На 25 януари 2019 г от 18:00 ч. в концертната зала на ОКИ „Надежда“, бул. „Ломско шосе“ 2 младият и талантлив диригент и композитор Милен Апостолов ще участва в цикъла „Млади диригенти, солисти и композитори“ на оркестър „Симфониета“ - София. В нея освен, като диригент, той ще представи пред публиката премиерата на творбата си „Малка класическа сюита“. Това е рядък шанс, в който слушателите ще имат възможността да чуят личната интерпретация на композитора като диригент на собственото си произведение.

 

В програмата е включен и „Цигулков концерт № 1» от Макс Брух, един от шедьоври-те на цигулковото изкуство, изпълнен с традиционни еврейски мотиви, вплетени в една красива романтична естетика, представена от солиста Иван Стайков.

 

Слушателите ще могат да се насладят и на едно много рядко изпълнявано произведе-ние от Ян Сибелиус – „Пелеас и Мелизанда“ - пленителна и магична творба като Северното сияние.

Милен Апостолов е млад и изключително талантлив диригент и композитор. Роден е през 1991 в град Добрич.

6103 01
6103 02
6103 03
6103 04

Завършил е с отличие две магистратури в Национална музикална академия “Проф.Панчо Владигеров”, магистър по оперно-симфонично дирижиране, 2015 г. и ма-гистър по композиция, 2015 г. В същата година влиза в класацията на Forbes Bulgaria 30 под 30 за най-влиятелни млади хора в сферата на културата и изкуството. Като диригент има редица изяви с Академичния симфоничен оркестър, щатен диригент е във Варненска опера 2016-2017 г. Работи, като корепетитор и заместник- диригент на хор “Бодра смяна” 2016/2017 г. Създава камерния ансамбъл “Independent Chamber Orchestra”, 2017 г., който ръ-ководи и до днес. Диригент-постановчик е на операта на Пайсиело - La Serva Padrona към интернационалния проект на Опера „Роса“, 2018 г. Тази година – 2019, е поканен да за съвмeстна работа с Плевенската филхармония и да открие Интернационалния фестивал за съвременна музика „180 градуса“, където ще има честта да работи като диригент и да предс-тави свое ново произведение с един от най-добрите ансамбли за съвременна музика - Ensemble modern от Германия.

 

За все още краткия си творчески път, Милен Апостолов е композирал десетки про-изведения - съвременна музика в познатите класически форми, както и музика за докумен-тални филми, театрални и танцови спектакли, компютърни игри, аудио приказки, за телеви-зия, арт инсталации и др. Негова е музиката за десетки филми, награждавани в едни от най-престижните филмови фестивали в света “Irene”, “Je t’aime papa”, “Powiędło”, “The Last Two Days”. Има две номинации за най-добра филмова музика за късометражен филм в Los Ange-les CineFest и St. Luis Film Festival през 2017 г. По поръчка на Русенската опера композира детската опера “Огнивото” през 2018 г. А тази година, музиката му може да се чуе в спек-такълите: «Самотни от далеч» на театър СФУМАТО, «Любовен договор» на Театър 199, “Меко казано” по Валери Петров с режисьор Цвети Пеняшки към Държавен u куклен театър Стара Загора.

 

Младият творец има редица обществени и социални изяви – през 2016 г. е официален гост-лектор на церемонията на Forbes Bulgaria „30 под 30», година по-късно е гост лектор в «София бизнес клуб», в Break Water Talks: English за Amorpha Youth Foundation, Варна. Ра-боти като съветник в «Асоциация за развитие на София», във връзка с кандидатурата на Со-фия - Европейска столица на културата 2019 г. През 2012 г. е основател на Сдружение “Ре-несанс България”- което има за цел да реализира и популяризира културни събития сред младите хора. През 2017 е гост лектор на събитията на “Отворен университет” на Фондация «Ре» в «Червената къща». Същата година основава и своя оркестър - “Independent Chamber Orchestra”. Работи в колаборация с “Brain Hub Lab”, за създаването на нов тип музикален интрумент и софтуеър.

 

Милен Апостолов като диригент:

Дирижира Академичния симфоничен оркестър, където прави премиери на много творби, нови за репертоара на АСО, 2011-2015г.;
Стажантска програма по дирижиране към Национален музикален театър “Стефан Македонски 2014/2015г.;
Дирижира камерни формации и работи с известни български инструментални солис-ти, сред които: Атанас Кръстев, Ангел Николов, Мартин Павлов, Светослав Славчев, Тео-дора Атанасова,, Александър Зайранов, Мартин Зайранов, Василена Атанасова, Санджар Сапаев, Иван Стайков и много други, 2012г. до момента;
Открива сезон 2015/2016г. с БКО/Български камерен оркестър - Добрич, където из-пълнява и своя композиция посветена на оркестъра, 2015г.;
Дирижира частен концерт по повод годишнина от построяването на сградата на Икономическия университет във Варна, където получава специални адмирации от бившия австрийски посланник Волфганг Шусел, 2016г.;
Дирижира премиера на неговата първа симфония “Към звездите” с Академичния симфоничен оркестър, София, 2016г.;
Назначен е за щатен диригент във Варненска опера, където има удоволствието да е се потопи в редица сценично-музикални жанрове. Работи със солистите: Егор Мотузов, Юрика Аоки, Павел Кирчев, Иво Йорданов, Бойка Василева, Валреий Георгиев, Пламен Долапчи-ев, изявени лауреати от престижния Варненски Балетен Конкурс. Участва в работата при поставянето на балета „Зле опазеното момиче“ с хореографи като Сергей Антонов и Свет-лана Тоншева и се включва успешно в репертоара на Варненската опера, 2016/2017г.;
Работи, като корепетитор и заместник диригент на хор “Бодра смяна” 2016/2017г.;
Диригент е на няколко специални балове, организирани в хотел „Балкан -Шератон 2016/2017г.;
Създава камерния ансамбъл “Independent Chamber Orchestra”, 2017г. до днес;
Поканен е да дирижира своя оркестър - Independеnt Chamber Orchestra на частния бал, посветен на рождения ден на посланника на Казахстан в България, 2017г.;
Диригент-постановчик на операта на Пайсиело - La Serva Padrona към интернацио-налния проект на Опера „Роса“, 2018г.;
Поканен е за съвмeстна работа с Плевенската филхармония, 2019;
През 2019 е поканен да открие Интернационалния фестивал за съвременна музика 180 градуса, където ще има честта да работи с един от най-добрите ансамбли за съвременна музика - Ensemble modern.

Милен Апостолов като композитор:

Премиера на първа композиция в НМА “Панчо Владигеров”, 2012г.;
Музика за съвместен проект с един от известните модни брандове в България MI-NOIR, 2013г.;
Участие в Конкурс по композиция в град Грац (Австрия), където произведението му «Трио соната» е удостоено с честта да бъде съхранена в университетската библиотека, 2013 г.;
Участие с негова композиция във «Фестивал за съвременно клавино изкуство» Pianis-simo Fest, 2015 г.;
Музика за танцовия спектакъл ARTisT СФУМАТО, 2015 г.;
Музика за документален филм за танца по БНТ Свят, 2015 г.;
Музика за танцовия пърформанс Pieces, по случай откриването на Регионален исто-рически музей на София, 2015г.;
Музика за детски куклен спектакъл «Каша за душата, 2016 г.;
Музика за танцовия спектакъл «Покаяние» СФУМАТО, 2017 г.;
Музика за десетки филми награждавани в едни от най-престижните филмови фести-вали в света “Irene”, “Je t’aime papa”, “Powiędło”, “The Last Two Days” и много други;
Две номинации за най-добра филмова музика за късометражен филм в Los Angeles CineFest и St. Luis Film Festival, 2017г.;
Съвместна работа с компанията Four for Music, 2014 г.;
Премиера на Първа симфония “Към Звездите”, 2015 г.;
Композиции за компанията за компютърни игри Melterrea Slot Design;
Премиера на композиция “Приказки отвъд небесата” с БКО/Български камерен ор-кестър/ - Добрич, 2015 г.;
Премиера на композиция «Варияции по теми от Моцарт» с ICO Chamber Orchestra, 2017 г.;
Музика към танцовия спектакъл «Еквилибриум», 2017 г.;
Музика за Компанията за компютърни игри Melterrea Slot Design;
Музика за спектакъла «Снежната кралица», Сатиричен театър, 2017 г.;
Музика към трейлъра на спектакъла «Танца Делхи», Народен Театър, 2017 г.;
Музика по съвместен проект «Небесен отряд“ с Театър «Възраждане», 2017 г.;
Музика по съвместен проект САМ И с Театър «Реплика», 2017 г.;
Съставяне на албум с детски песни към Издателство «Архимед», 2018 г.;
Композиране на музикални заставки за Телевизия «Европа»;
Поръчка от Русенска опера за написването на детска опера “Огнивото”, 2018 г.;
Работи по музиката за спектакъла “Дневниците на един луд”, където освен, като ком-позитор се изявява и като пианист, 2018 г.;
Композира музиката за тейлър към спектакъла «Щастливият Бекет» на Марий Росен, 2018 г.;
Композира музика към спектакъла “Наемателя” с режисьор Алекдандра Петрова към Драматичен театър Пловдив, 2018 г.;
Композира музика за спектакъла “Сън в лятна нощ” на режисьора Димитър Стефа-нов, 2018 г.;
Композитор на музиат към спектакъла “Боинг Боинг” в Драматично-куклен театър “Иван Радоев”- Плевен, 2018 г.;
Свири и композира в Чешкия културен център, като част от артистична инсталация ”Инсталация в бяло”, 2018 г.;
Музика за Компания за компютърни игри «B12“, 2018 г.;
Музика към филма «Малки семейни неприятности, 2018 г.;
Музика за предствавлението «Луна с вкус на нар», НАТФИЗ,2018 г.;
Музика към аудио приказката «София и летящото креватче», 2018 г.;
Общ проект със СГХГ и работата по музика за трейлър към изложба, 2018 г.;
Музика за спектакъла «Самотни от далеч», СФУМАТО, 2019 г.;
Музика за спектакъла «Любовен договор», Театър 199, 2019 г.;
Музика към спектакъла “Меко казано” по Валери Петров с режисьор Цвети Пеняшки към Държавен u куклен театър Стара Загора, 2019 г.

 

Милен Апостолов като публична личност:

Попада в селекцията на Forbes Bulgaria 30 под 30 за най-влиятелни млади хора в сфе-рата на културата и изкуството, 2015 г.;
Официален гост-лектор на церемонията на Forbes Bulgaria 30 под 30, 2016 г.;
Гост лектор в «София бизнес клуб», 2017 г.;
Гост лектор в Break Water Talks: English за Amorpha Youth Foundation, Варна 2017;
Работи като съветник в «Асоциация за развитие на София», във връзка с кандидату-рата на София - Европейска столица на културата 2019 г.;
Основател на Сдружение “Ренесанс България”- което има за цел да реализира и по-пуляризира културни събития сред младите хора, 2012 г.;
Гост лектор на събитията “Отворен университет” на Фондация «Ре» в «Червената къща»
Основава “Independent Chamber Orchestra”, 2017 г.;
Работи в сътрудничество с “Brain Hub Lab”, за създаването на нов тип музикален ин-струмент и софтуеър;
Музикален консултант към Drooble Ltd.

Публикувана в У нас

Дванадесет (12) са новите заглавия, с които студентите на НАТФИЗ, ще се съревновават за интереса на столичната публика, през новия театрален сезон.

 

Първи, на камерната 47 сцена, се очаква да излязат третокурсниците на доц. д-р Пенко Господинов. Премиерата на „Ромео и Жулиета“ от Уилям Шекспир, в постановка на доц. д-р Пенко Господинов е планирана за октомври. Вторият проект на класа е в процес на уточнение.

 

Веднага след тях, студентите на проф. Стефан Данаилов, ще започнат репетиции върху „Слуга на двама господари“ от Карло Голдони и второ заглавие по текст на Филип Ридли.

 

Клас „Театър на движението – Пантомима“ на доц. Александра Хонг, ще се качи последен на камерната сцена с „Хиляда и една страст или страшна нощ“ от Антон П. Чехов, в постановка на Олег Лабозин.

 

Новия сезон на голямата сцена, ще открият четвъртокурсниците на проф. д-р Атанас Атанасов с „Хора с куфари“ от Ханок Леви и в постановка на д-р Мартин Каров. До края на учебната година същият клас, ще подготви второ заглавие под режисурата на Петринел Гочев.

 

Абсолвентите на проф. Иван Добчев, ще излязат на голяма сцена със спектаклите „Процесът“ от Франц Кафка, в постановка на Димитър Сарджев и „Чайка“ от Антон П. Чехов, в постановка на проф. Иван Добчев.

 

Студентите на проф. д-р Петя Цветкова „Театър на движението – Танцов театър“ ще завършат образованието си с „Луна с вкус на нар“ върху поезията на Федерико Г. Лорка и в постановка на проф. д-р Петя Цветкова.

 

Куклен театър НАТФИЗ ще обнови афиша си с „Бяла приказка“ от Валери Петров, на абсолвентите на доц. Майя Енчева и премиерата на студентите на проф. Жени Пашова, чието заглавие все още се уточнява.

 

12-ет нови заглавия за един сезон! Кой друг български театър може да се похвали с това?!

 

В репертоара на сцените, от предходния сезон остават „Таласъма Тропалан“ и „Седемте козлета и вълкът“ – клас доц. Майя Енчева, „Черна дупка“ – клас проф. Иван Добчев, „Вечер на гласа“ и „Papas in motion“ – клас проф. д-р Атанас Атанасов, за които билетите все не достигаха.

 

Реформите в НАТФИЗ

Седемдесетата юбилейна година на НАТФИЗ, ще остане в историята на Академията, като година на забележителни промени. Съвършено нова методология на прием, модулна система на обучение, оценяване и реализация на студентите вече е факт и за двата факултета на НАТФИЗ. Тя значително облекчава стреса от кандидатстудентския прием, но главно спомага адекватното профилиране на студентите, като им предоставя интензивно модулно обучение и по-голяма свобода да променят специалностите си, в различни етапи на образованието.

 

В отговор на динамичния пазар, Академията откри нови бакалавърски специалности – „Филмово и телевизионно продуцентство“, „Филмов и телевизионен звук“, а от новата учебна година и „Филмов и телевизионен дизайн“, „Театрална продукция“, и магистърската „Екранна режисура“.

 

НАТФИЗ предяви нови очаквания и към учебните си сцени. Учебен драматичен театър и Учебен куклен театър вече ще се наричат Драматичен театър НАТФИЗ и Куклен театър НАТФИЗ, а реализираните в тях заглавия ще се съревновават наравно с останалата театрална продукция на ул. „Раковски“.

 

В ход са и дейностите по реконструкцията на сграда „Б“ на ул. „Стефан Караджа“ №20, по проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01„Модернизация и обновяване на учебната среда - гарант за повишаване качеството,привлекателността и ефективността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Очаква се проектът да приключи през 2019 г., а с него студентите на Академията да получат нова и съвременно оборудвана база за образование.

 

Фестивали и през лятото

 

25.06/05.07.2018, Малък сезон 2018, Театрална работилница „Сфумато“.

НАТФИЗ участва с четири заглавия в Малък сезон 2018 на Театрална работилница „Сфумато“.

 

На 25 юни третокурсниците на проф. Иван Добчев представиха „Децата на Кенеди“ от Робърт Патрик, координатори на проекта са д-р Сава Драгунчев и проф. Веселина Раева.

 

На 30 юни, студенти от различни актьорски и режисьорски класове в Академията, ще покажат два спектакъла по „Малки трагедии“ на А. С. Пушкин – „Моцарт и Салиери“ в постановка на Кристина Беломорска и „Каменният гост“ с режисьор Каис Бармауи, а на 2 юли ще бъде изпълнен „Колекционерът“ по романа на Джон Фаулз, сценична версия Анета Иванова и Румен Михайлов.

 

Второкурсниците на доц. Марина Райчинова участват в Малък сезон 2018 със сценографски проекти по Йордан Радичков – „Суматоха“ и „Опит за летене“.

 

27/30.06.2018, Международния фестивал на театралните режисьори – Крайова, Румъния

Възпитаници на НАТФИЗ се отправиха за Крайова, Румъния, за да се включат в програмата на Международния фестивал на театралните режисьори с „Котка върху горещ ламаринен покрив“ по Тенеси Уилямс, наскоро дипломиралия се при проф. Маргарита Младенова режисьор Денислав Янев.

 

31.08/08.09.2018, Аполония – България

„Papas in motion“ е спектакъла, с който класът на проф. д-р Атанас Атанасов завладя столичната публика и чийто успех накара авторът на пиесата – Роналд Рудол да си купи самолетен билет до България, за да го види. В началото на септември той ще бъде представен на З4-то издание Празници на изкуствата Аполония, заедно с номинираните и наградени от „Икар“ и „Аскеер“ спектакли на Народен театър „Иван Вазов“, Младежки театър „Николай Бинев“, Малък градски театър „Зад канала“ и Театър 199 „Валентин Стойчев“.

 

10.09/20.09.2018, Международен фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика”, България

„Таласъма Тропалан“ и „Седемте козлета и вълкът“ са двата куклени спектакъла, с които студентите на доц. Майя Енчева ще представят НАТФИЗ на 11-то издание на Международния фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика” – Балчик, в средата на септември. Взискателната подготовка на възпитаниците в специалност „Актьорство за куклен театър“ превърна в успешна традиция участието на Академията във фестивала през последните няколко години.

Публикувана в У нас

В днешно време, когато всеки търси „актуалност” и не е много модерно да поглеждаме назад, когато рекламните пана привличат с: „Първи в света”, „За пръв път в България”… в театралният афиш на Театър „Българска Армия” ще прочетете: „20 години „Много шум за нищо”.

 

Шекспир? Двадесет години на една сцена? В България?

 

Да, през Декември 1997г. режисьорът Красимир Спасов и трупата на Театър „Българска Армия” поставят началото на тази двадесетгодишна история – без прецедент в България, която по-късно се превръща и в част от Историята на самия театър.

 

През годините над 250 000 зрители са се смяли до сълзи, аплодирали и любували на майсторството на няколко звездни актьорски поколения. Едни от водещите български актьори Иван Радоев, Анастасия Ингилизова, Георги Къркеланов, Камен Донев, Стефан Вълдобрев, Стефания Колева и Кристина Янева правят своя театрален дебют на сцената на Театър „Българска Армия” в „Много шум за нищо” през 1997 г. Близо двадесет години по-късно Евелин Костова и Асен Кобиларов също стават част от трупата на Армията с роли в същата Шекспирова комедия. Поколения актьори влизат в образите на „влюбени, които с дяволита усмивка разрешават дребните си любовни недоразумения в един враждебен и хаотичен свят” – както с любов ги описва режисьора Красимир Спасов. Сред тях са Гергана Данданова, Ненчо Илчев, Георги Новаков, Стойко Пеев, Вълчо Камарашев, Иван Ласкин, Йоана Буковска, Лидия Инджова, Цветан Даскалов, Йордан Ръсин и Калин Иванов.

 

Най-много са актьорите, влезли в образа на Клавдио (Камен Донев, Боян Младенов, Деян Георгиев, Асен Кобиларов). Но има и персонажи – късметлии, които през всичките 20 години са се играли от един и същ актьор. Това са героите на Веселин Ранков, Милен Миланов и Мимоза Базова.

 

„Много шум за нищо” се превръща в История за Театър „Българска Армия”. История, в която наред със спомените от препълнените салони, феновете и турнетата остават и тежките моменти от загубата на велики актьори, колеги, приятели – учители в актьорската игра. И днес – 20 години по-късно всички си спомнят за Мирослав Косев, Илия Добрев, Асен Кисимов, Петър Гюров и Стоян Стоев. Техните образи оживяват през годините с актьорите Сашо Дойнов, Мирослав Пашов и Йордан Алексиев.

 

И днес Шекспировите герои разсмиват и вълнуват публиката, в превода на Валери Петров и облечени в костюмите на Радина Близнакова. На касата на Театъра, 20 години по-късно отново няма билети, а днешните тийнейджъри, както някога припяват „Този рай води в ада…” от песента „РАЙ”, която Стефан Вълдобрев пише специално за представлението. А ние ви каним, ако още не сте гледали „МНОГО ШУМ ЗА НИЩО”, или пък вече сте го гледали, заповядайте отново 20 години по-късно в салона на Театър „Българска Армия”. Бъдете наши гости на следващите представления на този „спектакъл – история”.

 

Много смях, по мъничко сълзи и много настроение в МНОГО ШУМ ЗА НИЩО на 16 януари, с трупата на Театър „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” !

Публикувана в У нас