Перилис Трейдинг ЕООД: Всички машини, които сме закупили със средства от ОП „Конкурентоспособност“ са произведени специално за нас в България

Клара Маринова от Радио К2 разговаря с Иван Радев, управител на фирма „Перилис Трейдинг“ ЕООД – Варна, за производство и търговия с хотелски аксесоари и козметика, миещи и почистващи препарати
Четвъртък, 06 Февруари 2014 17:10 Публикувана в Бизнес Прочетена 2346 пъти
Производствено помещение в „Перилис Трейдинг“ ЕООД – Варна.   Производствено помещение в „Перилис Трейдинг“ ЕООД – Варна. Снимка: Официален сайт на предприятието - http://www.perilis.com/about-bg.php

Клара Маринова: Да започнем нашия разговор с основните характеристики на дейността на вашата фирма.

 

Иван Радев: Както споменахте в анонса, занимаваме се с производство и търговия. Производството ни е насочено основно към химически продукти, битова химия и хотелски консумативи. От само себе си се наложи това с хотелските консумативи, поради географското положение на нашата фирма във Варна, тук потребностите по Черноморието не бяха малки и затова взехме такова решение преди десет години, нашата фирма е основана през 2003 година. Като производство развиваме наша марка миещи почистващи препарати и течни фази за хотелски консумативи, шампоани, душгелове, бодилосиони и т.н. Също така и твърда фаза произвеждаме, твърди сапуни, също за хотелите. От друга страна, за да бъдем комплексни в този сервиз, сме развили малка ведомствена печатничка офсет печат и тампон печат. За да бъдем изцяло комплексни в обслужването на клиента практикуваме търговска дейност, като закупуваме продукти, необходими за хотелите, тоалетни хартии, салфетки и може би сме единствената фирма в България, която така комплексно обслужва този бранш.

Кл. М.: Още какво ви различава от останалите фирми в този бранш?

 

Ив. Р.: Първото което казах е комплексността, другото, с което се стараем и мисля, че отговаряме на изискванията на клиентите, е бързата и точна логистика. Често пъти за тези неща се сещат в последния момент и доставянето им навреме е голям плюс, голямо предимство за нас, за да отговорим сериозно на изискванията на клиентите.

 

Кл. М.: Откъде научихте за ОП „Конкурентноспособност” и възможностите, които тя предлага?

 

Ив. Р.: Първоначално от медиите, научихме и чухме за такива програми още преди 2007 година. Впоследсвие се появиха и консултантски фирми, които също предлагаха услугата и информация по тези проекти.

 

Кл. М.: Споменахте консултанти, изполвахте ли и вие консултанти при подготовката на докуметите за кандидатстване и защо?

 

Ив. Р.: Първоначално се опитахме сами да се справим с тази материя, но тя се оказа, че е доста нетипична за нашата дейност, доста сложна, доста обемна и доста отговорна. Тоест трябваше да употребим много усилия, за да отговаряме на изискванията по отношение на документи, самият начин на оформяне. От друга страна това не е предмет на нашата дейност и щеше да ни бъде много трудно, затова се обърнахме към консултантски фирми.

 

Кл. М.: Господин Радев, с колко проекта сте кандидатствали по ОП „Конкурентноспособност”?

 

Ив. Р.: Три пъти съм кандидатствал в рамките на тези шест години. Първият път беше неуспешен. Втория път след няколко месеца, вече се бяхме ориентирали в обстановката, подбрахме, най – вероятно, правилния консултант и резултатите не закъсняха. През 2007 – 2008 година реализирахме първия проект. Впоследствие имаше още няколко възможности, не сме участвали, но втори път през 2012 – 2013 година участвахме също успешно, или общо сме реализирали два проекта.

 

Кл. М.: Какви машини купихте, само оборудване ли включваше, или обновление на производствените помещения и други дейности?

 

Ив. Р.: И двата проекта са изключително и само технологични, за машини и оборудване, без да сме разширявали производствените мощности.

 

Кл. М.: На каква стойност са двата проекта, които реализирахте и да ни разкажете малко повече подробности за тях?

 

Ив. Р.: Не са големи проектите, първият беше по – скоро пилотен, да видим може ли да участваме, има ли реален шанс за такива малки фирми като нас, не толкова популярни и известни. Първият проект беше за 63 500 евро, около 125 000 лева. Вторият проект вече бяхме понабрали смелост и опит, беше три пъти по – голям, за около 315 000 лева.

 

Кл. М.: Срещнахте ли трудности при изпълнението на тези два проекта?

 

Ив. Р.: Принципно не, няма нищо лесно в този живот, то е ясно, всеки винаги има такива малки трудности, но с помощта на консултантите доста успешно ги преодолявахме. Добре бяха реализирани проектите, защото бързо получихме частта по съфинансиране.

 

Кл. М.: От какво естество бяха тези трудности, защото ни слушат вероятно и хора, които имат подобни трудности?

 

Ив. Р.: Едната част са бюрократични трудности в първия проект, по – бавно се получи разрешението за участие, по – бавно беше одобрена тръжната документация, много се скъсиха сроковете за изпълнение на машините. Всички машини, които сме поръчали, са произведени специално за нас и в България, тоест не сме имали готов продукт, който е съществувал на пазара да ги закупим само, те трябваше да се изпълнят по зададени от нас изисквания. И в този смисъл късите срокове, които се получават в резултат на тази по – голяма бюрокрация, създават затруднения. Говоря за допълнително напрежение и опасност да не се реализира проекта.

 

Кл. М.: Обясненете моля, господин Радев, как се промени дейността на фирмата след реализирането на първия и втория проект?

 

Ив. Р.: Безспорно резултатите са доста добри и в двата проекта. На първо място производителсността на труда значително се подобри. Едно е да се работи ръчно, съвсем друго е да работят машини. От друга страна качеството на продукцията също е по – добро. На трето място произвеждаме нови продукти, които не бихме могли да произвеждаме без това ново оборудване. На четвърто място създадохме възможност за много по – голяма гъвкавост, спестихме много времето за преминаване от един към друг продукт. На пето място разнообразието, много повече продукти с по – интересни дизайни, по – интересна консистенция и т.н.

 

Кл. М.: Успяхте ли с изпълнението на тези два проекта да разширите дейността си, не само да я разнообразите, и да излезете на нови пазари?

 

Ив. Р.: Безспорно, няколко вида нови продукти пуснахме, с новия проект са даже над 20. Това естествено дава възможност за нови пазари, защото предлагаш много по – широко портфолио, много повече неща, имаме успехи и на външни пазари.

 

Кл. М.: Къде?

 

Ив. Р.: Изнасяме в Молдова от няколко години, в Беларус, в Македония имахме износ на наши продукти, чрез посредник имаме износ даже за една странна дестинация за мен, Финландия.

 

Кл. М.: Наложи ли се допълнително обучение на персонала след въвеждането на новите продукти, на новото оборудване и на новите пазари?

 

Ив. Р.: Да, обучението първо протичаше в два етапа, първо фирмата производител на самото оборудване, но така или иначе в процеса на самата работа ние сами дообучавахме хората да работят и общо взето се стараем и по – широк кръг от хора да се научат да работят с тези машини, за да има взаимозаменяемост.

 

Кл. М.: Господин Радев, ключов измерител за тези проекти е разкриването на нови работни места и успешната реализация на продукцията, какви са резултатите при вас?

 

Ив. Р.: Примерно 2008 година сме финализирали с оборот някъде около 1 600 000 и с 25 работни места. Вследствие на това разширение, пак казвам, че не сме увеличавали много производствените площи, 2012 я приключихме някъде с 2 300 000 лева, очакваме резултата за 2013 да бъде около 2 600 000, приблизително 60 – 70% е увеличението, като работните места са вече 45.

 

Кл. М.: Казахте и за успешната реализация на продукцията извън България, а тук на вътрешните пазари?

 

Ив. Р.: На вътрешните пазари многократно улеличихме, може би два пъти, клиентите си, в момента работим с 400 – 500 хотела, освен това сме дистрибутори, разпространяваме почистващите препарати в търговска мрежа.

 

Кл. М.: Господин Радев, може да се каже, че имате сериозен опит в кандидатстването по проекти по ОП „Конкурентноспособност”, интересно е да споделите опита си с други бенефициенти, какъв съвет бихте дали на хората, които за пръв път възнамеряват да кандидатстват по ОП „Конкурентноспособност”, изобщо да споделите вашия опит.

 

Ив. Р.: На първо място, според мен, най – важното е да формулират правилно желанията си, за какво точно ще участват, да имат ясно виждане как то може да бъде изпълнено, да изберат правилните изпълнители на това, което желаят да бъде направено, споменахме консултантите, да търсят задължително добри консултанти и отговорни. Консултантът, който би трябвало да им помага, не трябва да им помага само в началната част при написването на проекта и евентуалното печелене на този проект, но да им ръководи проекта до край, до финализирането на нещата, до получаването на съфинансирането. Доста е важно това условие, защото биха срещнали, сами ако се справят, доста трудности. И някоя такава бюрократична грешка би могла да им провали целия проект. Другото, което бих препоръчал, е никога да не подценяват сроковете, които са задължително изискуеми, за да не се стигне до негативни неща в края на проекта.

 

Кл. М.: Бихте ли кандидатствали отново по друга схема на ОП „Конкурентноспособност”, господин Радев?

 

Ив. Р.: Не само по друга схема, в момента кандидатстваме по последния грант.

 

Кл. М.: Повече подробности за този последен проект?

 

Ив. Р.: Последният проект е свързан със закупуването на две машини, искаме да подобрим качеството на печатните услуги, които правим в нашата фирма. Две печатарски машини сме заложили в този проект. И се надяваме, макар че по моя информация е доста голям броят на кандидатстващите фирми, надяваме се за трети път да бъдем одобрени.

 

Кл. М.: Сега предстои да се работи в рамките на новата оперативна програма 2014 – 2020, наясно ли сте вече с нея, имате ли интерес отново, какво е вашето мнение за новите схеми, изобщо, какво очаквате оттук нататък с новите схеми?

 

Ив. Р.: Казано на по – популярен и категоричен език, докато има програми ще участваме.

 

Кл. М.: Защо?

 

Ив. Р.: Защото помощта, която получаваме от тях, е много полезна за всеки един бизнес. Така че, ако няма ограничения по отношения на участията, аз бих участвал непрекъснато, докато оборудвам на много високо ниво производството си.

 

Кл. М.: Още веднъж накратко за вашата фирма, какъв е позитивът от участието в оперативната програма?

 

Ив. Р.: Позитивът от участието в оперативната програма е по – висока производителност, по – качествена продукция, повече продукти и естесвено по – високи обороти, по – добра печалба. Естествено новата програма се припокрива, общо взето, със старата, изключвам сектора за комуникационни технологии, дава и по – големи възможности в енергийна ефективност. Предполага се, че новите схеми ще бъдат по - облекчени по отношение на кандидатстване и реализация, което е много добре, защото доста са високи критериите за оборот и за история на фирмата и т.н и ограничават по – широкия достъп, повече хора да кандидастстват и да се възползват от тези европейски фондове. Според мен най – ощетени са новорегистрираните фирми, поради липса на изпълнимост на критериите. Те не могат да участват в тези програми без да имат история и без да имат обороти. В случая една такава фирма, особено на млади хора, се нуждае най – много от финансиране, защото те имат проблеми с банките, на тях не им дават кредити и т.н. Така че трябва да се помисли, в отделен сектор ли да бъдат, или по някакъв начин да бъдат подпомагани и те. И другото, което ми се иска да се помисли, дали може да се въведе и да се направи електронен вариант за кандидатстване, тоест да се спести на първо място много хартия, много нерви, много време и все пак вече съвременната форма на работа.

Влезте, за да коментирате