Владимира Янева: Мога да управлявам СГС

Сряда, 17 Декември 2014 20:21 Публикувана в Очи в очи Прочетена 867 пъти
Янева отвръща на удара. Янева отвръща на удара. Снимка: vesti.bg

Владимира Янева, председател на Софийски градски съд, в разговор с Илиана Беновска в ефира на „Радио К2", заяви позиции по следните теми:

Може ли да управлява СГС Владимира Янева?


„Вие можете ли да управлявате Софийски градски съд?“, започна изненадващо водещата Илиана Беновска. 


Владимира Янева отговори, че според нея за периода от три и половина години в който тя и екипът й са управлявали СГС, след като нищо не се е чуло по медиите, е показателно, че съдът е бил управляван добросъвестно, съгласно стриктното спазване на изискванията на закона. „Мисля, че за този малък срок, който остава от мандата на моето управление - година и половина, - при неагресивна намеса, каквато считам, че се случи през последните дни, бих могла спокойно да довърша мандата си. За което съм заявила и в писмото - отговор до тези 15 съдии от ВСС.“, заяви Янева.  


Медийният интерес към СГС и проверките по разпределението на делата. 

 „Вие казвате, че не е имало много приказки по медиите, но не е точно така. Дори и тук, в Радиото, сме говорили по тези въпроси. Имаше обвинения за етимологията на Вашето назначение. Приятелка ли сте, не сте ли на бившия вътрешен министър и вицепремиер Цветан Цветанов? Имало е винаги, знаете, протест срещу съмненията срещу чистоплътността в случайното разпределение на делата. Даже помните, че през 2011г. по наша инициатива Вие организирахте първото публично теглене, нали помните, там в коридора“, запита отново Илиана Беновска? 

Янева отговори, че по отношение на медиите по никакъв начин не е възпрепятствала която и да е медия или организация да се запознае със случайното разпределение на делата в СГС. Тя обясни, че сама е канила медии, които са присъствали на разпределението на делата и е  осигурила достъп на Българския институт за правни инициативи да организира проверка на разпределението на делата в СГС. Тя добави: „Без никакво колебание съм дала достъп да се проверят делата, да се провери системата, и знаете, че още тогава Българският институт за правни инициативи излезе с един извод, че системата не е добра и не е надеждна“.

Спецификата на случайното разпределение на делата в СГС. Ролята на ВСС. 

„Добре, Вие г-жо Янева, като сте била абсолютно наясно и сте имали своите забележки, практически дори, върху технологията на случайното разпределение, защо като ръководител на СГС не предприехте мерки да изправите нещата, които трябва да бъдат по-стриктни?“, запита водещата Илиана Беновска. 

 Янева заяви, че това е система, която е спусната от ВСС и тя и екипът й не са  хората, които преценяват с каква система да работят. 

„Тоест, ВСС е отговорен за софтуера, технологията, начина, предписанието, методиката за извършването на процедурата по случайното разпределение на делата, така ли?“, репликира Беновска , на което Янева отвърна, че ВСС е органът, който спуска програмата, с която се работи.

„Отговорен ли е ВСС за това?“

„Но, в рамките на нашите административни правомощия ние сме предприели всичко необходимо, така че да може да има равномерно и добросъвестно разпределение на делата“, отговори  на въпроса Янева. 

Какво е то?“, запита пак водещата.

„Дори ще Ви кажа, че новата програма, която изпраща протоколите във ВСС не е приложена дълго време в наказателно отделение, защото там разпределението на делата се извършва на модули, за да бъде равномерно“, каза Янева и продължи -  Така и медийните дела се разпределят в отделен модул, за да могат да не се струпат при един съдия едни и съши медийни дела. Медийните дела са тези дела, които добиват обществена значимост и са следени от медиите. След това в гражданско и търговско отделение делата също се разпределят по материя. Така че това, което е зависило от нас, ние сме го предприели“, изясни позицията си Владимира Янева. 

Откъде идват подозренията за манипулация в разпределението на делата? 

Янева обясни, че е  направила справка за делата, които в някои от медиите се изтъкват като дела, които се развиват между лица, които са посочени в тези медии. „Делата са множество в тази справка и мога да Ви предоставя справката. Те се разглеждат от различни състави на търговско отделение на СГС. Не знам за кои двама или трима  съдии и две или три дела става въпрос, че са се паднали на един съдия. Мога да Ви кажа, че  делата са изключително много между тези лица, за които се говори. Аз не знам тези лица как се свързват с тези дела, по какви критерии, но това са едни публично хвърлени твърдения без да са на база на разпределени дела и доказателства по разпределение на тези дела“, посочи Владимира Янева. 

Предстоящото изслушване на Владимира Янева пред ВСС.

„На 17-ти декември престои заседание на ВСС, на което да бъдете изслушана. Какво ще кажете пред ВСС? Няма начин да не сте си набелязали приоритетите.“, зададе поредния си въпрос в търсене на истината Илиана Беновска.

            Янева заяви, че не е сигурна дали е редно предварително да се огласява пред медиите това, което мисли да каже, защото това, което прави впечатление през изминалите дни е, че се измества поредността, която трябва да съществува във всяка една законова държава. 

„За мен редът е, първо, съответният компетентен орган да извърши своята проверка, да излезе със становище и след това съответното засегнато лице, било то посланика на дадена държава, било страна по дадено дело, да излезе пред медиите и да каже: Да, въз основа на становището на този орган се вижда, че това лице е некомпетентно и има съмнения, че то може да е корумпирано,“ обоснова позицията си Янева и допълни, че компетентните органи са ВСС, инспектората към ВСС, дори Прокуратурата на Република България.

Вие защо не възразихте тогава срещу тази покана на 17-ти декември да се явите на заседанието на ВСС и да им кажете: Колеги съдии и следователи, вие знаете закона. Компетентните органи да си извършат проверката и като сте готови за резултата – извикайте ме?“, попита отново водещата.  

Янева каза, че  ВСС точно иска да ги изслуша по всички въпроси, които възникнаха в публичното пространство, свързани с вътрешните правила за случайното разпределение на делата,  сигурността на компютърната ни мрежа и осигурената й обезпеченост.

Кой е определил тези правила. Кой ги е одобрил. Не е ли ВСС?“, попита Беновска.

Янева обясни, че вътрешните правила ги е  определило ръководството при съгласуване с всички зам.-председатели на СГС именно въз основа на указанията на ВСС.

Правилно ли Ви разбирам. Има нормативни указания на ВСС за случайното разпределение на делата и вие имате права и самостоятелност да създадете свои вътрешни поднормативни документи, които не подлежат на контрол от ВСС. Не сте длъжни да им ги дадете?“, попита отново Илиана Беновска. 

            Янева обясни, че това са вътрешни документи, които са ги изпълнили в изпълнение на указанията на ВСС и те са в рамките на самостоятелната административно-организационна компетентност на СГС.  

Контролът от всички страни върху ВСС.

Янева изясни, че СГС е  контролиран отвсякъде. „Една от причините, поради които аз смятам, че ще се създаде абсолютен смут, ако нашето ръководство подаде оставка, е че в момента се извършва планова проверка на инспектората към ВСС, която проверява цялостната работа на съда за 2012 и 2013г., тоест две години назад. Тази проверка е със срок на изпълнение 4-ри месеца. Инспекторите ще работят при нас до края на януари 2015г. Ежедневно се изготвят документи и се дават към Инспектората. Проверяват се абсолютно всички дела. Ние сме едно от малкото съдилища, което непрекъснато и винаги е било проверявано“, посочи Янева. 

Оставката на Владимира Янева.

На въпрос не си подаде оставката Янева посочи, че счита, че това, което става в момента, не й дава основание да го направи и обясни, че основание за подаването на оставка би било да бъде констатирано нарушение в а работата й. 


„Тоест, несправянето ми като административен ръководител на мен и на моя екип. Вие считате ли, че в една институция, която и да била, ако определен брой хора се подпишат и кажат, че трябва да си подаде ръководството оставката, то трябва да си я подаде, без да има констатирани нарушения в работата? Вие считате ли, че сега е момента, при положение, че има проверка на инспектората и при положение, че сме изпратили писма да бъдем проверени от Прокуратура, Инспекторатът и от ВСС. Говоря Ви за делото, което изнесе в публичното пространство френският посланик. Проверка се прави и от Министерство на правосъдието по отношение на синдика Панайот Велков.“, обоснова се Владимира Янева. 

Подписката в защита на Владимира Янева.

         „Вярно ли е, че Вие сте организирали в своя защита контраподписка?“ попита Беновска.

       „Абсолютно невярно е“, заяви Янева и добави, че е противник на всякакъв вид подписки и не е принуждавала служители на СГС да се подписват в нейна защита.

Медийното отразяване на заседанията на ВСС.

  „Аз много отдавна се боря с ВСС техните заседания да се излъчват онлайн, а не да се слушат от нас журналистите на едно телевизорче долу в едно помещение. Вие имате ли право да поискате изслушването Ви да бъде публично пред медиите?“, потърси коментар по темата Беновска.       Янева отвърна, че предпочитам да бъде отворено за медиите, но това не е нейно решение. А запитана дали би помолила ВСС да уважи публично изслушване тя каза, че предполага, че ВСС ще направи изслушването публично като предложи  от медиите да се обърнат към ВСС. „Аз мисля, че от публичността на такова нещо имат интерес всички“, каза Владимира Янева и с тези думи завърши участието си в ефира на „Радио К2“

Последно променена в Събота, 20 Декември 2014 08:54
Влезте, за да коментирате