На Общото събрание на ССИ бяха представени годишният отчет и анализът на икономическата ситуация в България. Те бяха фокусирани върху състоянието и проблемите на малкия и средния бизнес. Съюзът за стопанска инициатива остава верен на политиката си срещу лихвената политика на банките, която унищожава малките и средните предприятия.

Публикувана в У нас