Оценете
(4 гласа)
Със заповед № РД09-785 от 12.11.2013 г. на министъра на земеделието и храните е утвърден съставът на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство. На 10 декември 2013 г., вторник, в зала „Голям колегиум“ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) се проведе първото заседание на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство. Създаденият Консултативен съвет…
Оценете
(2 гласа)
Макроикономическите анализатори на „Уникредит Булбанк“ обръщат внимание на факта, че трети пореден месец реализираните обеми в сектор търговия на дребно се увеличават. От банката се позовават на предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ) за месец август. Оказва се, че в шест от осем месеца, за които има…
Оценете
(2 гласа)
Общият индекс на потребителските цени (ИПЦ) е отчел нова най-ниска стойност на изменение на годишна база през септември, достигайки понижение от 1,6% на годишна база. Историческите редове на НСИ показват, че има само един месец с по-ниска стойност в периода след януари 1992 г. Това е месец април 1999 г.,…
Оценете
(3 гласа)
Скорос­т­ните и високос­корос­т­ните влакове са най-натоварени в сед­миците преди китайс­ката Нова година. 700  млн. китайци тръгва на път, за да прекарат праз­ниците с родителите си и род­нините. Това е време, когато се виж­дат с близ­ките си. Но това означава2,8млрд. пътувания натам и обратно, защото мнозина се прекач­ват. Новогодиш­ното китайско преселение…
Оценете
(8 гласа)
Земеделските производители ще си получат обратно акциз върху горивата на стойност 84 милиона лева. Това е една от мерките за подпомагане на земеделските производители според министъра на земеделието и храните – проф. Димитър Греков. В предаването „Под лупа“ по телевизия „Европа“, министърът на земеделието и храните заяви дословно:   „С…
Оценете
(11 гласа)
За едно „скучно“ прессъобщение.   Наскоро беше съобщено, че Международната организация по труда (International Labour Organisation) и Международната организация на работодателите (International Organisation of Employers) са включили компанията „Sterling Apparel Manufacturing” в Йордания да участва и сътрудничи в проект, който да помогне на индустриалните компании да се борят с детския…
Оценете
(9 гласа)
На 22.10.2013 г., „Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“” в Министерство на икономиката и енергетиката - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013“, ОБЯВЯВИ процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с…
Оценете
(3 гласа)
Намирайки се на пресечната точка между Европа и Азия, Турция привлече немалка част от трансконтиненталния транзит. През 2006 тя направи важна крачка в това отношение – започна строителството на тунел под Босфора с пари от Япония, който бе открит преди дни. На 9 май 2005 премиерът Реджеп Ердоган заложи първия…
Оценете
(10 гласа)
Стандартът ISO 26000, отнасящ се до проблемите на социалната отговорност, излезе на сцената през месец ноември 2010 г. Международната организация на работодателите (IOE) винаги е подчертавала, че този стандарт е „guidance standard” и се отнася до всички видове организация. Това не е „management standard” и той не трябва да бъде…
Оценете
(10 гласа)
Печалбата на холдинга се вдига.   На проведеното на 21 октомври 2013 г., Общото събрание на акционерите на „Енергоремонт холдинг“ е отчетено, че холдингът е завършил 2012 година с печалба oт 6 010 971,15 лева. Тази печалба е по-висока в сравнение с предходната година, когато тя е била 5 900…