На 30 септември 2016 г. в София, в залата на Асоциацията на индустриалния капитал в България се проведе семинар за повишаване на осведомеността на предприемачите и на мениджърите на предприятия в България по проблемите на Корпоративната социална отговорност (КСО). Семинарът се проведе в рамките на проекта „Корпоративна социална отговорност за всеки“ (CSR for All - www.csrforall.eu).

Публикувана в У нас

За едно „скучно“ прессъобщение.

 

Наскоро беше съобщено, че Международната организация по труда (International Labour Organisation) и Международната организация на работодателите (International Organisation of Employers) са включили компанията „Sterling Apparel Manufacturing” в Йордания да участва и сътрудничи в проект, който да помогне на индустриалните компании да се борят с детския труд, в това число и във фирмите в техните снабдителни вериги. Според източници от Международната организация на работодателите (IOE), участието на „Sterling Apparel Manufacturing” вече е донесло на проекта ценни хрумвания, включително в областта на ефективното публично – частно партньорство за превенция на детския труд.

Публикувана в Бизнес

Стандартът ISO 26000, отнасящ се до проблемите на социалната отговорност, излезе на сцената през месец ноември 2010 г. Международната организация на работодателите (IOE) винаги е подчертавала, че този стандарт е „guidance standard” и се отнася до всички видове организация. Това не е „management standard” и той не трябва да бъде използуван за сертификационни нужди.

Публикувана в Бизнес