Г-н Иванов, заявихте пред БНР, че в момента се извършва национализация на част от активите на „Софийска вода“АД. Бихте ли уточнили за какво точно става дума ?

 

В интервюто си пред БНР споделих, че в процеса на реформиране на отрасъл ВиК и в желанието на управляващите, и предишните и настоящите, да се уточни собствеността на ВиК активите, като те станат публична държавна или публична общинска собственост, според това дали обслужват територията на една или повече общини, има предпоставка и част от софийската водоснабдителна система да бъде актувана като държавна собственост. Визирам основно язовир Бели Искър и Рилски водопровод, от които се доставя вода не само на София, но и на гр. Самоков и околни села.

Публикувана в Очи в очи