Текстилното предприятие МАРИЦАТЕК АД открива нови работни места по схема „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по ОПРЧР

Петък, 11 Ноември 2016 17:15 Публикувана в Бизнес Прочетена 5544 пъти
Основната цел, която предстои да се реализира чрез проекта е да се създаде възможност за продължителна заетост, обучение и професионална реализация на безработни младежи до 29 годишна възраст и/или трайно безработни лица в текстила. Основната цел, която предстои да се реализира чрез проекта е да се създаде възможност за продължителна заетост, обучение и професионална реализация на безработни младежи до 29 годишна възраст и/или трайно безработни лица в текстила. Снимка: Архив на „Марицатек“ АД

На 11-ти ноември Марицатек АД представи старта на проект “Нови работни места и устойчива заетост в Марицатек АД”. На презентацията, в офиса на фирмата, присъстваха представители на колеги от бранша, журналисти и други заинтересовани лица.

 

Г-н Димитър Овчаров – управител на фирма Л и Д ТЕРА ООД, изпълнител на дейностите по публичността и визуализацията на проекта откри презентацията.

 

Ръководителят на проекта Борислав Славчов представи проекта, като акцентира на целите, основните дейности и резултатите от реализиране на проекта:

 

Основната цел, която предстои да се реализира е да се създаде възможност за продължителна заетост, обучение и професионална реализация на безработни младежи до 29 годишна възраст и/или трайно безработни лица в текстила.

 

Основните дейности, които предстоят са:

 

Провеждане на подбор и избор на 10 безработни лица от Пловдив за обучение и професионална реализация в Марицатек АД.

Провеждане на обучение.

Създаване, оборудване и обзавеждане на 10 нови работни места в Марицатек АД за подбраните безработни служители.

 

Най-важният резултат ще бъде осигуряването на заетост за 12 месеца на безработните лица на новите работни места в Марицатек АД.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „Марицатек“ АД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Влезте, за да коментирате