Г-н Моллов, Вие обявихте, че създавате партията „ПОМАК“ за да постигнете помирение в разделеното българско общество. Как смятате, че би могла да бъде постигната тази цел?

 

Примерът и убеждението ще са най-силните ни страни. Примерът, че можем да бъдем стойностни и чисти хора, независимо от мръсотията около нас. Примерът, че можем да живеем като братя, независимо от това, че сме от различни родители, различни родове, различни социални групи или с различна религия. Убеждението, че всички сме творение на един Бог и всеки върви по пътя на човешкото съвършенство. Убеждението, че могат да се съвместят пазарна икономика със социална политика, че съществува политически модел, който да работи за благото и просперитета на цялото общество, а не за шепа избрани по неясни критерии олигарси и представители на някаква измислена „политическа класа”.

Публикувана в Очи в очи

След като вчера беше създаден учредителният комитет на партия „ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА МНОГООБРАЗИЕ,  АВТЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА” (ПОМАК), редакцията на „Свободен народ online“ публикува дословно и изцяло, засега без коментар учредителната декларация на новата политическа партия. Вече публикувахме по същия начин словото на г-н Ефрем Моллов, произнесено по време на срещата за създавне на учредителния комитет на ПП „ПОМАК“.

 

http://www.svobodennarod.com/bulgaria/3835-efrem-mollov-zashto-politicheska-partiya-pomak.html


Днес, 08.12.2013 г., в гр. Пловдив, на основание чл.10, ал.2 от Закона за политическите партии, ние - Инициативният комитет, обединяващ български граждани с избирателни права, приемаме и подписваме декларация за учредяване на политическа партия „ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА МНОГООБРАЗИЕ,  АВТЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА” (ПОМАК), откриваме подписка за набиране на членове-учредители и утвърждаваме образец на декларация за индивидуално членство.

 

С настоящата учредителна декларация определяме основните принципи и цели на политическа партия „ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА МНОГООБРАЗИЕ, АВТЕНТИЧНОСТ  И КУЛТУРА” (ПОМАК).ДЕКЛАРАЦИЯза учредяване на политическа партия  „ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА МНОГООБРАЗИЕ, АВТЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА” (ПОМАК)Ние, подписалите тази декларация, с ясното съзнание за дълг и отговорност към страната си, водени от принципите на морал, честност, прозрачност и справедливост, заявяваме нашата воля да учредим политическа партия „ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА МНОГООБРАЗИЕ, АВТЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА” (ПОМАК), като нова, демократична политическа формация.

 

Създаваме политическата партия, вярвайки в единението на българския народ. Събира ни общата визия за свободна и благоденстваща България. Нашата върховна цел е осигуряването на достоен живот на всички български граждани. Можем да го постигнем чрез обединение и действително възприемане на основните демократични и морални ценности – свобода на личността, справедливост, почтеност и взаимно уважение.Обединени в любовта си към Родината, ще работим за:

 

Укрепване на държавността и повишаване доверието в институциите;

 

Гарантиране на независимо и справедливо правораздаване;

 

Защита правата и свободите на всички български граждани, включително и тези, които са извън пределите на страната;

 

Съхранение на автентичните културни и духовни традиции;Силна и ефективна пазарна икономика и висока заетост;

 

Свещена и неприкосновена частна собственост;Безплатно и достъпно образование и здравеопазване;

 

Стимулиране на раждаемостта чрез подпомагане на младите семейства.

 

Подкрепяме предприемаческия дух и иновативните екологични идеи в икономическите сектори, които стимулират интелигентен растеж и висока заетост. Противопоставяме се на ограбването на националното богатство и природни ресурси.

 

Политическа партия „ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА МНОГООБРАЗИЕ, АВТЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА“ е за нов политически модел в България, основан на пряката демокрация и силното гражданско общество. Предлагаме мажоритарни избори за народни представители и намаляване на техния брой.

 

Считаме, че това е пътят към утвърждаването на просперираща България в Обединена Европа.Учредителната декларация е приета от Инициативен комитет, сформиран съгласно чл.10 ал.1 от Закона за политическите партии на редовно събрание, проведено на 08.12.2013 година в гр. Пловдив, в залата на „Новотел” – Пловдив.

 

Редактор: Теодор Дечев

Публикувана в У нас

Редакцията на „Свободен народ online“ следи от близо развитието на дискусията около миналото и перспективите на българите мюсюлмани, помаците в България. Опитваме се да дадем и свой скромен принос в изясняването на много факти и тълкувания от историята на взаимоотношенията на българите – християни и помаците през последните сто години. Естествено, ние следим внимателно и събитията около учредяването на новата политическа партия „Патриотично обединение за многообразие, автентичност и култура“ - ПП „ПОМАК“. Смятаме, че на това събитие трябва да се отдели много сериозно внимание, както при отразяването на фактите, така и при тяхното тълкуване и анализ.

Публикувана в У нас

Учредяването на новата политическа партия „Патриотично обединение за многообразие, автентичност и култура“ (ПОМАК) вече е в ход. На 08 декември 2013 г., в неделя ще се състои учредяването на Инициативния комитет за създаване на новата политическа партия „ПОМАК“. То ще стане в залата на „Новотел Пловдив“ от 12:00 часа. „Свободен народ online“ напомня, че неотдавна двигателят на учредяването на партията „ПОМАК“ обяви, че град Пловдив е подценен и че той трябва да стане столица на Република България. Пред „Свободен народ online“, Ефрем Моллов потвърди своята теза, че една от идеите на новата политическа партия е столицата да се премести в Пловдив. Ефрем Моллов подчерта, че градът под тепетата е прочут със своето многообразие в етнически и религиозен план и с толерантните взаимоотношения между жителите си. Затова и симпатиите на инициаторите за учредяване на политическата партия „ПОМАК“ са към него.

Публикувана в У нас