КЗК и електроразпределителните дружества се сблъскаха челно

Въпреки отчаяния опит на КЗК да се хареса поне на част от власт имащите, законопроектът, който ще я закрие вече се гледа в Народното събрание
Вторник, 20 Май 2014 16:16 Публикувана в Очи в очи Прочетена 1457 пъти
Мил спомен от преди три години – валидиране на пощенска марка и на юбилейно пощенско издание по случай 20 годишнината на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на 02 май 2011 г. Тези дни КЗК направи отчаян опит да се хареса на тази част от властимащите, която се е ангажирала с войната срещу ЕРП-тата. Междувременно, в Народното събрание започна работата по приемане на закон, който ще обедини КЗК с Комисията за защита на потребителите (КЗП). Така дните на днешната КЗК се оказаха преброени.    Мил спомен от преди три години – валидиране на пощенска марка и на юбилейно пощенско издание по случай 20 годишнината на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на 02 май 2011 г. Тези дни КЗК направи отчаян опит да се хареса на тази част от властимащите, която се е ангажирала с войната срещу ЕРП-тата. Междувременно, в Народното събрание започна работата по приемане на закон, който ще обедини КЗК с Комисията за защита на потребителите (КЗП). Така дните на днешната КЗК се оказаха преброени. Снимка: Официален сайт на КЗК - http://www.cpc.bg/storage/image/HJ5C3759.JPG

На 13 май 2014 година, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) оповести, че е предявила на „ЧЕЗ разпределение България“ АД, „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и на „Енерго про мрежи“ АД твърдения за извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията (по член 21 от ЗЗК), което се състои в „злоупотреба с господствуващо положение на дружествата във връзка с определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп до стълбовата електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията“. (КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на „ЧЕЗ разпределение България“ АД, „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и „Енерго про мрежи“ АД, 13 май 2014, 10:08:52, http://www.cpc.bg/ ).

В прессъобщението на КЗК е записано:

 

Предмет на производството са условията, при които електроразпределителните дружества (ЕРП) предоставят права за изграждане на кабелни електронносъобщителни мрежи върху стълбовата ЕР мрежа ниско напрежение (НН) за разпространение на телевизия, интернет и телефония. ЕР мрежа е собственост на ЕРП и се използува за осъществяване на основната им дейност – разпределение на електрическа енергия. Отдаване под наем на части от нея е допълнителна дейност за ЕРП. Нещо повече, поддържането на Ер мрежа е за сметка на приходите от основната дейност. Т. е. приходите от допълнителната дейност идват за сметка единствено на допълнителните разходи, които са пряко свързани с нея.

 

Пазарният анализ установи, че не съществуват други способи, които са икономически целесъобразна алтернатива на стълбовата ЕР мрежа ниско напрежение за изграждане на електронносъобщителни мрежи, поради което всяко ЕРП е предприятие с господствуващо положение в границите на лицензионната си територия.

 

КЗК стига до извода, че наемната цена е определена без да бъдат отчетени факторите, които обективно влияят на нейния размер. Видно от представените обосновки на цената, ЕРП отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовата ЕР мрежа. Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение. Поради това процесните цени са необосновано високи и имат експлоатативен ефект (така е записано в текста, б. ред.) върху електронносъобщителните оператори и техните клиенти.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения“.

 

И така нататък ...

 

Отговорът на ЧЕЗ не закъсня и на 13 май 2014 г., пресцентърът на електроразпределителното дружество разпрати следното изявление на ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, което цитираме дословно:

 

Във връзка с  прессъобщение на  КЗК за злоупотреби на дружеството относно определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп до стълбовата електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията, бихме искали да уточним следното:

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не е злоупотребявало и не злоупотребява по никакъв начин с господстващо положение, тъй като наемателите на стълбовете, собственост на компанията, винаги са имали избор дали и кога да използват тези стълбове. Те имат възможност и сами да изградят собствени трасета, за което нямат ограничения от страна на компанията.

 

Стълбовете, за които става дума, са собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и са елементи от енергийната инфраструктура на обслужваната от дружеството територия. Като такива, те следва да бъдат поддържани в безопасно и технически изправно състояние в съответствие с нормативните изисквания и с грижата на добър стопанин.

 

Като единствен собственик на стълбовете, ЧЕЗ може да реши да отдава или не своите съоръжения, срещу адекватно и пазарно определено заплащане. ЧЕЗ има законово право да определи наем, който да покрива допълнителните разходи, направени от дружеството във връзка с отдаването под наем и да донесе ползи, така че това да бъде икономически обосновано и законосъобразно.

 

За съжаление има редица случаи, в които кабелни оператори използват собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД без разрешение, което само по себе си е нарушение и на практика подобно поведение представлява самоуправство с чужда собственост.

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е публично дружество. Решения относно неговите активи се взимат от Съвета на директорите, в който са представени както мажоритарните, така и миноритарните акционери.

 

В законоустановения срок ЧЕЗ Разпределение България ще внесе становище“.

 

Случаят с претенциите на КЗК към електроразпределителните дружества отшумя много бързо, тъй като на следващия ден ДКЕВР по думите на вестник „Капитал Daily“ откри втори фронт срещу ЕРП-тата. Атаката на ДКЕВР беше толкова зрелищна, че публиката почти веднага забрави за офанзивата на КЗК.

 

Междувременно, председателят на Народното събрание – г-н Михаил Миков, определи Комисията по икономическа политика и туризъм за водеща по новия законопроект за ликвидиране на Комисия за защита на конкуренцията и на Комисията за защита на потребителите и сливането им в една обща Комисия за защита на конкуренцията и потребителите (КЗКП).

 

На членовете на КЗК вече не им е до стълбовете на ЕРП-тата. Усилията им да напавят впечатление не бяха оценени от съответните ръководни фактори и законопроектът на г-н Йордан Цонев за сливане на КЗК и на КЗП в КЗКП беше разпределен на споменатата по-горе комисия в парламента и обратното броене за блажената кончина на старата Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) започна. Да му мислят държавните служители от КЗК и от КЗП, както и служителите, които се на трудово правоотношение в двете комисии. Тях ги очаква „оптимизация“ на личния състав, тоест съкращаване на част от щата, поради сливането на двете комисии. Що се отнася до „действителните членове“ на КЗК, те просто си отиват. Независимо от героичните им усилия да се харесат на министър Драгомир Стойнев или пък на народния представител Явор Куюмджиев.

Последно променена в Вторник, 20 Май 2014 16:29

1 коментар

  • Връзка на коментара Питащият Вторник, 20 Май 2014 17:34 публикуван от Питащият

    Един от начините да се сложат нашите хора на синекурни длъжности. Аз не знам да е свършила някаква работа тази комисия. Другата се чува от време на време, но съм скептик.

Влезте, за да коментирате