Светослав Младенов: През първите два месеца на 2014 година има увеличение на инвестициите в България със 115 милиона евро спрямо 2013 г.

Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) пред Илиана Беновска – Радио К2
Събота, 26 Април 2014 23:41 Публикувана в Бизнес Прочетена 1478 пъти
След като инвеститор се запознае със закона, пита какъв е човешкият потенциал в съответния регион? Това е деликатна и чувствителна тема. Всеки инвеститор си планира точни разходи, както за енергийни източници така и за човешки ресурси, където той набляга на обучението на кадри. Ниското ниво на квалификация на кадрите в България се дискутира много напоследък, това затруднява. Една от главните насърчителни мерки в новия Закон е, да му се предостави безплатно обучение на самите кадри.   След като инвеститор се запознае със закона, пита какъв е човешкият потенциал в съответния регион? Това е деликатна и чувствителна тема. Всеки инвеститор си планира точни разходи, както за енергийни източници така и за човешки ресурси, където той набляга на обучението на кадри. Ниското ниво на квалификация на кадрите в България се дискутира много напоследък, това затруднява. Една от главните насърчителни мерки в новия Закон е, да му се предостави безплатно обучение на самите кадри. Снимка: България On Air – www.bgonair.bg

К2: Добър ден! Цитирам думите на премиера Орешарски, който тук за първи път заяви, за 10 години в България сме стигнали до дъното на чуждестранните инвестиции и на инвестициите въобще. Оказва се май, че цифрите може би изглеждат по друг начин. Оказва се май, че имаме с 20 млн. повече инвестиции тази година, от миналата, така ли е?

Светослав Младенов: Точно така, аз не съм присъствал на този ваш разговор…

 

К2:Той се тиражира навсякъде, после стана тема, която ...

 

Светослав Младенов: За това не мога да си позволя да го коментирам, но принципно, мога да кажа статистическите данни на БНБ, които са публични за всички и могат да се проверят. Инвестициите като стойност за 2013 година в цялост са 1 милирд и 92 милиона евро, което съпоставяйки го с инвестициите през 2012 година бележи ръст от 22 милиона евро. Това не е успокоително за нас като БАИ, а е свързано с допълнителна мотивация, на базата на цялостна стратегия за следващите години, да направим всичко възможно да привлечем вниманието на големите инвеститори, а и на по-малките и средни предприятия, които оперират по света, да обърнат внимание на България, като място за инвестиции и развитие на техния бизнес като цяло.

 

БАИ направи няколко мероприятия, както в България и в отделни държави по света, които дадоха резултата и то много по-бързо от очакваните прогнози. Именно, да привлечем вниманието на български граждани, работещи по света, чиято численост не е никак малка, за съдействие и оказване на пълна подкрепа по отношение на привличане на инвеститори в България. Резултатите, не са единични случаи, имаме реално заявен инвеститорски интерес, на базата на проведени разговори от българи, които работят в чужбина и провели разговори с някои компании, които реално са заявили интерес да проведат срещи в България, по отношение на тяхната инвестиционна политика за следващите години.

 

К2: Нека цитирам, точно какво каза министър-председателят, за да не е фриволно и от там да изтеглим и няколко въпроса. Преди около месец каза: “как се прави една инвестиция, винаги минават месеци, в някои случай години между инвестиционната идея и реализирането и. Ако днес се прави една инвестиция, вероятно тя е правена преди 6 месеца или година. За това е трудно да ги разпределим по кабинети или на един или друг министър в икономиката. В общ план, миналата година е най-слаба от гледна точка на преките чуждестранни инвестиции за последните десетина години. Сумата най-вероятно ще е над 1 милиард евро и това практически е близо до нула, от гледна точка на мащабността на тези инвестиции. Ключова задача е да повишим инвестиционната активност.” Така ли е?

 

Светослав Младенов: Това е така. Съпоставяйки последните 10 години, както е казал премиерът Орешарски, наистина може да се каже, че в сравнение с 2009 година, преките чуждестранни инвестиции започват спад. Трябва да отчитаме и световната криза, която обхвана и България - ние живеем в глобален свят и няма как да ни подминат негативните отражения в инвестициите. Още повече, че България е малка държава и няма големи възможности и капацитет. По отношение както на човешки ресурси, така и на територия, за инвестиционни проекти в по-големи мащаби.

 

К2: Но как се създава по-благоприятна среда за предприемчивостта? Например, отново цитирам премиера: “последните три години, доста сме се постарали в регулирането. Свръхрегулирането в отделните сектори е без видими резултати.” Това отблъсква ли чуждестранните инвеститори?

 

Светослав Младенов: Аз мисля, че през последните месеци това, което направи БАИ, така и правителството, по конкретни въпроси – с участието на МИЕТ, на Министерския съвет, със съдействието на г-жа Бобева, която пряко отговаря за инвестиции, се постигнаха значителни резултати. Не само значителни по отношение на обема, а и на сроковете, за които се постигат тези резултати. Административната тежест е намалена, бих казал до нула. Буквално!

 

Конкретно, с новия Правилник, които се обнародва вчера в Държавен вестник, по отношение на преките чуждестранни инвестиции, формулярите, които до момента се попълваха в продължение на години и затрудняваха инвеститора, както като време така и с трудността за правилно попълване. Те са сведени в общ формуляр, които се попълва вече в БАИ, за минути, стига изискваните за приложение документи да са налични. От там нататък, този инвеститор се концентрира върху своята инвестиция, да намери място и така нататък.

 

Много неща се направиха не само по отношение на прекия маркетинг, свързан с таргетирането на определени сектори, които българската икономика си е поставила за цел да доразвие, за следващите години. И също така, по отношение на документалната част, както споменах!

 

К2: В публикувания Правилник, какви са облекченията, които правят процеса на инвестиране в България?

 

Светослав Младенов: Този Правилник е първа стъпка, следващата е по-решителна и важна, а именно Закона за насърчаване на инвестициите, който до известна степен изцяло копира, закона в ЕС и е съобразен изцяло с Регламент 800. Ние не можем да направим цялостна ревизия на този закон, поради тази причина предстои до края на юни месец да излезе новия Регламент 800, с който ние изцяло трябва да се съобразим в новия Закон за инвестициите.

 

Тези промени, които се направиха, както в Правилника, така и в новия Закон за насърчаване на инвестициите, са свързани преди всичко с облекчаване на административната тежест. Ние оценяваме това, като най-тежката стъпка. Другото е свързано с падане на прагове по отношение на самата инвестиция, на някои от работните места. Има разграничения, които до момента не се правеха, а именно зависи от региона, в който ще се прави инвестицията е с висока безработица или ниска. Всички тези неща са съобразени, на база на практическата история през годините. В този глобален свят и това динамично развитие, Законът и Правилникът за насърчаване на инвестициите трябваше да се осъвременят.

 

К2: Кое е характерното за изминалата инвестиционна година? Кои са привлекателните, предпочитаните проекти за инвестиране, в какви област? Кои са предпочитаните локации?

 

Светослав Младенов: Влязох по-дълбоко в БАИ от септември месец, до тогава нямах никаква представа, какво прави самата агенция. Към днешна дата поддържаме статистическата информация свързана с инвестициите, както по региони, така и като заетост и като профил на човешки ресурс по региони (най-накрая има такъв, много е важно). След като инвеститор се запознае със закона пита, какъв е човешкия потенциал в съответния регион? Това е деликатна и чувствителна тема. Всеки инвеститор си планира точни разходи, както за енергийни източници така и за човешки ресурси, където той набляга на обучението на кадри. Ниското ниво на квалификация на кадрите в България се дискутира много напоследък, това затруднява. Една от главните насърчителни мерки в новия Закон е, да му се предостави безплатно обучение на самите кадри.

 

К2: Казвате - ниското ниво на квалификация на кадрите в България…Аз ще си позволя да не се съглася много с Вас. Може би имате предвид голямата маса от ниско квалифицирана работна ръка, която преобладава, но имаме доста добри специалисти в отделни области. Понеже инвеститорът търси и евтина работна ръка…?

 

Светослав Младенов: Ще си позволя да се съглася изцяло с Вас, но ще направя разграничение, че говорим и за отделните региони. 85% от кадрите в IT сектора са концентрирани тук, а има и други региони и други инвеститори. Всеки гледа цифрите изразени във финансово състояние. Ако реши да се разположи във Враца, там IT специалисти не могат да се намерят, спрямо нуждите му. За съжаление инвеститор, не можем да привлечем към Враца, защото не можем да го убедим, че там има специалисти. Това разграничение на специалистите по региони, новата Стратегия на правителството за Северозападна България, Дунавската стратегия са именно да се направи по-равномерно разпределение поне в някои сектори. Не можем да кажем за всички буквално, тъй като и природните условия се взимат пред вид, както и материалните, да се концентрират в една или друга насока в даден сектор.

 

К2: Вие от БАИ отчитате обема на инвестиция, да кажем за миналата година, но отчитате ли и колко чуждестранни инвеститори са напуснали територията на България, и защо?

 

Светослав Младенов: Разбира се, ние провеждаме разговори с всеки решил да премества или продава, за да разберем причините.

 

К2: Какъв е анализът на изминалата година? Колко са влезли, в какви области и колко са излезли от България?

 

Светослав Младенов: Точни числа не мога да цитирам, но мога да кажа обобщено: голяма част от производствата, които се преместват в други държави или се закриват се основават на глобализацията на пазара по отношение на нови технологии. Производството е било с определен капацитет и определена насока. Някои от тях изцяло се основават на фирмена стратегия и политика. Ако компания иска да оптимизира своя финансов ресурс, това ще доведе до закриване на производства. Това е нормален процес в бизнеса, които не можем да контролираме изцяло, въпреки чудесните условия, които предлагаме.

 

Скоро проведохме среща с инвестиционни агенции от различни държави и моето впечатление е на база на SWOT анализ, че предлагаме условия на инвестиции в България, с които се нареждаме на първо място. Мога смело да го заявя - по отношение на финансови стимули, данъци, насърчителни мерки, осигуровки, тренинг програми, локация.

 

К2: Кои са ни слабите страни?

 

Светослав Младенов: Квалификацията на кадрите, неравномерното им разпределение, застаряващо население…

 

К2: А, престъпността и липсата на върховенство на закона? Може би са относителни понятия и няма начин да не ги отчитате!

 

Светослав Младенов: Престъпност има навсякъде по света и дори да се отчете като слабост, мога да кажа, че всички се опитваме да я ограничим до минимум, но премахването е невъзможно.

 

К2: Знаете, че много чуждестранни инвеститори не идват или даже напускат, ако са били тук именно поради проблеми във съдопроизводството ни?

 

Светослав Младенов: Какво имате предвид?

 

К2: Много нарушени търговски интереси, които в Българския съд…Имаме 8 годишен мониторинг, често делата се решават не по съвест, а по други причини. Чуждестранните инвеститори често остават с накърнен интерес, понеже не могат да се сговорят с прокурори и съдии?

 

Светослав Младенов: Позволете ми да се запозная по детайлно с тази информация и да проведем отделен разговор!

 

К2: Сериозно ли ми говорите?

 

Светослав Младенов: Да!

 

К2: Добре, ще Ви информирам с повече подробности, защото ние се занимаваме сериозно с тази тема и ми се ще да продължим този разговор ефективно, защото не зависи само от вас, а от цялостни промени!

 

Светослав Младенов: Ние сме агенция – второстепенен разпорледител с бюджетни средства…

 

К2: Кои са по-ярките инвестиции и в какви области?

 

Светослав Младенов: Няма 1 или 2 области, които са интересни и приоритетни. Инвестициите са в областа на: химическа индустрия, електроника, аутсорсинг, производство на автокомпоненти, различни други индустрии (шоколадена, медицински и т.н.). Мога да обобщя, че за миналата година сертифицираните проекти бяха 15, към момента за първите 3 месеца са 8. В процес на сертифициране са 12 проекта към момента. Имаме 25 проекта, които са в процес на подаване на документация за сертифициране. Обемът сам по себе си говори за резултата, не изцяло през последните месеци, а като цяло за интереса, който е проявен. Не пропускам и цялостната обстановка в региона и европейско ниво, свързана с ексцесии в страни съседни нам.

 

К2: Какъв е профилът на инвеститора? От къде идва, с какъв обем от средства?

 

Светослав Младенов: Не може да се конкретизира в рамки, това е основната дейност на БАИ. Да установи първо интересите на инвеститора, за да сме си взаимно полезни. Ние сме малка държава, която не може да си позволи на всяка цена да привлече инвеститор!

 

К2: Точно малките привличат на всяка цена, големите са претенциозни! Шегувам се!

 

Светослав Младенов: Позицията на по-силния! Профилът, който ние посрещаме по-ентусиазирано, е инвеститор, които е планирал за 10 години напред, които има планово развитие по отношение на 1,2,3 фаза. Този инвеститор е добре за регионите, защото има план, точна преценка било то за обучение на самите кадри. Дава се възможност на университетите да помислят дали да не открият тази дуална с-ма на обучение. Тази насока дава развитие на човека. Излизайки от скамейката, да има ясна представа, къде може да започне работа и развитие в професионален план.

 

К2: Истина ли е, че голям процент от инвестициите продължава да бъде в имоти?

 

Светослав Младенов: Не, не бих казал. Най-големите инвеститори са в областта на химическата промишленост, в автокомпонентите. Има и такива в недвижимите имоти, разбира се.

 

К2: Тенденцията се обръща, защото имаше период на бум на закупуване на имоти?

 

Светослав Младенов: Да, това е нормална тенденция, която мисля, че мина своя пик, пазарът в момента е пренаситен. Има и вторичен пазар, който започва да работи - замяната на жилище, съответно с нуждите обуславя този пазар. Следващите години не се очакват драстични промени по отношение на тенденциите в този пазар, но се създава качествен вторичен пазар, който ще се развива в следващите години.

 

К2: В заключение, каква е новината от разговора?

 

Светослав Младенов: За първите два месеца на годината има развитие и увеличение на инвестициите в България. Съпоставяйки неревизираните данни, в сравнение с 2012 г. - увеличението е 40 милиона евро, а в сравнение с 2013 година инвестициите са със 115 милиона евро повече.

 

Редактор: Теодор Дечев

Последно променена в Неделя, 27 Април 2014 00:03
Влезте, за да коментирате