Няколко, все още неназовани големи инвестиционни банки правят планове да преместят централите си от Лондон на Континента на територията на Европейския съюз, с оглед на неблагоприятните последици, които може да предизвика излизането на Обединеното кралство от ЕС. Съобщението е на агенция „Блумбърг” (“Bloomberg”) от 16-ти август 2016 година. (U.K.: Large Investment Banks Making Plans to Leave London, 12:24 GMT, https://www.stratfor.com/situation-report/uk-large-investment-banks-making-plans-leave-london ).

 

Според изнесената информация, висши банкови ръководители са изразили огромното си безпокойство, че Обединеното Кралство няма ясна стратегия за защита на неговия статут на „глобален финансов хъб” след напускането на Европейския съюз. Банките бяха заявили своето несъгласие с излизането на Великобритания от ЕС, но изразяваха спокойствие от вота насам.

 

Тяхното главно безпокойство е запазването на правото да продават услуги на вътрешния пазар на страните – членкина ЕС, без да трябвада получават отделна авторизация за всяка от тези страни. JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Goldman Sachs наскоро заявиха, че смятат да прехвърлят част от персонала си на Континента. Но процесът на преместването нито ще бъде прост, нито ще бъде бърз: банките ще трябва да да сздададат структури на нови юридически лица вътре в Европейския съюз, да кандидатствуват за банкови лицензи, да откриват офиси и да осигурят персонал за тях. Така процесът може да отнеме години.

 

За началото на процеса на оттегляне на голми инвестиционни банки от Лондон и за прехвърляне на операции извън Обединеното кралство, съобщи още в края на месец юни „Файненшъл Таймс”. (Arnold Martin and Laura Noonan, Banks begin moving some operations out of Britain, The Financial Times, Banks, June 26-th 2016, 03:48 pm, http://www.ft.com/cms/s/0/a3a92744-3a52-11e6-9a05-82a9b15a8ee7.html#axzz4Hu8DYYXE ).

Публикувана в Европа

Около 72,72% от банковия капитал в България към днешна дата е притежание на чужди финансови институции, се казва в "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.", която до дни ще излезе от печат. Авторите са водещи икономисти, финансисти, инженери, учени и експерти от България и чужбина. Книгата има за цел да спомогне за формирането на политики за нова индустриализация на страната ни в периода до 2025 г. Инициативата за отпечатването на книгата е на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация на България.

Публикувана в У нас

Георги Петракиев Цветанов е уволнен от поста на ръководител на клона на „Инвестбанк“ в Плевен за длъжностно присвояване в особено голям размер, според три независими източника. Става дума за уволняването на деветима съучастници – служители на „Инвестбанк“, между които и г-н Георги Цветанов. Според запознати, новината се е разпространила вече сред някои ресорни журналисти, но те предпочитат да не дават гласност на този факт поради нежеланието им да развалят отношенията си с голям потенциален или действителен рекламодател. Както е известно, „Инвестбанк“ е основен рекламодател дори и на Пресклуба на БТА. В момента на сайта му текат реклами с текст „Търсиш невероятна оферта за кредит? Тогава не кликвай. Потребителски кредит с фиксирана лихва. Без завъртян банкерски език и дребен шрифт. i BANK“.

Публикувана в У нас
Неделя, 11 Август 2013 08:32

Как банките затриха България – 2

Първата част на материала на адвокат Веска Волева може да прочетете тук:

Как банките затриха България

В заповедното производство всичко е задкулисно, едностранно, без уведомяване, с изненада и с предизвестена служебна победа за едната страна, съчетано с неоспоримо ниски, дори смешни цени на имотите. Всичко това е за сметка на българския народ и българския бизнес. След като дъщерните фирми изкупят имотите на потребителите и фирмите на символични цени, те предлагат на бившите собственици да им ги продадат отново, но вече на други - пазарни цени или да им ги отдадат под наем.

Що се отнася до фирмите - бизнесът им е съсипан, работниците в тях са уволнени, те заедно с работодателя им остават без доходи и без препитание. От своя страна, те престават да обслужват задълженията си и кръгът се затваря. Това е механизмът за източване на България, както по отношение на национален капитал, така и по отношение на човешки капитал. Най-неприемливото е, че това са хора и фирми, които желаят да си заплащат задълженията. Болшинството от тях са преценили какво могат да погасяват и са коректни. Липсва коректност от страна на банките обаче.

Поради изцяло облагодетелстващия ги правен режим банктите:

 • променят едностранно лихвата и месечните вноски, начисляват наказателни лихви без ограничения и без да има законова възможност за противопоставяне;
 • капитализират лихви и несъществуващи задължения и определят лихва върху новополучената главница;
 • изкупуват чрез свои или подставени фирми имотите на длъжниците (физически лица и фирми). Имаме готовност да ги посочим конкретно;
 • изключително нагло се възползват от „икономическата криза”, без клиентите им да могат да се позоват на същото, като, възползвайки се от едностранно дадените им права, изискват по-високи месечни вноски;
 • не желаят да понасят търговския риск от дейността си, а поради облагодетелстващия ги правен режим натоварват с този риск потребителите и бизнеса – субекти, които по дефиниция не са вещи в тази материя;
 • именно това безогледно вдигане на вноските довежда кредитополучателите до положението да изпаднат в невъзможност да заплащат вноските и ги прави длъжници на банките и съответно клиенти на съдия-изпълнителите;
 • почти всички банки са изградили паралелни структури от фирми, чрез които изкупуват имуществото на клиентите и длъжниците на безценица; колекторски фирми чрез които заплашват и изнудват клиентите; консултантски фирми, които заблуждават клиентите относно техните интереси, застрахователни дружества и т.н.
faxi 01

За яснота показвам един от цесионните договори на стойност 99 и половина милиона евро, по който и двете страни се представляват от едно и също лице – Петя Димитрова, нещо, което за държавата и общините е немислимо от гледна точка на конфликт на интереси.

Примери:

 • „Уникредит булбанк”АД – „Уникредит факторинг”ЕАД; „Уникредит лизинг”АД; „Булбанк лизинг”ЕАД”; „Уникредит кънсюмър файненсинг”АД; „Балкан енерджи АСА”ООД; , ”Свободна безмитна зона – Бургас”АД; „Хипоферайнс имобилиен”ЕООД и много други
 • Пощенска Банка (”Юробанк и еф джи България”АД) – „Бългериън ритейл сървисиз”АД.
 • „И еф джи пропърти сървисиз София” АД; „Имо 03”ЕАД; „Имо централен офис”ЕАД; „Имо пропърти инвестмънт София”ЕАД; „Имо Рила”ЕАД;
 • „БАНКА ДСК”ЕАД - „ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ”ЕООД; „ОТП ФАКТОРИНГ – Чуждестранно частно акционерно дружество” със седалище в Унгария – Будапеща;
 • „РАЙФАЙЗЕН БАНК”АД – „Райфайзен имоти”ЕООД; „Райфайзен лизинг”ЕАД; „Райфайзен пропърти мениджмънт България”ЕООД; „Райфайзен сървисиз”ЕАД; „Райфайзен факторинг”ЕООД; „Райфайзен застрахователен брокер”ЕООД; „Райфайзен лизинг Бъргария”ООД; „Райфайзен асет мениджмънт /България/”ЕАД; „Райфайзен Инвестмънт /България/ЕООД;

При една сериозна проверка на дейността и имотите на горните примерно посочени фирми, както и на всички останали фирми, свързани с банките и управляващите в тях лица, ще стане ясен начинът на изземване на имотите на българския бизнес и гражданите. Ще стане ясна самоубийствената политика на България да даде възможност в тези ръце да се съсредоточи цялата власт, активи и изобщо живота на българите.

Това ще ни отвори очите за страшната истина, че България изобщо не е бедна страна, както ни се внушава постоянно. България просто е една ограбена страна. Нейните богатства са съсредоточени в тези хора и фирми и са изнесени извън границите.

Най-неприемливото и противно на коректното търговско поведение е цедирането на кредитите от страна на банките на свои фирми, които не са лицензирани и съответно не могат да извършват банкова дейност. Тези цесии се извършват веднага, след като кредитите са отпуснати и съответно по-нататъшните отношения банка – кредитеполучател продължават между фирмата цесионер и кредитополучателя.

Тези фирми обаче са без лиценз, не могат да извършват банкова дейност и дейността им не подлежи на контрол от БНБ. Тази практика изкривява информацията, цедираните кредити не се отчитат и съответно по отношение на тях не се изпълняват ангажиментите по Закона за кредитните институции и останалите касаещи ги нормативни актове.

Горното способства за прикриване на истинската печалба и състояние на банките. Всички данни относно дейността, активите и пасивите им не са коректни. Възражения срещу тези цесии е трудно да бъдат направени поради липсата на състезателно производство и възможност за пълноценна защита на потребителите.

Европа отдавна е видяла този проблем и се е погрижила за потребителите. Налице е Директива № 93/13/ЕИО на Съвета на Европа относно неравноправните клаузи в потребителските договори, която дава много сериозна рамка в поведението на банките спрямо потребителите.

Само че нашите политици впоследствие приеха новия Гражданско-процесуален кодекс и вкараха вътре горните норми. За отбелязване е, че българските съдилища изключително страхливо, дори сервилно прилагат това законодателство. По делата представяме както горната директива, така и решения на съда в Страсбург. Само че личи една задкулисна сила, която направлява и тези действия. Изключвам тази част от съдийството, която освен българската законова уредба, се съобразява и с Европейското законодателство и съдебна практика.

Интересно е, че и журналистиката е в капана на железните клещи на банките. Голяма част от опитите ми да публикувам материали по темата се отклоняват с несъстоятелни обяснения, дори и когато съм поканена от тях. А много често, когато журналистите са ми добри познати, ми казват истината – те разчитат на парите на банките от реклама и ако излъчат такова предаване, рекламата и съответно парите спират.

Това е и причината за информационното затъмнение по този толкова наболял проблем. Това обаче ще се окаже бомба със закъснител. Защото и тези пари за рекламата са крадени по гореописания начин. И кръгът се затваря.

Считам, че единственият начин да се ограничи монополът на банките и да се даде глътка въздух на обществото и бизнеса, е да се приемат изменения в Гражданско-процесуалния кодекс в следния смисъл:

 • В чл. 417, т. 2 да се премахнат думите „и банките” и те да заемат подобаващото им се място на част от бизнеса;
 • В чл. 435, ал. 2 да се добави възможност длъжникът да обжалва цената на продаваемия имот.
Публикувана в У нас
Сряда, 07 Август 2013 14:18

Как банките затриха България

Навсякъде по света хората и бизнесът ползват банковите институции. У нас обаче нещата се случват малко по-различно.

В последните години всички банки в България са частни. От тях български са само две-три. Седалищата на банките-майки са в съответните държави.

Публикувана в У нас

Европейската комисия предложи себе си като единствена институция, която ще има правомощията да ликвидира дейността на банките в еврозоната. Aко предложението бъде прието,  изпълнителният орган на ЕС ще влезе в конфликт с най-влиятелната икономика в съюза – Германия.

Публикувана в Европа

Премиерът Пламен Орешарски ще представи през следващата седмица три списъка с данни, към които има засилен интерес, обяви във Враца зам.-председателят на БСП Янаки Стоилов, съобщава "Стандарт".

Орешарски ще огласи какви държавни средства на фирми и ведомства са предоставени на различни търговски банки, при какви условия и как са били усвоявани тези пари.

Правителството ще обяви също кои медии са ползвали европейски и национални средства, колко и за какво.

В третия списък се очакват имената на български бизнесмени и компании със сметки в офшорки.

Екипът на Пламен Орешарски готви мерки за възстановяване и развитие на икономиката, каза още Стоилов. Това не е правено от 20 години. Тези мерки ще бъдат огласени с програмата за управление на правителството, която ще бъде готова до края на месеца

Публикувана в У нас

Сътрудници на ДС са работили по различно време в "Булбанк". Повечето от тях са били на ръководни позиции. Проверени са 196 души, досиета имат 12, на проверка подлежат още 9-има, за които не са предоставени данни от архива на "Уникредит Булбанк", пише в решението на Комисията по досиетата.

Публикувана в Бизнес