Консултативният съвет по зеленчукопроизводство заработи но вече закъснява

Шест браншови асоциации и научен институт са в ядрото на съвета. Сред тях са Асоциация „Български пипер“, Националният съюз на градинарите, Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция, Националната асоциация на картофопроизводителите, Съюзът на гъбопроизводителите и Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци
Сряда, 18 Декември 2013 10:23 Публикувана в Бизнес Прочетена 2706 пъти
Министерство на земеделието и храните (МЗХ) сглоби доста представителен Консултативен съвет по земеделие, но той вече работи в условията на тежък дефицит на време.  Министерство на земеделието и храните (МЗХ) сглоби доста представителен Консултативен съвет по земеделие, но той вече работи в условията на тежък дефицит на време. Снимка: БГНЕС

Със заповед № РД09-785 от 12.11.2013 г. на министъра на земеделието и храните е утвърден съставът на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство. На 10 декември 2013 г., вторник, в зала „Голям колегиум“ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) се проведе първото заседание на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство. Създаденият Консултативен съвет по зеленчукопроизводство, като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието и храните по принцип трябва да заседава в следния състав: Председател: проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и храните; Заместник-председател: Явор Гечев – заместник-министър на земеделието и храните; Секретар: Яна Илкова – младши експерт в отдел „Плодове, зеленчуци и маркетингови стандарти” , дирекция „Растениевъдство”.

Членове: Евгения Митрова – директор на дирекция „Растениевъдство”, МЗХ; Д-р Слави Трифонов – председател на Национален съюз на градинарите в България; Георги Василев – секретар на Асоциация Български пипер; Красимир Кичуков – председател на Българска Асоциация на производителите на оранжерийна продукция; Венцислав Каймаканов – председател на Национална асоциация на картофопроизводителите, гр. Самоков; Илиана Димитрова – председател на Съюз на гъбопроизводителите в България; Антоанета Божинова – изпълнителен директор на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци; Проф. Стойка Машева – директор на Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив; Цветан Хубенов - управител на група производители „Семеле” ООД, гр. Пловдив; Константина Семерджиева – маркетинг директор на група производители „Фрут логистик” ООД, гр. Пловдив; Пламен Димитров – управител на група производители „Агрекоселект” ООД, гр. Пловдив; Велин Георгиев- управител на група производители „Земя 2012” ООД, гр. Петрич; Петър Петров - управител на група производители „Алл Брандс” ООД, гр. Русе; Маргарита Костадинова - управител на група производители „Зар Груп” ООД, обл. Велико Търново; Петър Цолов Петров – управител на организация на производители на зеленчуци „Булко” ООД, гр. София; Еро Фабрицио Фрески – управител на организация на производители на зеленчуци „Тракия Вали” ООД, обл. Пловдив; Димитър Конзуров – производител на зеленчуци, гр. Пловдив; Йордан Кощилаков –производител на зеленчуци, град Хисаря; Христо Христов – производител на зеленчуци, град Шабла. При необходимост в състава могат да бъдат привличани допълнително специалисти и експерти в областта на зеленчукопроизводството, но без право на глас.

 

По време на първото заседание на Консултативния съвет са били представени статутът, съставът и функциите му. Бил е гласуван Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство.

 

Били са представени политиката на МЗХ за развитието на зеленчукопроизводството през новия програмен период на Общата селскостопанска политика.Очертани са били проблемите в зеленчукопризводството и предложения за тяхното решаване в бъдеще. Направени са предложения за конкретни мерки за действия, които следва да бъдат предприети от Министерството на земеделието и храните за решаване на проблемите.

 

Обсъдено е било предложение за диференцирано плащане по култури на тон сертифицирана продукция по Схема за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България, 2013 г.

 

Представена е информация за прилагането на Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България през 2014 година.

 

Представена е информация за резултатите от контрола при търговията на зеленчуци и плодове - проверки на мобилните групи на граничните контролно-пропускателни пунктове в България, складове, хранителни вериги, зеленчукови и плодови борси и тържища, пазари.

 

Председателят на Националния съюз на градинарите – Слави Трифонов е представил информация за участието на членове на НСГ на селскостопанско изложение в град Букурещ, Румъния.

 

За съжаление на заседанието не е присъствувал нито министърът на земеделието, нито ресорен заместник министър. По този начин по време на заседанието на Консултативнтия съвет по зеленчукопроизводство, информацията се е движила само от производителите към държавната администрация. Обратна информация не е могло да бъде дадена, тъй като на съвета не са присъствували хора, които са овластени да взимат решения.

 

Така началото на работата на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство предизвиква противоречиви чувства.

 

От една страна, самото му сформиране в този си състав е добра стъпка. Ядрото на съвета, е съставено от шест браншови асоциации и научен институт. Присъствието на Асоциация „Български пипер“,  Националният съюз на градинарите,  Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция,  Националната асоциация на картофопроизводителите,  Съюзът на гъбопроизводителите и  Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци, както и на Института по зеленчукови култури „Марица” в град Пловдив дава доста представителен характер на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство.

 

От друга страна обаче, съветът вече работи в състояние на „цайтнот“, на дефицит на време. Зеленчукопроизводителите са разчитали на това заседание, за да получат информация, която да ги ориентира как да струкутурират производството си през следващата година, най-вече с оглед на евентуалните действия на МЗХ за субсидиране на отделните зеленчукови култури. Липсата на подобна информация може да подведе производителите и да им нанесе щети, каквито те и без това понасят достатъчно по други причини.

Последно променена в Сряда, 18 Декември 2013 10:49
Теодор Дечев

Завършил ВИАС през 1984 г. Магистър по политология. Доктор по социология. От 1993 г. до 1997 г. е главен редактор на вестник “Свободен народ”. От 1998 до 2001 г. е заместник министър на труда с ресор индустриални отношения. Почетен председател на ССИ. В периода 2003 – 2012 г. е член на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Автор е на около четиридесет научни публикации в областта на строителните конструкции и на повече от тридесет в областта на социологията, индустриалните отношения и политологията. Преподава в УНСС, НБУ и в КИА – Пловдив. Съпредседател на „Свободен народ“ - партията на свободните социалдемократи.

Уеб сайт: teodordetchev.blog.bg
Влезте, за да коментирате