В серия от публикации ви предоставяме информация за един наглед тривиален търговски спор, при който едната страна не изпълнява договорните си задължение(не заплаща уговорените лизингови вноски) и това води до сериозно влошаване на отношенията между контрахентите.

 

Като пълномощник на фирмата на съпруга си, г-жа Кайлитска  получава над 12 автомобила предоставени й  по силата на лизингов договор от „Голд лизинг”, управлявана от Явор Джиджев и Иван Станев. Известно време  тя изпълнява договорните си задължения и заплаща ежемесечно вноските си.  В един момент обаче, решава, че лизингованите автомобили са вече нейна собственост и започва да се разпорежда с тях, както намери за добре, едни биват продавани, други разглобявани и също продавани, само че на части.

Публикувана в Подземия

На Общото събрание на ССИ бяха представени годишният отчет и анализът на икономическата ситуация в България. Те бяха фокусирани върху състоянието и проблемите на малкия и средния бизнес. Съюзът за стопанска инициатива остава верен на политиката си срещу лихвената политика на банките, която унищожава малките и средните предприятия.

Публикувана в У нас