На 30 септември 2016 г. в София, в залата на Асоциацията на индустриалния капитал в България се проведе семинар за повишаване на осведомеността на предприемачите и на мениджърите на предприятия в България по проблемите на Корпоративната социална отговорност (КСО). Семинарът се проведе в рамките на проекта „Корпоративна социална отговорност за всеки“ (CSR for All - www.csrforall.eu).

Публикувана в У нас

За едно „скучно“ прессъобщение.

 

Наскоро беше съобщено, че Международната организация по труда (International Labour Organisation) и Международната организация на работодателите (International Organisation of Employers) са включили компанията „Sterling Apparel Manufacturing” в Йордания да участва и сътрудничи в проект, който да помогне на индустриалните компании да се борят с детския труд, в това число и във фирмите в техните снабдителни вериги. Според източници от Международната организация на работодателите (IOE), участието на „Sterling Apparel Manufacturing” вече е донесло на проекта ценни хрумвания, включително в областта на ефективното публично – частно партньорство за превенция на детския труд.

Публикувана в Бизнес

Продължава оживлението около проблемите на корпоративната социална отговорност. След обявеният систематичен преглед на стандарта ISO 26000, за който писахме на 31 октомври 2013 г. (Виж: http://www.svobodennarod.com/bussiens/3334-zapochna-pet-mesechen-sistematichen-pregled-na-standarta-za-sotzialna-otgovornost-iso-26000.html ), на 07 ноември 2013 г. работодателите ще разискват темата „Корпоративна социална отговорност за конкурентоспособното предприятие“ в столицата на Латвия – Рига. На същия ден, Международната асоциация по социално осигуряване – ISSA (International Social Security Association), Германската федерална работна група по проблемите на  безопасността и здравето при работа (BASI) и Асоциацията за застраховане срещу трудови злополуки (DGUV) организират в Дюселдорф семинар, на който ще се разисква въпросът „Може ли корпоративната социална отговорност да допринесе за развитието и за въвеждането на култура на превенция на работното място?“.

Публикувана в Европа

Стандартът ISO 26000, отнасящ се до проблемите на социалната отговорност, излезе на сцената през месец ноември 2010 г. Международната организация на работодателите (IOE) винаги е подчертавала, че този стандарт е „guidance standard” и се отнася до всички видове организация. Това не е „management standard” и той не трябва да бъде използуван за сертификационни нужди.

Публикувана в Бизнес

Заместник генералният секретар на Международната организация по труда (МОТ) – Роберто Суарес Сантос, говори пред група от практикуващи специалисти по международно право от Международната адвокатска асоциация (International Bar Association) по време на годишната конференция на асоциацията, провела се миналата седмица в Бостън. Роберто Суарес Сантос (Roberto Suárez Santos) участвува в сесия, определена като „вихрена обиколка на глобуса: трудът и трудовото законодателство през 2013 година и въздействието им върху мултинационалните компании“.

Публикувана в Бизнес

Международната конференция на трудовите статистици (International Conference of Labour Statisticians), която се провежда в Международната организация по труда - МОТ (International Labour Organisation - ILO) приблизително на всеки пет години, събра между 2-ри и 11-ти октомври 2013 г. в Женева представители на работодателите, работниците и на правителствата за своята 19-та сесия. Основната цел на конференцията беше обмяната на информация по текущи въпроси от статистическата практика, както и да се обсъди начина по който да се върви напред при въвеждането на стандарти за трудовата статистика. Последното трябваше да стане чрез резолюция, която да напътствува страните в обновяването и интегрирането на техните съществуващи статистически програми в областта на труда, заетостта и незаконната работа.

Публикувана в Бизнес