Уволниха шефа на Агенцията по вписванията за среднощни вписвания

Петък, 27 Март 2015 18:19 Публикувана в У нас Прочетена 690 пъти
Установени са случаи на извършването на търговска регистрация в нощните часове на деня - между полунощ и 7,30 сутринта, както и във вечерните часове - между 19,00 и 23,49 часа, без да е обяснена причината за това. Установени са случаи на извършването на търговска регистрация в нощните часове на деня - между полунощ и 7,30 сутринта, както и във вечерните часове - между 19,00 и 23,49 часа, без да е обяснена причината за това. Снимка БГНЕС

Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Венцислав Спиридонов е уволнен. Заповедта за това е на министъра на правосъдието Христо Иванов и е от вчера, 26 март.


В прессъобщението от Министерстви съвет изрично се упоменава, че отстраняването е на основание чл. 19а, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 5 от Закона за администрацията, като текстовете предвиждат правото на назначаващия орган да извърши уволнението по своя преценка без предизвестие.


С днешна дата за изпълнителен директор на агенцията е назначена Елена Маркова, която до момента заемаше длъжността на заместник на изпълнителния директор.


На 21 март е приключила назначената на 4 февруари със заповед на премиера Бойко Борисов проверка в Агенцията по вписванията, извършена от Главния инспекторат към МС.


Констатациите, изводите и препоръките в доклада недвусмислено сочат за сериозни нарушения в работата на длъжностните лица по вписванията, в организацията на работата в Търговския регистър, практиката по договорите за възлагане на обществени поръчки и контрола върху тяхното изпълнение и др.


Комисията по проверката препоръчва дълъг списък от организационни мерки за отстраняване на констатираните пропуски и несъответствия, сред които търсене на дисциплинарна отговорност от длъжностните лица по регистрация, допуснали нарушения при изпълнение на служебните им задължения, както и дисциплинарна отговорност от директора на дирекция "Длъжностни лица по регистрация".


Според доклада на Инспектората нарушения са констатирани по всички направления, повечето от които са симптоматични.
Комисията от Инспектората е проверила информация за допуснати нарушения в работата на Агенцията по вписванията относно извършване на вписвания в търговския регистър извън установеното работно време на длъжностните лица по вписванията. Констатацията е за "трайно утвърдена практика длъжностните лица да вписват/обявяват актове в ранните и късните часове на денонощието - между 00:36 ч. и 03:16 ч.
Установени са случаи на извършването на търговска регистрация в нощните часове на деня - между полунощ и 7,30 сутринта, както и във вечерните часове - между 19,00 и 23,49 часа, без да е обяснена причината за това.


Комисията специално е отбелязала случаи на регистрирано влизане в сградата на Агенцията между 04:40 ч. - 06:00 ч., като в този времеви период са извършвали вписвания/обявявания по партиди на търговци. Комисията е установила, че няма изричен регламент, определящ началния и крайния час за разпределяне на заявленията от информационната система, което води до нарушаване на принципа на случайно разпределение.
Въведени са незаконосъобразни практики, като например срокът за вписване на заявленията в търговския регистър да започва да тече от датата на първото произнасяне на ДЛР, а не от деня, следващ деня на постъпването на заявлението, което противоречи на закона (чл. 60, ал. 5 от ГПК). Това води в някои случаи до разлика между датата на подаване на заявлението и датата на вписването в търговския регистър.
По информацията за голям процент откази за вписване, после отменени от съда, проверяващите са установили, че това се отнася за повече от половината (52,5%) от обжалваните откази. Според комисията, говори за липса на контрол.


В Агенцията по вписванията продължава и порочната практика по договорите за възлагане на обществени поръчки да се използва т.нар. "мълчаливо съгласие" като способ за приемане на резултатите от обществената поръчка, констатират още от Инспектората. Това означава, че без изрично произнасяне от страна на възложителя за качеството и количеството на извършената работа, само след изтичането на един определен срок (от 5, 7 или 10 дни), работата се счита за приета без забележки.


Такава възможност резултатите от обществената поръчка да бъдат приемани от възложителя чрез мълчаливо съгласие се предвижда в договорите за обществени поръчки.


Тази практика изключва наличие на писмен документ, което би затруднило доказването на обстоятелства, свързани с изпълнението на задълженията по договора при един бъдещ спор между страните", пише в доклада.


Редица договори за техническа поддръжка на информационните системи на Агенцията по вписванията са сключени без провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, заради защита на класифицирана информация. Комисията не е получила двустранни приемо-предавателни протоколи или други документи, удостоверяващи надлежно изпълнение по договора, но пък е установено, че от изпълнителите не е изискано представянето на гаранция за изпълнение, която да обезпечава това.


Обществени поръчки са били възлагани след провеждане на ограничена процедура, без да са посочени действителните мотиви за това в решенията, сочи още докладът.

 

Източник:  news.bg

http://news.ibox.bg/news/id_1014054939

Влезте, за да коментирате