Представители на работодателите, синдикатите и правителствата усъвършенствуват трудовата статистика

Международната конференция на трудовите статистици прокарва концепции за действие, дефиниции и наставления за статистиката в четири области
Четвъртък, 17 Октомври 2013 01:26 Публикувана в Бизнес Прочетена 2395 пъти
19-тата Международна конференция на трудовите статистици се проведе от 2-ри до 11-ти октомври в централата на Международната организация по труда в Женева.  19-тата Международна конференция на трудовите статистици се проведе от 2-ри до 11-ти октомври в централата на Международната организация по труда в Женева. Снимка: International Conference of Labour Statisticians - ICLS

Международната конференция на трудовите статистици (International Conference of Labour Statisticians), която се провежда в Международната организация по труда - МОТ (International Labour Organisation - ILO) приблизително на всеки пет години, събра между 2-ри и 11-ти октомври 2013 г. в Женева представители на работодателите, работниците и на правителствата за своята 19-та сесия. Основната цел на конференцията беше обмяната на информация по текущи въпроси от статистическата практика, както и да се обсъди начина по който да се върви напред при въвеждането на стандарти за трудовата статистика. Последното трябваше да стане чрез резолюция, която да напътствува страните в обновяването и интегрирането на техните съществуващи статистически програми в областта на труда, заетостта и незаконната работа.

Работодателските представители от всички региони пледираха в полза на резолюция за създаване на статистика, която да информира реалистично, прагматично и ефикасно. Приетата от конференцията резолюция ще се дискутира на заседанието на управителното тяло на МОТ през месец март 2014 г. Тя лансира концепции за действие и въвежда дефиниции и наставления за статистиката в четири основни области. Те са дефинирани по следния начин:

 

Производствени дейности за собствена употреба, включваща производството на стоки и осигуряване на услуги за собствена крайна употреба;
Работа на заети лица, която включва работата, извършвана срещу заплащане или с цел печалба;
Незаплатен труд на обучаеми – включващ работа, извършвана без заплащане с оглед на придобиване на трудов опит и / или умения;
Доброволчески труд, който включва безвъзмезден труд, извършван от едни за други лица.

 

Освен въпросите в изброените области, конференцията е обсъждала и други специфични проблеми, като:

 

Незаплатена домакинска работа и детски труд;
Принудителен труд и трафик на хора;
достойният труд;
Зелени работни места с проект за указания, свързани със статистическа дефиниция на заетостта в сектор „Околна среда“;
Статистика на кооперациите;
Насилие, свързано с труда и интегрирането на данните за него в съществуващите изследвания;
Ревизия на Международната класификация на Статуса в заетостта (ISCE-93);
Качество на заетостта и работните места;
Практики от отделните страни;
Идентификация на характерните длъжности (професионални позиции изискващи определен ценз) в туризма – ISCO-08.

 

Докладът, резолюцията и трудовете на конференцията могат да се намерят на адрес: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/lang--en/index.htm

 

Статистическите стандарти, на които се дава път с резолюцията на 19-тата Международна конференция на трудовите статистици, обновяват постигнатото с резолюцията за статистиката на икономически активното население, заетостта, безработицата и непълната заетост, приета от 13-тата международна конференция, състояла се през 1982 г. и свързаните с нея указания.

Последно променена в Четвъртък, 17 Октомври 2013 01:46
Теодор Дечев

Завършил ВИАС през 1984 г. Магистър по политология. Доктор по социология. От 1993 г. до 1997 г. е главен редактор на вестник “Свободен народ”. От 1998 до 2001 г. е заместник министър на труда с ресор индустриални отношения. Почетен председател на ССИ. В периода 2003 – 2012 г. е член на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Автор е на около четиридесет научни публикации в областта на строителните конструкции и на повече от тридесет в областта на социологията, индустриалните отношения и политологията. Преподава в УНСС, НБУ и в КИА – Пловдив. Съпредседател на „Свободен народ“ - партията на свободните социалдемократи.

Уеб сайт: teodordetchev.blog.bg
Влезте, за да коментирате