Главният редактор на в. „Преса” Тодор Тошев е откраднал марката на в. „Преса”. За това пледира пред съда адвокат Николай Свинаров, според когото е нарушен Законът за авторското право. Той твърди, че вестникът е започнал издаването си през 1991 г., като се позовава на издателя:

Публикувана в У нас