- Г-н Панов, как ще защитавате висшите касационни съдии от натиск?

- Един от основните ангажименти, които поех преди избора ми за председател на ВКС, е да осигуря благоприятен микроклимат за работата на върховните съдии. Моето разбиране за независим съдия е отсъствието на всякакъв вид натиск и произвол, което да осигури на магистрата такива условия, че да може да решава всяко дело само по съвест и вътрешно убеждение, облягайки се на закона. В същото време съдиите не бива да бъркат независимост с безконтролност. Ако един съдия системно бави дела, той трябва да понесе своята отговорност, защото бавното правосъдие всъщност е отказ от правосъдие.

Публикувана в У нас