Предизвикателството да си млад творец в България

Младият диригент и композитор Милен Апостолов с поредна премиера на свое произведение

През 2015 година, той попада в селекцията на Forbes Bulgaria 30 под 30 за най-влиятелни млади хора в сферата на културата и изкуството
Сряда, 23 Януари 2019 11:16 Публикувана в У нас Прочетена 2059 пъти
За все още краткия си творчески път,  Милен Апостолов е композирал десетки про-изведения - съвременна музика в познатите класически форми, както и музика за докумен-тални филми, театрални и танцови спектакли, компютърни игри, аудио приказки, за телеви-зия, арт инсталации и др. Негова е музиката за десетки филми, награждавани в едни от най-престижните филмови фестивали в света “Irene”, “Je t’aime papa”, “Powiędło”, “The Last Two Days”. Има две номинации за най-добра филмова музика за късометражен филм в Los Ange-les CineFest и St. Luis Film Festival през 2017 г. По поръчка на Русенската опера композира детската опера “Огнивото” през 2018 г.  А тази година, музиката му може да се чуе в спек-такълите: «Самотни от далеч» на театър  СФУМАТО, «Любовен договор» на Театър 199,  “Меко казано” по Валери Петров с режисьор Цвети Пеняшки към Държавен u куклен театър Стара Загора. За все още краткия си творчески път, Милен Апостолов е композирал десетки про-изведения - съвременна музика в познатите класически форми, както и музика за докумен-тални филми, театрални и танцови спектакли, компютърни игри, аудио приказки, за телеви-зия, арт инсталации и др. Негова е музиката за десетки филми, награждавани в едни от най-престижните филмови фестивали в света “Irene”, “Je t’aime papa”, “Powiędło”, “The Last Two Days”. Има две номинации за най-добра филмова музика за късометражен филм в Los Ange-les CineFest и St. Luis Film Festival през 2017 г. По поръчка на Русенската опера композира детската опера “Огнивото” през 2018 г. А тази година, музиката му може да се чуе в спек-такълите: «Самотни от далеч» на театър СФУМАТО, «Любовен договор» на Театър 199, “Меко казано” по Валери Петров с режисьор Цвети Пеняшки към Държавен u куклен театър Стара Загора. ASAR 11

На 25 януари 2019 г от 18:00 ч. в концертната зала на ОКИ „Надежда“, бул. „Ломско шосе“ 2 младият и талантлив диригент и композитор Милен Апостолов ще участва в цикъла „Млади диригенти, солисти и композитори“ на оркестър „Симфониета“ - София. В нея освен, като диригент, той ще представи пред публиката премиерата на творбата си „Малка класическа сюита“. Това е рядък шанс, в който слушателите ще имат възможността да чуят личната интерпретация на композитора като диригент на собственото си произведение.

 

В програмата е включен и „Цигулков концерт № 1» от Макс Брух, един от шедьоври-те на цигулковото изкуство, изпълнен с традиционни еврейски мотиви, вплетени в една красива романтична естетика, представена от солиста Иван Стайков.

 

Слушателите ще могат да се насладят и на едно много рядко изпълнявано произведе-ние от Ян Сибелиус – „Пелеас и Мелизанда“ - пленителна и магична творба като Северното сияние.

Милен Апостолов е млад и изключително талантлив диригент и композитор. Роден е през 1991 в град Добрич.

6103 01
6103 02
6103 03
6103 04

Завършил е с отличие две магистратури в Национална музикална академия “Проф.Панчо Владигеров”, магистър по оперно-симфонично дирижиране, 2015 г. и ма-гистър по композиция, 2015 г. В същата година влиза в класацията на Forbes Bulgaria 30 под 30 за най-влиятелни млади хора в сферата на културата и изкуството. Като диригент има редица изяви с Академичния симфоничен оркестър, щатен диригент е във Варненска опера 2016-2017 г. Работи, като корепетитор и заместник- диригент на хор “Бодра смяна” 2016/2017 г. Създава камерния ансамбъл “Independent Chamber Orchestra”, 2017 г., който ръ-ководи и до днес. Диригент-постановчик е на операта на Пайсиело - La Serva Padrona към интернационалния проект на Опера „Роса“, 2018 г. Тази година – 2019, е поканен да за съвмeстна работа с Плевенската филхармония и да открие Интернационалния фестивал за съвременна музика „180 градуса“, където ще има честта да работи като диригент и да предс-тави свое ново произведение с един от най-добрите ансамбли за съвременна музика - Ensemble modern от Германия.

 

За все още краткия си творчески път, Милен Апостолов е композирал десетки про-изведения - съвременна музика в познатите класически форми, както и музика за докумен-тални филми, театрални и танцови спектакли, компютърни игри, аудио приказки, за телеви-зия, арт инсталации и др. Негова е музиката за десетки филми, награждавани в едни от най-престижните филмови фестивали в света “Irene”, “Je t’aime papa”, “Powiędło”, “The Last Two Days”. Има две номинации за най-добра филмова музика за късометражен филм в Los Ange-les CineFest и St. Luis Film Festival през 2017 г. По поръчка на Русенската опера композира детската опера “Огнивото” през 2018 г. А тази година, музиката му може да се чуе в спек-такълите: «Самотни от далеч» на театър СФУМАТО, «Любовен договор» на Театър 199, “Меко казано” по Валери Петров с режисьор Цвети Пеняшки към Държавен u куклен театър Стара Загора.

 

Младият творец има редица обществени и социални изяви – през 2016 г. е официален гост-лектор на церемонията на Forbes Bulgaria „30 под 30», година по-късно е гост лектор в «София бизнес клуб», в Break Water Talks: English за Amorpha Youth Foundation, Варна. Ра-боти като съветник в «Асоциация за развитие на София», във връзка с кандидатурата на Со-фия - Европейска столица на културата 2019 г. През 2012 г. е основател на Сдружение “Ре-несанс България”- което има за цел да реализира и популяризира културни събития сред младите хора. През 2017 е гост лектор на събитията на “Отворен университет” на Фондация «Ре» в «Червената къща». Същата година основава и своя оркестър - “Independent Chamber Orchestra”. Работи в колаборация с “Brain Hub Lab”, за създаването на нов тип музикален интрумент и софтуеър.

 

Милен Апостолов като диригент:

Дирижира Академичния симфоничен оркестър, където прави премиери на много творби, нови за репертоара на АСО, 2011-2015г.;
Стажантска програма по дирижиране към Национален музикален театър “Стефан Македонски 2014/2015г.;
Дирижира камерни формации и работи с известни български инструментални солис-ти, сред които: Атанас Кръстев, Ангел Николов, Мартин Павлов, Светослав Славчев, Тео-дора Атанасова,, Александър Зайранов, Мартин Зайранов, Василена Атанасова, Санджар Сапаев, Иван Стайков и много други, 2012г. до момента;
Открива сезон 2015/2016г. с БКО/Български камерен оркестър - Добрич, където из-пълнява и своя композиция посветена на оркестъра, 2015г.;
Дирижира частен концерт по повод годишнина от построяването на сградата на Икономическия университет във Варна, където получава специални адмирации от бившия австрийски посланник Волфганг Шусел, 2016г.;
Дирижира премиера на неговата първа симфония “Към звездите” с Академичния симфоничен оркестър, София, 2016г.;
Назначен е за щатен диригент във Варненска опера, където има удоволствието да е се потопи в редица сценично-музикални жанрове. Работи със солистите: Егор Мотузов, Юрика Аоки, Павел Кирчев, Иво Йорданов, Бойка Василева, Валреий Георгиев, Пламен Долапчи-ев, изявени лауреати от престижния Варненски Балетен Конкурс. Участва в работата при поставянето на балета „Зле опазеното момиче“ с хореографи като Сергей Антонов и Свет-лана Тоншева и се включва успешно в репертоара на Варненската опера, 2016/2017г.;
Работи, като корепетитор и заместник диригент на хор “Бодра смяна” 2016/2017г.;
Диригент е на няколко специални балове, организирани в хотел „Балкан -Шератон 2016/2017г.;
Създава камерния ансамбъл “Independent Chamber Orchestra”, 2017г. до днес;
Поканен е да дирижира своя оркестър - Independеnt Chamber Orchestra на частния бал, посветен на рождения ден на посланника на Казахстан в България, 2017г.;
Диригент-постановчик на операта на Пайсиело - La Serva Padrona към интернацио-налния проект на Опера „Роса“, 2018г.;
Поканен е за съвмeстна работа с Плевенската филхармония, 2019;
През 2019 е поканен да открие Интернационалния фестивал за съвременна музика 180 градуса, където ще има честта да работи с един от най-добрите ансамбли за съвременна музика - Ensemble modern.

Милен Апостолов като композитор:

Премиера на първа композиция в НМА “Панчо Владигеров”, 2012г.;
Музика за съвместен проект с един от известните модни брандове в България MI-NOIR, 2013г.;
Участие в Конкурс по композиция в град Грац (Австрия), където произведението му «Трио соната» е удостоено с честта да бъде съхранена в университетската библиотека, 2013 г.;
Участие с негова композиция във «Фестивал за съвременно клавино изкуство» Pianis-simo Fest, 2015 г.;
Музика за танцовия спектакъл ARTisT СФУМАТО, 2015 г.;
Музика за документален филм за танца по БНТ Свят, 2015 г.;
Музика за танцовия пърформанс Pieces, по случай откриването на Регионален исто-рически музей на София, 2015г.;
Музика за детски куклен спектакъл «Каша за душата, 2016 г.;
Музика за танцовия спектакъл «Покаяние» СФУМАТО, 2017 г.;
Музика за десетки филми награждавани в едни от най-престижните филмови фести-вали в света “Irene”, “Je t’aime papa”, “Powiędło”, “The Last Two Days” и много други;
Две номинации за най-добра филмова музика за късометражен филм в Los Angeles CineFest и St. Luis Film Festival, 2017г.;
Съвместна работа с компанията Four for Music, 2014 г.;
Премиера на Първа симфония “Към Звездите”, 2015 г.;
Композиции за компанията за компютърни игри Melterrea Slot Design;
Премиера на композиция “Приказки отвъд небесата” с БКО/Български камерен ор-кестър/ - Добрич, 2015 г.;
Премиера на композиция «Варияции по теми от Моцарт» с ICO Chamber Orchestra, 2017 г.;
Музика към танцовия спектакъл «Еквилибриум», 2017 г.;
Музика за Компанията за компютърни игри Melterrea Slot Design;
Музика за спектакъла «Снежната кралица», Сатиричен театър, 2017 г.;
Музика към трейлъра на спектакъла «Танца Делхи», Народен Театър, 2017 г.;
Музика по съвместен проект «Небесен отряд“ с Театър «Възраждане», 2017 г.;
Музика по съвместен проект САМ И с Театър «Реплика», 2017 г.;
Съставяне на албум с детски песни към Издателство «Архимед», 2018 г.;
Композиране на музикални заставки за Телевизия «Европа»;
Поръчка от Русенска опера за написването на детска опера “Огнивото”, 2018 г.;
Работи по музиката за спектакъла “Дневниците на един луд”, където освен, като ком-позитор се изявява и като пианист, 2018 г.;
Композира музиката за тейлър към спектакъла «Щастливият Бекет» на Марий Росен, 2018 г.;
Композира музика към спектакъла “Наемателя” с режисьор Алекдандра Петрова към Драматичен театър Пловдив, 2018 г.;
Композира музика за спектакъла “Сън в лятна нощ” на режисьора Димитър Стефа-нов, 2018 г.;
Композитор на музиат към спектакъла “Боинг Боинг” в Драматично-куклен театър “Иван Радоев”- Плевен, 2018 г.;
Свири и композира в Чешкия културен център, като част от артистична инсталация ”Инсталация в бяло”, 2018 г.;
Музика за Компания за компютърни игри «B12“, 2018 г.;
Музика към филма «Малки семейни неприятности, 2018 г.;
Музика за предствавлението «Луна с вкус на нар», НАТФИЗ,2018 г.;
Музика към аудио приказката «София и летящото креватче», 2018 г.;
Общ проект със СГХГ и работата по музика за трейлър към изложба, 2018 г.;
Музика за спектакъла «Самотни от далеч», СФУМАТО, 2019 г.;
Музика за спектакъла «Любовен договор», Театър 199, 2019 г.;
Музика към спектакъла “Меко казано” по Валери Петров с режисьор Цвети Пеняшки към Държавен u куклен театър Стара Загора, 2019 г.

 

Милен Апостолов като публична личност:

Попада в селекцията на Forbes Bulgaria 30 под 30 за най-влиятелни млади хора в сфе-рата на културата и изкуството, 2015 г.;
Официален гост-лектор на церемонията на Forbes Bulgaria 30 под 30, 2016 г.;
Гост лектор в «София бизнес клуб», 2017 г.;
Гост лектор в Break Water Talks: English за Amorpha Youth Foundation, Варна 2017;
Работи като съветник в «Асоциация за развитие на София», във връзка с кандидату-рата на София - Европейска столица на културата 2019 г.;
Основател на Сдружение “Ренесанс България”- което има за цел да реализира и по-пуляризира културни събития сред младите хора, 2012 г.;
Гост лектор на събитията “Отворен университет” на Фондация «Ре» в «Червената къща»
Основава “Independent Chamber Orchestra”, 2017 г.;
Работи в сътрудничество с “Brain Hub Lab”, за създаването на нов тип музикален ин-струмент и софтуеър;
Музикален консултант към Drooble Ltd.

Последно променена в Четвъртък, 24 Януари 2019 17:15
Влезте, за да коментирате