На 25 януари 2019 г от 18:00 ч. в концертната зала на ОКИ „Надежда“, бул. „Ломско шосе“ 2 младият и талантлив диригент и композитор Милен Апостолов ще участва в цикъла „Млади диригенти, солисти и композитори“ на оркестър „Симфониета“ - София. В нея освен, като диригент, той ще представи пред публиката премиерата на творбата си „Малка класическа сюита“. Това е рядък шанс, в който слушателите ще имат възможността да чуят личната интерпретация на композитора като диригент на собственото си произведение.

 

В програмата е включен и „Цигулков концерт № 1» от Макс Брух, един от шедьоври-те на цигулковото изкуство, изпълнен с традиционни еврейски мотиви, вплетени в една красива романтична естетика, представена от солиста Иван Стайков.

 

Слушателите ще могат да се насладят и на едно много рядко изпълнявано произведе-ние от Ян Сибелиус – „Пелеас и Мелизанда“ - пленителна и магична творба като Северното сияние.

Милен Апостолов е млад и изключително талантлив диригент и композитор. Роден е през 1991 в град Добрич.

6103 01
6103 02
6103 03
6103 04

Завършил е с отличие две магистратури в Национална музикална академия “Проф.Панчо Владигеров”, магистър по оперно-симфонично дирижиране, 2015 г. и ма-гистър по композиция, 2015 г. В същата година влиза в класацията на Forbes Bulgaria 30 под 30 за най-влиятелни млади хора в сферата на културата и изкуството. Като диригент има редица изяви с Академичния симфоничен оркестър, щатен диригент е във Варненска опера 2016-2017 г. Работи, като корепетитор и заместник- диригент на хор “Бодра смяна” 2016/2017 г. Създава камерния ансамбъл “Independent Chamber Orchestra”, 2017 г., който ръ-ководи и до днес. Диригент-постановчик е на операта на Пайсиело - La Serva Padrona към интернационалния проект на Опера „Роса“, 2018 г. Тази година – 2019, е поканен да за съвмeстна работа с Плевенската филхармония и да открие Интернационалния фестивал за съвременна музика „180 градуса“, където ще има честта да работи като диригент и да предс-тави свое ново произведение с един от най-добрите ансамбли за съвременна музика - Ensemble modern от Германия.

 

За все още краткия си творчески път, Милен Апостолов е композирал десетки про-изведения - съвременна музика в познатите класически форми, както и музика за докумен-тални филми, театрални и танцови спектакли, компютърни игри, аудио приказки, за телеви-зия, арт инсталации и др. Негова е музиката за десетки филми, награждавани в едни от най-престижните филмови фестивали в света “Irene”, “Je t’aime papa”, “Powiędło”, “The Last Two Days”. Има две номинации за най-добра филмова музика за късометражен филм в Los Ange-les CineFest и St. Luis Film Festival през 2017 г. По поръчка на Русенската опера композира детската опера “Огнивото” през 2018 г. А тази година, музиката му може да се чуе в спек-такълите: «Самотни от далеч» на театър СФУМАТО, «Любовен договор» на Театър 199, “Меко казано” по Валери Петров с режисьор Цвети Пеняшки към Държавен u куклен театър Стара Загора.

 

Младият творец има редица обществени и социални изяви – през 2016 г. е официален гост-лектор на церемонията на Forbes Bulgaria „30 под 30», година по-късно е гост лектор в «София бизнес клуб», в Break Water Talks: English за Amorpha Youth Foundation, Варна. Ра-боти като съветник в «Асоциация за развитие на София», във връзка с кандидатурата на Со-фия - Европейска столица на културата 2019 г. През 2012 г. е основател на Сдружение “Ре-несанс България”- което има за цел да реализира и популяризира културни събития сред младите хора. През 2017 е гост лектор на събитията на “Отворен университет” на Фондация «Ре» в «Червената къща». Същата година основава и своя оркестър - “Independent Chamber Orchestra”. Работи в колаборация с “Brain Hub Lab”, за създаването на нов тип музикален интрумент и софтуеър.

 

Милен Апостолов като диригент:

Дирижира Академичния симфоничен оркестър, където прави премиери на много творби, нови за репертоара на АСО, 2011-2015г.;
Стажантска програма по дирижиране към Национален музикален театър “Стефан Македонски 2014/2015г.;
Дирижира камерни формации и работи с известни български инструментални солис-ти, сред които: Атанас Кръстев, Ангел Николов, Мартин Павлов, Светослав Славчев, Тео-дора Атанасова,, Александър Зайранов, Мартин Зайранов, Василена Атанасова, Санджар Сапаев, Иван Стайков и много други, 2012г. до момента;
Открива сезон 2015/2016г. с БКО/Български камерен оркестър - Добрич, където из-пълнява и своя композиция посветена на оркестъра, 2015г.;
Дирижира частен концерт по повод годишнина от построяването на сградата на Икономическия университет във Варна, където получава специални адмирации от бившия австрийски посланник Волфганг Шусел, 2016г.;
Дирижира премиера на неговата първа симфония “Към звездите” с Академичния симфоничен оркестър, София, 2016г.;
Назначен е за щатен диригент във Варненска опера, където има удоволствието да е се потопи в редица сценично-музикални жанрове. Работи със солистите: Егор Мотузов, Юрика Аоки, Павел Кирчев, Иво Йорданов, Бойка Василева, Валреий Георгиев, Пламен Долапчи-ев, изявени лауреати от престижния Варненски Балетен Конкурс. Участва в работата при поставянето на балета „Зле опазеното момиче“ с хореографи като Сергей Антонов и Свет-лана Тоншева и се включва успешно в репертоара на Варненската опера, 2016/2017г.;
Работи, като корепетитор и заместник диригент на хор “Бодра смяна” 2016/2017г.;
Диригент е на няколко специални балове, организирани в хотел „Балкан -Шератон 2016/2017г.;
Създава камерния ансамбъл “Independent Chamber Orchestra”, 2017г. до днес;
Поканен е да дирижира своя оркестър - Independеnt Chamber Orchestra на частния бал, посветен на рождения ден на посланника на Казахстан в България, 2017г.;
Диригент-постановчик на операта на Пайсиело - La Serva Padrona към интернацио-налния проект на Опера „Роса“, 2018г.;
Поканен е за съвмeстна работа с Плевенската филхармония, 2019;
През 2019 е поканен да открие Интернационалния фестивал за съвременна музика 180 градуса, където ще има честта да работи с един от най-добрите ансамбли за съвременна музика - Ensemble modern.

Милен Апостолов като композитор:

Премиера на първа композиция в НМА “Панчо Владигеров”, 2012г.;
Музика за съвместен проект с един от известните модни брандове в България MI-NOIR, 2013г.;
Участие в Конкурс по композиция в град Грац (Австрия), където произведението му «Трио соната» е удостоено с честта да бъде съхранена в университетската библиотека, 2013 г.;
Участие с негова композиция във «Фестивал за съвременно клавино изкуство» Pianis-simo Fest, 2015 г.;
Музика за танцовия спектакъл ARTisT СФУМАТО, 2015 г.;
Музика за документален филм за танца по БНТ Свят, 2015 г.;
Музика за танцовия пърформанс Pieces, по случай откриването на Регионален исто-рически музей на София, 2015г.;
Музика за детски куклен спектакъл «Каша за душата, 2016 г.;
Музика за танцовия спектакъл «Покаяние» СФУМАТО, 2017 г.;
Музика за десетки филми награждавани в едни от най-престижните филмови фести-вали в света “Irene”, “Je t’aime papa”, “Powiędło”, “The Last Two Days” и много други;
Две номинации за най-добра филмова музика за късометражен филм в Los Angeles CineFest и St. Luis Film Festival, 2017г.;
Съвместна работа с компанията Four for Music, 2014 г.;
Премиера на Първа симфония “Към Звездите”, 2015 г.;
Композиции за компанията за компютърни игри Melterrea Slot Design;
Премиера на композиция “Приказки отвъд небесата” с БКО/Български камерен ор-кестър/ - Добрич, 2015 г.;
Премиера на композиция «Варияции по теми от Моцарт» с ICO Chamber Orchestra, 2017 г.;
Музика към танцовия спектакъл «Еквилибриум», 2017 г.;
Музика за Компанията за компютърни игри Melterrea Slot Design;
Музика за спектакъла «Снежната кралица», Сатиричен театър, 2017 г.;
Музика към трейлъра на спектакъла «Танца Делхи», Народен Театър, 2017 г.;
Музика по съвместен проект «Небесен отряд“ с Театър «Възраждане», 2017 г.;
Музика по съвместен проект САМ И с Театър «Реплика», 2017 г.;
Съставяне на албум с детски песни към Издателство «Архимед», 2018 г.;
Композиране на музикални заставки за Телевизия «Европа»;
Поръчка от Русенска опера за написването на детска опера “Огнивото”, 2018 г.;
Работи по музиката за спектакъла “Дневниците на един луд”, където освен, като ком-позитор се изявява и като пианист, 2018 г.;
Композира музиката за тейлър към спектакъла «Щастливият Бекет» на Марий Росен, 2018 г.;
Композира музика към спектакъла “Наемателя” с режисьор Алекдандра Петрова към Драматичен театър Пловдив, 2018 г.;
Композира музика за спектакъла “Сън в лятна нощ” на режисьора Димитър Стефа-нов, 2018 г.;
Композитор на музиат към спектакъла “Боинг Боинг” в Драматично-куклен театър “Иван Радоев”- Плевен, 2018 г.;
Свири и композира в Чешкия културен център, като част от артистична инсталация ”Инсталация в бяло”, 2018 г.;
Музика за Компания за компютърни игри «B12“, 2018 г.;
Музика към филма «Малки семейни неприятности, 2018 г.;
Музика за предствавлението «Луна с вкус на нар», НАТФИЗ,2018 г.;
Музика към аудио приказката «София и летящото креватче», 2018 г.;
Общ проект със СГХГ и работата по музика за трейлър към изложба, 2018 г.;
Музика за спектакъла «Самотни от далеч», СФУМАТО, 2019 г.;
Музика за спектакъла «Любовен договор», Театър 199, 2019 г.;
Музика към спектакъла “Меко казано” по Валери Петров с режисьор Цвети Пеняшки към Държавен u куклен театър Стара Загора, 2019 г.

 

Милен Апостолов като публична личност:

Попада в селекцията на Forbes Bulgaria 30 под 30 за най-влиятелни млади хора в сфе-рата на културата и изкуството, 2015 г.;
Официален гост-лектор на церемонията на Forbes Bulgaria 30 под 30, 2016 г.;
Гост лектор в «София бизнес клуб», 2017 г.;
Гост лектор в Break Water Talks: English за Amorpha Youth Foundation, Варна 2017;
Работи като съветник в «Асоциация за развитие на София», във връзка с кандидату-рата на София - Европейска столица на културата 2019 г.;
Основател на Сдружение “Ренесанс България”- което има за цел да реализира и по-пуляризира културни събития сред младите хора, 2012 г.;
Гост лектор на събитията “Отворен университет” на Фондация «Ре» в «Червената къща»
Основава “Independent Chamber Orchestra”, 2017 г.;
Работи в сътрудничество с “Brain Hub Lab”, за създаването на нов тип музикален ин-струмент и софтуеър;
Музикален консултант към Drooble Ltd.

Потребителският съвет към ЧЕЗ обсъди предприетите от „ЧЕЗ Разпределение“ мерки за подготовка на мрежата за зимния сезон, както и най-разпространените модели на потребление на електроенергия през това време на годината. Васил Василев, директор „Експлоатация и поддържане“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД обърна специално внимание на новите автоматизирани устройства, които ЧЕЗ Разпределение внедрява в мрежата, за да съкрати значително времето за локализиране на аварии. Компанията инвестира в подобни съоръжения над 3 млн. лв. само през 2018 г.

 

Членовете на Потребителския съвет обсъдиха сезонността в консумацията на електроенергия. Експертите посочиха най-големите енергийни консуматори в едно домакинство и откроиха конкретни поведенчески и инвестиционни мерки, които са в състояние да доведат до намаляване на месечната консумация на електроенергия с 15% до 50%.

 

Иванка Диловска от Института за енергиен мениджмънт представи проучване на ефективността и разходите за отопление с различните съществуващи системи – термопомпи, електричество, централно газо- и топлоподаване, котли на газьол и други. Според резултатите от анализа, ако искаме да имаме по-икономични и ефективни системи за отопление в нашите домове, те трябва да бъдат насърчени с адекватна държавна политика и регулаторни решения. В противен случай ще дишаме най-мръсния въздух в Европа, добави Диловска.

 

Потребителският съвет към ЧЕЗ е създаден през 2013 г. В него членуват потребителски, граждански и експертни организации, които припознават като своя кауза защитата на правата на клиентите и подобряване на процесите на обслужване в съответствие с най-добрите европейски практики – Комисията за защита на потребителите, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерация на потребителите в България, Независим съюз на потребителите в България, Европейски потребителски център, Български потребителски център, Институт за енергиен мениджмънт, Технически университет – София.

С понижаване на температурите през зимния сезон потреблението на електроенергия се повишава. Данните от статистиката на „ЧЕЗ Електро България“ АД показват, че средната консумация на електроенергия от битов клиент на дружеството през декември, януари и февруари в периода 2014-2018 г. е 329 киловатчаса, което е с близо 84% повече отколкото през септември за същия период.

 

Причина за нарастването е сравнително високият дял на използването на електричество за отопление в България - около 40% от общата консумация, което е значително над средното ниво за Европейския съюз от 24%. Това се отразява и върху размера на месечните фактури.

 

Изследвания сочат, че над 70% от сметката за електроенергия на четиричленно домакинство през периода декември-февруари е за отопление и затопляне на вода, a останалите близо 30% се разпределят между охлаждане, готвене, миене на съдове, пране, осветление и други електроуреди.

 

Тъй като консумацията е основен фактор при формиране на сметката за ток, „ЧЕЗ Електро България“ АД призовава към разумно потребление и прилагане на мерки за енергийна ефективност. Съветите в тази посока, освен със саниране на жилището и избор на уреди с висок енергиен клас, са свързани и с промяна на навиците и начина на мислене. Някои от действията не изискват нито специални усилия, нито закупуването на нови уреди, но със сигурност водят до по-голям контрол на разходите за електроенергия в домакинствата без да нарушават комфорта в дома.

 

Икономии при отоплението с електроуреди през зимата могат да се постигнат с намаляване на температурата в помещенията с 1 градус. Това ще понижи потреблението на ток с до 10%. Разходите за подгряване на вода ще се намалят също с до 10%, ако температурата на нагревателя се понижи от 60°C на 55°C. Използването на енергийно ефективни лампи, прането на дрехи на 30°C, изключването на електроуреди от мрежата, когато не се използват, са част от мерките, изискващи малки или никакви инвестиции, които също водят до намаляване на месечните сметки за ток.

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД е силно ангажирано с популяризиране на идеите на енергийната ефективност. Инициативите на дружеството в тази насока целят не само да допринесат за устойчивото развитие и опазването на околната среда, но и да формират изцяло ново отношение към потреблението на електроенергия.

 

Полезна информация за начините за спестяване на електроенергия и приблизителна консумация на най-често използваните електроуреди в домакинствата са публикувани в подсекция „Енергийна ефективност“ (http://www.cez.bg/bg/za-klienta/energijna-efektivnost/racionalno-izpolzvane-energy.html ) на сайта на ЧЕЗ ( www.cez.bg ).

„ЧЕЗ Разпределение България” започна дейности по монтиране на птицезащитни продукти за обезопасяване на мрежата и защита на живота на птиците. Компанията стартира с монтирането на платформа за повдигане на щъркелово гнездо в с. Доспей, община Самоков. Акцията е част от мащабния проект „Живот за птиците“, който компанията осъществява в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

 

В рамките на проекта компанията предвижда да монтира 4000 предпазни и 3600 маркиращи съоръжения на рискови стълбове, и 900 платформи за повдигане на щъркелови гнезда. Ще бъдат разработени, произведени и тествани безопасни за птиците електрически стълбове. Дейностите ще се извършат в 19 защитени зони по Директива на птиците на ЕС, част от мрежата на Натура 2000. През 2018 г. БДЗП стартира теренни проучвания, за да определи важните за птиците места и да гарантира целесъобразно насочване на усилията на ЧЕЗ Разпределение България. Така за старт на кампанията беше подбрано с. Доспей и емблематичното му щъркелово гнездо, което вече няма да представлява риск за птиците и за мрежата.

 

„Монтирането на птицезащитни продукти е важно както за птиците, така и за хората. Дейностите по обезопасяване предпазват мрежата от пожари в резултат на досега с птиците, като по този начин се минимизира рискът не само от възникване на аварии и смущаване на комфорта на клиентите на дружеството, но и от вреди за околната среда. Вярваме, че ще допринесем значително и за опазване на застрашените видове птици“, каза Крум Гледжарски, ръководител отдел „Управление на качеството“ в „ЧЕЗ Разпределение България”.

 

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”, LIFE16 NAT/BG/000612 или „Живот за птиците“ е с бюджет 2,65 млн. евро. ЧЕЗ Разпределение инвестира в него над 800 хил. евро, както и човешки ресурс и усилия за неговото изпълнение. Финансиране от 1.85 млн. евро. е осигурено от Европейската комисия по програма Life на Европейския съюз. Дейностите по намаляване на конфликта диви птици-електропроводи ще продължат до края на 2022 г.

От 1 ноември 2018 г. Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД е Димчо Станев. Той е магистър – инженер „Електроника и автоматика“ и магистър „Банки и финансов мениджмънт“ от Технически университет – София.

 

Има 18-годишен опит във финансовата сфера в областта на системния анализ, ръководство на организацията на банкови дейности, управление на бизнес процеси и процедури, проекти и клонове на голяма международна банка.

 

Професионалният му опит е свързан и с ръководството на продажби, глобално бизнес обслужване и управление на клоновата мрежа на лизингова компания.

 

Димчо Станев става част от екипа на ЧЕЗ Груп в България през ноември 2012 г., когато заема позицията Директор „Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД.

По инициатива на кмета на район „Възраждане“ в Столичната община - Савина Савова се проведе дискусия „Превенция на детската престъпност“, организирана от МКБППМН към район „Възраждане“ на Столичната община.

 

Лектор беше доц. д-р Нина Белова, преподавател в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология към МВР. Във форума участваха членове на МКБППМН, председатели на УКБППМН, психолози, педагогически съветници, логопеди, помощник-директори, главни учители и членове на Обществените съвети на учебните институции на територията на Столична община.

 

„Сигурността и опазването на живота и здравето на децата е наша първостепенна грижа. Радвам се когато имам възможност да се срещна със съмишленици, за да представим постиженията си, да обменим успешни практики, а също и заедно да търсим решения на предизвикателствата, с които се срещаме в работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“, каза Савина Савова в приветствието си към участниците в дискусията и отбеляза, че в резултат на засилената превантивна дейност на МКБППМН в район „Възраждане“ значително намаляха противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Нямаме деца от Района настанени в социално-педагогически интернати (СПИ) и възпитателно учебни интернати (ВУИ), нямаме и регистрирани рецедиви.

 

„Детската престъпност е своеобразен социално-правен феномен, който представлява непреходен интерес както за изследователите, така и за цялото общество. Нейната динамика е показателна за състоянието и общественото развитие и до голяма степен зависи от социалната активност на младото поколение. Поради това противодействието на правонарушенията, извършвани от деца, е приоритетна задача на всички институции, работещи с подрастващи“ каза доц. д-р Нина Белова. Тя подчерта, че детската престъпност включва широк спектър от деяния – от сравнително леки простъпки до най-тежки насилствени престъпления и затова превенцията трябва да има широк обхват и с нея да бъдат ангажирани всички институции, които се работят с подрастващи.

 

Пред присъстващите Белова представи различни изследвания, анализи и данни от полицейската и съдебната статистика, на базата на които се анализират особеностите на детската престъпност и превантивната дейност за ограничаването им – успешни модели и практики.

 

Секретарят на МКБППМН към район „Възраждане“ на Столичната община - Цветанка Петкова направи презентация на дейностите, реализирани от Района с цел превенция на агресията, насилието, проявите на омраза, както и противообществени прояви. В Столична община и в район „Възраждане“ на Столичната община са предприети различи мерки за сигурност и заедно с възпитателните въздействия имат положителни резултати. Цветанка Петкова подчерта, че децата, които учат в училищата на територията на Района са обхванати и нямат негативни деяния, но тези които, живеят на територията му, но учат извън районните училища, все още са извън дейностите на МКБППМН и именно при тях са регистрирани противообществени прояви. Именно към тази група подрастващи ще се разшири дейността на Комисията за превенция на противообществените прояви.

В Световния ден на добротата приключи първият етап от кампанията на фондация „Етнопалитра“ за осигуряване на дрехи, обувки, домашен текстил и други вещи от първа необходимост, които бяха предадени в хуманитарния център на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“.

 

От фондация „Етнопалитра“ заявяват:

 

„Благодарим на всички, които се включиха в акцията ни и дариха добрина. Целта на този ден е да помислим за другите около нас, без разлика от етническите, расовите, половите и религиозните различия. Всички живеем заедно в един свят и заедно трябва да го направим по-добро място с много доброта.

 

Доброто не е дреболия, но се постига с дребни неща“.

Професор Божидар Манов д.н. (https://natfiz.bg/member/bozhidar-manov/ ), ще бъде председател на журито на Международна федерация на филмовата преса - ФИПРЕССИ (FIPRESCI - Fédération Internationale de la Presse Cinématographique), което ще оценява 14-те филма от основния конкурс на 40-ия юбилеен кинофестивал в Кайро, Египет (20-29 ноември 2018), за да присъди наградата на международната критика.

 

Сред селектираните заглавия има филми от Великобритания, Франция, Испания, Италия, Норвегия, Унгария, Тайланд, Кипър, Казахстан, Колумбия и други страни. Главното 9-членно жури за същия конкурс е под председателството на известния датски режисьор Биле Аугуст („Пеле завоевателят“, 1987), носител на „Златна палма“ от Кан и „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм. Победителят в основния конкурс ще получи наградата „Златна пирамида“.

 

Фестивалът включва още конкурс „Ново арабско кино“ (8 филма), „Седмица на критиката“ (7 филма, сред които и българският „Ага“ на реж. Милко Лазаров), както и няколко паралелни информационни програми. Фестивалът се провежда в изящната и изискана зала на Операта в Кайро.

Страница 2 от 508