Автосервиз „КАР РЕФАЙН“ ЕООД открива нови работни места по схема „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по ОПРЧР

Петък, 30 Септември 2016 09:44 Публикувана в У нас Прочетена 834 пъти
Със сключване на договори с водещи застрахователни компании за доверен сервиз за автобоядисване, Автоцентър „Кар Рефайн“ успява да се наложи с много добро качество на предлаганите услуги и изпълнение в срок, като Доверен сервиз. Следвайки стратегията си за развитие фирмата реализира проекта “Нови работни места и устойчива заетост в “КАР РЕФАЙН”  ЕООД” с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Със сключване на договори с водещи застрахователни компании за доверен сервиз за автобоядисване, Автоцентър „Кар Рефайн“ успява да се наложи с много добро качество на предлаганите услуги и изпълнение в срок, като Доверен сервиз. Следвайки стратегията си за развитие фирмата реализира проекта “Нови работни места и устойчива заетост в “КАР РЕФАЙН” ЕООД” с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Снимка: Архив на Автоцентър „Кар Рефайн“ ЕООД
Specialbanner

На 28-ми септември Кар Рефайн ООД представи старта на проект "Нови работни места и устойчива заетост в "КАР РЕФАЙН ЕООД". На презентацията, в офиса на фирмата, присъстваха представители на водещи застрахователни дружества, колеги от бранша, журналисти и други заинтересовани лица.

Г-жа Рени Апостолова, управител на компанията, представи проекта, като акцентира на целите, основните дейности и резултатите от реализиране на проекта:

Основната цел, която предстои да се реализира е да се създаде възможност за продължителна заетост, обучение и професионална реализация на безработни младежи до 29 годишна възраст и/или трайно безработни лица в областта на търговията и техническото обслужване на автомобили.

Основните дейности, които предстоят са:

Провеждане на подбор и избор на 13 безработни лица от София за обучение и професионална реализация в "Кар Рефайн" ЕООД.

Провеждане на обучение на Автобояджии.
Създаване, оборудване и обзавеждане на 13 нови работни места в "Кар Рефайн" ЕООД за подбраните безработни служители.

Най-важният резултат ще бъде осигуряването на заетост за 12 месеца на безработните лица на новите работни места в "Кар Рефайн" ЕООД.

 

Визитка: АВТОЦЕНТЪР КАР РЕФАЙН

Кар Рефайн
Със сключване на договори с водещи застрахователни компании за доверен сервиз за автобоядисване, Автоцентър „Кар Рефайн“ успява да се наложи с много добро качество на предлаганите услуги и изпълнение в срок, като Доверен сервиз. Следвайки стратегията си за развитие фирмата реализира проекта “Нови работни места и устойчива заетост в “КАР РЕФАЙН” ЕООД” с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

"Кар Рефайн" EООД стартира своята дейност като автосервиз за техническо обслужване и ремонт на автомобили през Април 2014 година. Със сключване на договори с водещи застрахователни компании за доверен сервиз за автобоядисване, фирмата успява да се наложи с много добро качество на предлаганите услуги и изпълнение в срок, като Доверен сервиз.

Г-жа Рени Апостолова – управител на КАР РЕФАЙН  ЕООД
Г-жа Рени Апостолова
управител на "КАР РЕФАЙН" ЕООД”.

Управлението на фирмата е насочено към разрастване и постигане на поставените цели - до края на 2016 година работният персонал да достигне 40 човека. Има опит в наемане, обучение на работници, правилно планиране на финансовите средства и изпълнение на поставените цели. Организацията на работа и предметът на дейност в автосервиза се изпълняват с бързина и ефективност.

В политиката на фирмата се залага на потенциала на млади специалисти, като осигуряваме възможност за обучение и шанс за младите хора да работят и придобият стаж и практически умения. Следвайки стратегията си за развитие фирмата реализира проекта "Нови работни места и устойчива заетост в "КАР РЕФАЙН" ЕООД" с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, по договор BG05M9OP001.003-0489-С01 с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти".

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „КАР РЕФАЙН“ ЕООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Последно променена в Вторник, 04 Октомври 2016 12:46

Свързани статии (по етикет)

Влезте, за да коментирате