Американската компания „TeleTech Holdings Inc.“, съобщи на сайта си, че купува българската аутсорсингова компания „Софика Груп“. В официалното изявление от централата на компанията в Денвър, щата Колорадо, се посочва, че „TeleTech разширява географското си присъствие, услугите и езиците на обслужване като придобива българската компания Софика Груп“. (http://www.teletech.com/investors/press-releases/2014/teletech-expands-its-geographic-footprint,-services-portfolio,-and-language-capabilities-by-acquiring-bulgaria-based-sofica-group/ ).

Публикувана в У нас

Увеличава се обемът на клиничните изпитвания на лекарства в България, финансирани от чуждестранни компании. Почти половината от средствата - 46.3%, са осигурени от чужди компании. Делът на чуждите инвестиции във финансирането на тази сфера е най-голям за трета поредна година, като нараства с 2.4 пункта в сравнение с 2011 г. Бизнесът у нас е осигурил почти 21% от финансирането, а делът на фирмите нараства с 3.8 на сто. Макар и скромно в инвестициите в научноизследователска и развойна дейност участват и университетите, като техният дял е 8.1%. Държавата е вложила само 31.5%, като делът й се свива със 7 на сто само за една година. През миналата година разходите за са били 495.9 млн. лв., което е с 15.5 процента повече в сравнение с предходната година, показват оповестените вчера предварителни данни на националната статистика. 

Публикувана в У нас