Със закупените машини по ОП „Конкурентоспособност“, „Хром“ АД практически ликвидира брака в предприятието

За възможностите, които дава Оперативна програма „Конкурентоспособност“, Клара Маринова от Радио К2 разговаря с Георги Физиев, изпълнителен директор на „Хром” АД* - Силистра
Вторник, 04 Февруари 2014 16:30 Публикувана в Бизнес Прочетена 1593 пъти
На фестивала на рибената чорба, който се провежда на пристанището в Царево на 08 септември, представители на Царево, Ахтопол, Лозенец, Синиморец, Варвара, Резово и Военноморска база Атия приготвяха най-вкусната рибена чорба на българското Черноморие в казани на „Хром“ АД Силистра.   На фестивала на рибената чорба, който се провежда на пристанището в Царево на 08 септември, представители на Царево, Ахтопол, Лозенец, Синиморец, Варвара, Резово и Военноморска база Атия приготвяха най-вкусната рибена чорба на българското Черноморие в казани на „Хром“ АД Силистра. Снимка: Сайтът на SYNOX Ltd. - Магазин за дома - http://synox.org

Клара Маринова: Да започнем нашия разговор с основните характеристики в дейността на вашата фирма. Предлагам ви да ни разкажете подробно за нея.

 

Георги Физиев: „Хром” АД е производител на умивалници и домакински съдове от неръждаема стомана, в последно време започнахме да изработваме, както вие споменахте, и детайли за индустрията. Най – вече нашата продукция, която се състои от умивалници и домакински съдове, като тенджери, тави, тигани, е много добре позната, предполагам, на нашите слушатели, защото имаме вече четиридесет и шест годишна практика на пазара сме наложени като производител, и предполагам всеки български дом има наш продукт и хората много добре познават нашето качество. Може да се каже всъщност, че ние сме единствените производители на съответните продукти от неръждаема стомана в България, като такива се стараем да запазим качеството на нашата продукция и да се стараем да развиваме качеството на нашите продукти и да задоволяваме претенциите на нашите клиенти.

Кл. М.: Каква е структурата на вашата фирма, колко хора работят в нея?

 

Г. Ф.: В нашата фирма са заети 60 човека в две основни направления, това са съдовете и умивалниците. Третото ново направление, което започнахме да развиваме, това са детайлите за измервателната индустрия, селскостопански машини, детайли за други производители, които те използват, понеже ние сме специализирани в производство на детайли чрез технологията на дълбоко изтегляне и щанцоване, такива производители в България има твърде малко и ние сме от производителите с най – голям опит.

 

Кл. М.: Откъде научихте за ОП „Конкурентноспособност” и възможностите, които тя предлага”?

 

Г. Ф.: По отношение на ОП „Конкурентноспособност”, както и всички други структурни фондове, има твърде много информация във всички медии, има две специализирани страници в Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на финансите. Оттам човек може да придобие информация за съществуващите програми, за отворените процедури за кандидатстване, който има по – голям интерес може да зададе своите въпроси към съответните органи, към Дирекцията за управление на оперативната програма. Информация има много.

 

Кл. М.: Използвахте ли консултанти при подготовката на документите за кандидатстване?

 

Г. Ф.: Да, използвахме консултанти, защото това е една доста специфична материя, при попълването на документите за кандидатстване се изисква малко по – задълбочено познаване на техническите и административните изисквания към попълването на тези документи и начините за кандидатстване. Естествено основната работа по преценяването на това, какви инвестиции са необходими, това си извършваме ние, но пак съвместно с нашите консултанти и съобразно допустимостта на инвестициите. Препоръчително е да се работи с консултанти, това е все пак една специфична административна материя, като е добре такива специалисти да помогнат да бъде попълнена и подадена за кандидатстване.

 

Кл. М.: С колко проекта сте кандидатствали досега по ОП „Конкурентноспособност”?

 

Г. Ф.: До момента сме кандидатствали с два проекта.

 

Кл. М.: Бихте ли разказали подробности за всеки един от тях?

 

Г. Ф.: До момента сме завършили един от проектите. Първият проект, който сме завършили, това е по програма „Технологична модернизация”, проектът ни беше – „технологично развитие, оптимизация и модернизация на „Хром” АД към нови продукти и пазари”. Проектът ни стартира през юли 2012 година, приключихме го успешно през юни 2013 година. Другият проект, по който кандидатставхме, е в края на миналата година, това беше по „Технологични иновации”, нашият проект беше създал условия за внедряване в производство на иновативен резервоар на хидравлични помпи, това са индустриалните детайли, които ние имаме стремеж да започнем да произвеждаме в по – широка гама. Относно завършения проект, основно включваше закупуването на машини.

 

Кл.М.: Какви машини закупихте?

 

Г. Ф.: Купихме две преси, една двойно действаща хидравлича преса 500 на 200 тона, една двойно действаща хидравлична преса 275 тона и един хидравличен абкант, като и трите са техно програмно управление, съвременни, това са трите машини, които закупихме и пуснахме в експлоатация по проекта.

 

Кл. М.: Проектът ви само оборудване ли включваше, или и обновление на производствените помещения, други дейности?

 

Г. Ф.: Не, други дейности не включваше, но включваше доста солидна инфраструктура, това е захраване и фундаменти на машините. Това може да се приеме до някаква степен като промяна в помещенията.

 

Кл. М.: Разкажете ни повече за този проект.

 

Г. Ф.: Започнахме със сключването на договора през юли 2012 година, след което минахме през различните процедури, обявяването на тръжни процедури, одобряването им съответно, след това сключването на договор с избрания доставчик, доставянето на машините през март – април 2013, техният монтаж и пускането им в действие месец май и юни и юли месец отчитането на проекта.

 

Кл. М.: На каква стойност е този проект?

 

Г. Ф.: Проектът беше на стойност 990 000 лева, полученото финансиране беше на стойност 576 000 лева.

 

Кл. М.: Тези машини вашият екип ли ги монтира?

 

Г. Ф.: Не, това беше задължение на доставчика. Наше задължение беше да осигурим захранването с ток и вода, осигуряването на площадки и изграждането на фундамент, което беше доста сериозна строителна работа. Това са доста големи машини, 30 – 35 тона е голяма хидравлична преса, това са огромни машини с бавен срок на изпълнение и доста трудни за монтаж.

 

Кл. М.: Срещнахте ли трудности при изпълнението на този проект, който вече е изпълнен и очаквате ли трудности при изпълнението на втория проект?

 

Г. Ф.: Не сме срещали трудности ако погледнем от гледна точка на административно направление на изпълнение на проекта. Трудностите бяха по – скоро технически по осигуряването на място, където да бъдат монтирани тези огромни машини и осигуряването на съответната итфраструктура за тях. Не смятам, че ще имаме някакви административни трудности по втория проект, както казах, защото използвахме консултанти и грешки не сме допускали, бяхме максимално улеснени и стриктно следвахме процедурите и правилата. Надявам се, че с натрупания опит даже още по – лесно ще ни бъде при следващия проект, който смятаме да осъществим. Там машините, които смятаме да доставим, не са толкова огромни и от техническа гледна точка няма да бъде чак толкова трудно и ще се справим успешно.

 

Кл. М.: Как се промени дейността във фирмата след реализирането на първия проект, който вече е осъществен?

 

Г. Ф.: Най – общо казано с едно изречение – получихме една стабилност в производството и качеството, както и едни много добри възможности и перспективи за развитие на фирмата чрез внедряване на нови продукит и разнообразяване на услугите на наши клиенти, основно изработка на детайли. Може да се определят следните положителни насоки като ефект от пускането на тези машини – нарастване на производствения капацитет на предприятието, оптимизация на разходите, изключително повишваване на качеството на произвежданите от нас продукти, възможности за внедряване на нови продукти, намаляването на брака и почти неговото пълно изчезване след започването на експлоатация на тези машини, които закупихме. Може да се каже, че има един ефект на удовлетвореност на работниците, когато работят с едни такива нови машини в една нова среда със съвременни машини, което също така не е за пренебрегване.

 

Кл. М.: Разширихте ли номенклатурата на произвежданите стоки и ще дадете ли примери за това?

 

Г. Ф.: Да, включихме в производството два вида нови корита за нашите умивалници, също и няколко плота, започнахме производство на няколко съдове, които са по – дълбоки и бяха необходими тези машини, за да започнем да произвеждаме този тип изделия. Усвоихме също някои и други индустриални детайли, които нашите клиенти искаха да произвеждаме и за които трябваха по – различни технически възможности, които ни дадоха тези машини и имаме една база, на която вече можем да продължим за внедряваме нови изделия и да приемаме нови поръчки от нашите клиенти за изработване на детайли, характеристиките на машините, които ни дава да изработваме.

 

Кл. М.: Наложи ли се допълнително обучение на персонала след въвеждането на новото оборудване?

 

Г. Ф.: Да, персоналът мина кратък курс на обучение с новите машини, но нямаше никакъв проблем със справянето с роботата, именно това е целта на внедряването на новите машини, за да може да се работи с тях лесно и постигането на по – високо качество със съвременно управление, което е лесно за възприемане и за обучаване на работниците да се справят с него. Нямаше проблеми със справянето по управлението на новите машини и справянето с тях.

 

Кл. М.: Ключови измерители за ефективността на тези проекти е разкриването на нови работни места и успешната реализация на продукцията, какви са резултатите при вас?

 

Г. Ф.: По отношение на новите работни места създадохме две нови такива. Въдеждането в експлоакация на тези нови машини гарантира и запазването на съществуващи работни места, както и по - голяма натовареност и създаване на заетост на служителите ни. По отношение на реализацията завършихме тази година с 15% ръст на приходите,     което се дължи до голяма степен на въвеждането на новите машини и съответно новите продукти, които успяхме да пуснем на пазара. Така че осъществяването на проекта беше успешен за нас и даде своите резултати.

 

Кл. М.: Тъй като говорим за резултатите, разширихте ли пазарите, освен у нас и в други пазари и изобщо, къде изнесохте вашата продукция?

 

Г. Ф.: Да, разширихме пазарите, както на вътрешните пазари, така и осъществихме износ, по точно не износ, а реализация на продукция в Румъния и в Испания, които са нови пазари за нас. Също някои нови продукти, стъпихме на руския пазар.

 

Кл. М.: А у нас?

 

Г. Ф.: Да, у нас също.Кл. М.: В количесвено отношение можете ли да посочите колко?

 

Г. Ф.: Като бройки от всеки един продукт, ние имаме твърде голям асортимент, така че е трудно да ви кажа. Ние имаме като асортимент около 400 продукта.

 

Кл. М.: Имате вече опит по кандидатстването по проекти по ОП „Конкурентноспособност”, интересно е да споделите опита си с други бенефициенти. Какъв съвет бихте дали на хората, които за пръв път възнамеряват да кандидатстват?

 

Г. Ф.: Първото, което бих казал на новите бенефициенти, е да си съставят един хубав проект, с който да преценят своята необходимост от инвестиции, да се съобразят с изискванията за кандидатстване, на тази база да си изготвят един хубав проект. Препоръчвам на всички да използват консултанти при попълването на докумнетите за кандидатстване. Също така да не предприемат прекалено големи инвестиции, които впоследствие няма да успеят да осъществят, ако не успеят да осигурят съответното финансиране. Да преценят своите сили какъв проект могат да осъществят.

 

Кл. М.: Кандидатствате с втори проект, бихте ли кандидатставали с още проекти по ОП „Конкурентноспособност”?

 

Г. Ф.: Да, определено бихме кандидатствали.

 

Кл. М.: Защо?

 

Г. Ф.: Защото имаме желанието постоянно да усъвършенстваме своята технология и своята производствена база. Това е от най – добрите възможности да се възползваме от съответните програми и процедури.

 

Кл. М.: Сега предстои да се работи в рамките на новата оперативна програма 2014 – 2020, наясно ли сте вече с нея, имате ли интерес към новата ОП „Конкурентноспособност”, какво е вашето мнение за новите схеми?

 

Г. Ф.: Все още не съм запознат с детайлите, то няма и описани кой знае какви детайли, мисля че само една рамка има, тази рамка не е в окончателен вид. Когато се запознаем, тогава можем да преценим и някакво по – конкретно мнение да си съставим.

 

Кл. М.: Накрая искам да обобщим от началото на нашия разговор, каква е вашата фирма, защо е интересна тя на бъларските и на чуждите пазари и защо ОП „Конкурентноспособност“ е позитив за вас като ръководител на тази фирма?

 

Г. Ф.: Нашата фирма е производител на умивалници и домакински съдове от неръждаема стомана, добре позната в България, всъщност единствен производител на тези продукти, позната от дълги години със своето качество и, надявам се, с перспективи за развитие в бъдеще с още по – добро качество.

 

Кл. М.: Защо се включихте в ОП „Конкурентноспосбност”, какво ви донесе тя и защо ще продължите и с втори проект?

 

Г. Ф.: Защото това е една чудесна възможност предприятията да инвестират в обновление на своята технологична база, чудесна мярка е финансирането, което се получава, естествено не е толкова лесно да се осъществи, но това е една чудесна възможност българските предпиятия да постигнат едно развитие и доближаване до високо развитите европейски предприятия.

 

Кл. М.: Това което сте срещнали като трудности в първия проект, успявате ли да преодолеете във втория и ще ви бъде ли по – лесно в трети проект, ако решите да осъществявате такъв?

 

Г. Ф.: Да естествено, с натрупания опит всеки един от проектите се осъществява по - лесно, доколкото имаме информация, осъществяването на следващите проекти при отчитането са предприети мерки по улесняване на бенефициентите в документация. Така че още по - лесно ще бъде за бенефициентите по следващите програми да участват и да реализират проекти.

 

* „Хром“ АД – Силистра е водещо предприятие за производство на изделия от неръждаема стомана и високотехнологични изделия за индустрията.

 

Редактор: Теодор Дечев

Влезте, за да коментирате