100 членно жури избира победителя в конкурса „Икономика на светло“ за 2014г.

Неделя, 14 Юни 2015 17:44 Публикувана в Бизнес Прочетена 1705 пъти
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. Снимка: cross.bg

Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2014 г. Предпочитанията си към номинираните в три категории участници ще дадат 100-те члена на експертното жури, специално създадено за целта, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.


Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.


Номинациите в конкурса за награди „Икономика на светло“ бяха определени чрез отворена обществена анкета през месеците април и май в следните три категории:


За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата – номинирани са:


 Министерство на здравеопазването на Република България - за предприетите реформи в здравеопазването, които да доведат до по-ефективно разходване на обществен ресурс, запазване размера на здравноосигурителните вноски и ограничаване на неформалната икономика в сектора;


 Министерство на финансите на Република България - за въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури, довел до ограничаване на измамите и увеличаване на събираемостта на данъка;


 Национална агенция за приходите - за осигуряване на възможност с безплатен персонален идентификационен код (ПИК) да се подават по електронен път данъчни и осигурителни декларации, както и да се проверява размерът на платените данъци и осигуровки и действителният размер на възнаграждението, върху което е осигурен работникът.

 


За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция – номинирани са:


 Институт за пазарна икономика - за активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика;


 Г-н Пламен Димитров - президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България - за участие при изготвянето на препоръка на Международната организация на труда за формализиране на неформалната икономика. Г-н Димитров е докладчик на групата на работниците в разделите „Защита на работниците от неприемливи форми на работа“ и „Установяване и повишаване на минималните нива на социална защита“;


 Проф. д-р Стефан Петранов - ръководител на екипа за създаване на композитен индекс „Икономика на светло“ - за създаването на уникалния по рода си композитен индекс „Икономика на светло“ и участието му в редица разработки за изследване на неформалната икономика.


За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост спрямо неформалната икономика – номинираните са:


 БТВ Медия Груп - за детайлно подготвените разследващи репортажи, касаещи създаването на „офшорни” компании, промени в законодателството и техния ефект върху изваждането „на светло” на операциите на множество компании и публични лица;


 Васил Иванов и Марин Николов – разследващи журналисти на Нова телевизия - за разследваща журналистика и принос при разкриване на корупционни практики – предаване „Разследване“. Журналистите Иванов и Николов не само изваждат на светло сенчести практики, но и проследяват реакцията на институциите и обществото като цяло;


 Вестник „Капитал“ - за обективно отразяване на сиви практики и активна позиция за ограничаване и превенция на неформалната икономика.


Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 22 юни. Номинираните в категориите ще получат грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на светло“.


Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.Източник: Сайт на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Последно променена в Вторник, 16 Юни 2015 18:34
Влезте, за да коментирате