблем, който да не може да бъде разрешен и всичко е въпрос на добра комуникация. Винаги може да се намери решение чрез диалог, стига всяка от страните да е готова да чуе аргументите на другата, за да остане като краен резултат всичко, което е конструктивно. Моята врата винаги ще бъде широко отворена за всеки колега от съда, защото в правораздаването предстои една тежка реформа, а за тази цел ще е необходимо да бъдат привлечени усилията и волята на много хора. Аз съм от хората, които вярват, че няма проблем, който да не може да бъде разрешен и всичко е въпрос на добра комуникация. Винаги може да се намери решение чрез диалог, стига всяка от страните да е готова да чуе аргументите на другата, за да остане като краен резултат всичко, което е конструктивно. Моята врата винаги ще бъде широко отворена за всеки колега от съда, защото в правораздаването предстои една тежка реформа, а за тази цел ще е необходимо да бъдат привлечени усилията и волята на много хора. Снимка: vsekiden.com

- Г-н Панов, как ще защитавате висшите касационни съдии от натиск?

- Един от основните ангажименти, които поех преди избора ми за председател на ВКС, е да осигуря благоприятен микроклимат за работата на върховните съдии. Моето разбиране за независим съдия е отсъствието на всякакъв вид натиск и произвол, което да осигури на магистрата такива условия, че да може да решава всяко дело само по съвест и вътрешно убеждение, облягайки се на закона. В същото време съдиите не бива да бъркат независимост с безконтролност. Ако един съдия системно бави дела, той трябва да понесе своята отговорност, защото бавното правосъдие всъщност е отказ от правосъдие.

- Скоро във ВКС ще стигне делото за 4-годишната присъда на Цветан Цветанов? Ако например съставът постанови, че ефективна присъда за това престъпление е “явно несправедлива”, как ще убедите хората, че не е имало натиск?

- Всеки български гражданин има право на справедлив процес независимо дали е висш политик, или обикновен гражданин. Тъй като това дело е от значим обществен интерес, защото подсъдимият е бивш вътрешен министър и в това му качество е наказателно преследван, моята задача е да гарантирам на обществото, че ще бъде спазен принципът на случайно разпределение на делата. Вече заявих, че разпределянето на това дело ще бъде направено публично, за да бъде гарантирана пълната прозрачност при определянето на съдебния състав.Оттам нататък какво ще постановят колегите, мисля, че не е редно да се предпоставя. Във всеобщ интерес е да ги оставим да свършат своята работа на спокойствие, за да бъде решено делото професионално и по съвест.

- Говори се, че сте човек на ГЕРБ или на ДПС. Чий човек сте?

- Ще ви оставя сама да си отговорите на този въпрос, но молбата ми е да анализирате всички мои досегашни действия. По тях най-добре може да се разпознае чий съм.

- Защо се обявихте против нов Наказателен кодекс?

- Категорично не смятам за удачно всеки да се тренира върху обществото и магистратите с нов НК. Законопроектът, който бе предложен на обществеността, не е годен за употреба. Според мен трябва да се пристъпи към усъвършенстването на досегашния НК чрез въвеждането на нови институти, както и промяната на стари.

- Ще подкрепите ли поправки в НПК срещу бягството на осъдени?

- Проблемът с бягството на осъдени лица не е от вчера и затова са необходими спешни законодателни промени. От прехвърлянето на отоворността между съд, прокуратура и МВР, както се случва до момента, полза имат само осъдените. Всеки е заинтересован лицето, което е осъдено, да изтърпи наказанието. Когато не се случва това, има негативно отражение върху цялото общество, тъй като остава усещане за безнаказаност. Затова такива поправки в НПК трябва да бъдат подкрепени и едно от възможните решения е свързано с изпълнението на мярката за неотклонение “домашен арест”, както и чрез въвеждането на електронно проследяващо устройство. Дали обаче държавата е готова в този момент да го възприеме и има ли ресурс да го изпълни, е друг въпрос.Тъй като усещането за справедливост няма цена, смятам, че държавата трябва да има ресурса да осигури изпълнението на наказание на лицата, които са виновни. Затова зад тези промени всички трябва да застанем и да ги подкрепим.

- Защо не приехте идеята на главния прокурор Сотир Цацаров съдия №1 да разрешава бръмбари срещу магистрати. Знаете ли за изтичане на информация в тези случаи?

- По данни на прокуратурата до момента повечето разследвания срещу магистрати са се проваляли именно заради изтичането на информация. Затова със сигурност трябва да се помисли за стесняването на кръга от хора, които боравят с нея. Борбата срещу корупцията в съдебната власт е изключително важна за възвръщането на доверието в правораздаването и затова трябва да се пристъпи много бързо към прецизирането на нормативната уредба.

- Как ще убедите колегите си във ВКС, че знаете проблемите им, въпреки че не сте работили с тях?

- Аз съм от хората, които вярват, че няма проблем, който да не може да бъде разрешен и всичко е въпрос на добра комуникация. Винаги може да се намери решение чрез диалог, стига всяка от страните да е готова да чуе аргументите на другата, за да остане като краен резултат всичко, което е конструктивно. Моята врата винаги ще бъде широко отворена за всеки колега от съда, защото в правораздаването предстои една тежка реформа, а за тази цел ще е необходимо да бъдат привлечени усилията и волята на много хора.

- Защо решихте те да изберат своите преки началници и вашите заместници?

- Съдът е демократична институция и тя трябва да се ръководи, като бъдат съблюдавани принципите на демокрацията. Азвъзприемам идеята за съдийско самоуправление,която е залегнала и в стратегията за съдебна реформа. Обърнах се към съдиите с молба общите събрания на колегиите да определят лидерите, хората, които да бъдат заместник-председатели. За мен това е най-демократичното решение. Подобен начин на формиране на екипа крие рискове, но това е естественият начин да се открият лидерите, които могат да обединяват хората, а също така и да изискват от своите колеги. Според мен зам.-председателите трябва да са добри юристи, почтени хора, уважавани колеги, да могат да работят в екип, а при необходимост да са готови дори да се конфронтират с председателя, когато става дума за отстояване на принципи.

- Каква трябва да е хирургическата намеса, за да се премахнат “гнилите ябълки” в Темида?

- Когато в една кошница с хубави, здрави плодове попадне един гнил плод, той разваля и останалите. Само пълната и системна нетърпимост към подобни явления би могла да доведе до видими положителни промени в цялата съдебна система. Когато върху един съдия, който е нарушил правилата, се стовари цялата тежест на закона, то тогава се задейства т.нар. генерална превенция, т.е. неговото наказание респектира и всички отстанали негови колеги.

- Как да се разтовари съдебната система, за да е по-ефективна?

- Скоро ми предстои среща с председателите на апелативните и окръжните съдилища, на която ще обсъдим огромния брой недопустими жалби, достигнали до ВКС. Това е проблем, който ние вътре в рамките на системата бихме могли да решим. Необходими са обаче и законодателни промени, за да може да се постигне по-съществено разтоварване на съдиите, и в тази връзка ще търсим сътрудничество с останалите две власти. Надявам се, че предложенията за изменения на ГПК и НПК ще бъдат подкрепени в парламента.

- Какво означава човечност в Темида, за която настоявате?

- Струва ми се, че формализмът е иззел човешкото от съдебния процес. Понякога един човек влиза в съдебна зала само веднъж в живота си. Представете си с какво усещане ще остане той, ако там, където търси разбиране на болката си и решаването на проблема си, вместо това среща студенина, груба дистанция и високомерие. Истината е, че съдията часове наред е анализирал доказателствата, мислил е, претеглял е на везната, вниквал е в правния казус. От уважителното отношение на съдията към човека зависи до голяма степен дали той ще разбере, че не е оставен сам с болката си. Промяната в поведението на магистрата в съдебна зала, обръщайки се към човека, и е част от процеса на връщане на доверието на обществото в правораздаването.

Източник: вестник „24 часа”

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4610261

Влезте, за да коментирате