Оставаме на дъното по конкурентоспособност

Четвъртък, 28 Май 2015 22:21 Публикувана в Бизнес Прочетена 2147 пъти
През 2015 г. България заема 55-о място от 61 икономики, докато през изминалата 2014 г. се е класирала на 56-o. България остава сред най‐неконкурентоспособните държави, като с по‐ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна. През 2015 г. България заема 55-о място от 61 икономики, докато през изминалата 2014 г. се е класирала на 56-o. България остава сред най‐неконкурентоспособните държави, като с по‐ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна. Снимка: karieri.bg

България е на 55-то място в Годишника на световната конкурентоспособност 2015 на Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development ‐ IMD), съобщиха от Центъра за изследване на демокрацията.


Докладът оценява цялостното представяне на 61-те най-развити икономики в света, чрез повече от 300 показателя в сферите на икономическа ефективност, правителствени политики, бизнес среда и инфраструктура. Годишникът на конкурентоспособността на IMD е най‐пълният и обхватен доклад за конкурентоспособността на нациите, който се публикува от 1989 г. насам.


През 2015 г. България заема 55-о място от 61 икономики, докато през изминалата 2014 г. се е класирала на 56-o. България остава сред най‐неконкурентоспособните държави, като с по‐ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна.


Страната е далеч от най-доброто си постижение - 38-мо място през 2009 г. - признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и проведат последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, която да се основава на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността. Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на промени в международната конюктура.


Очаквано, банковата криза от 2014 и високите държавни разходи оказват негативно влияние и отслабват конкуретната позиция на страната. В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение. Дългосрочните фактори за конкурентоспособност - опазване на околната среда, образование, цялостна инфраструктура и здравеопазване, както и индикаторите за ефективност на бизнес процесите като ниво на производителност и качество на управленските практики, са сред най-ниско оценените и продължават да стоят като сериозно предизвикателство.


Българската конкурентоспособност се намира в стагнация и на практика през първите 8 години от членството си в ЕС държавата не е съумяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна Европа. Като основни предизвикателства пред страната през 2015 г. продължават да стоят оптимизирането на работата на публичната администрация, справянето с енергийната бедност, както и борбата с корупцията. Сред факторите, които подобряват общата конкурентоспособност на България си заслужава да се отбележи ръстът на разходите на бизнеса за наука и иновации.

 

Източник: money.bg

http://money.bg/news/id_350419620/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

Последно променена в Събота, 30 Май 2015 00:00
Влезте, за да коментирате