“Енергоремонт холдинг” възприе нова стратегия за развитие

Компанията, ще има нов корпоративен облик
Сряда, 12 Юни 2013 17:43 Публикувана в Бизнес Прочетена 4075 пъти
Сероотчистващата инсталация на ТЕЦ „Мариза изток 2”, изградена от „Енергоремонт холдинг” АД Сероотчистващата инсталация на ТЕЦ „Мариза изток 2”, изградена от „Енергоремонт холдинг” АД

 

“Енергоремонт холдинг” АД започва да следва нова стратегия за развитието си. От холдинга обявиха, че постигнатите добри резултати през последните години са дали тласък за разработването на нова стратегия за развитието му.

Новата стратегия предвижда запазване на традиционните за холдинга и дъщерните му дружества дейности си по проектирането, изграждането, ремонтиране и модернизация на енергийни мощности в България. Холдингът не се отказва и от производството и доставката на енергетично оборудване и ще продължи да се ангажира в големи енергийни проекти.

Едновременно с това като ключов момент в стратегията е заложено намерението да се засили участието на холдинга в нови проекти на пазарите в Югоизточна Европа, Близкия Изток и в трети страни, които трябва да разширят значително портфолиото му. Специално внимание в новата стратегия за развитие е отделено на откриването на два нови офиса на дружеството в Сърбия и Близкия Изток. “Енергоремонт Холдинг” АД вече разполага със собствени представителства в Република Чехия, Република Македония, Република Гърция и в Република Ливан.

Момент от представянето на новата стратегия за развитие.Момент от представянето на новата стратегия за развитие

 

Новата стратегия предвижда промяна и в корпоративния образ на холдинга. „Енергоремонт холдинг” ще промени името си на „ЕР холдинг”. Както е известно, подобни промени се извършват или в кризисни ситуации или в навечерието на действия, свързани с настъпление и експанзия на пазара. В случая причината за промяната на името на холдинга е свързана преди всичко с много по-големия спектър от дейности, които извършва на фона на името си. „Енергоремонт холдинг“ далече не се занимава само с ремонтиране на енергетично оборудване. Затова холдингът променя и името си и структурата си, насочвайки решително разширяването на дейностите си извън България.

В момента, визитката на холдинга изглежда впечатляващо. Компанията е с над 40 годишна история в областта на енергетиката. „Енергоремонт холдинг“ е публична компания, чиито акции са листвани на Българската фондова борса (БФБ).

Компанията има целенасочена политика в областта на развитието на човешките си ресурси. Ежегодно се провежда обучение на служителите за повишаване и потвърждаване на квалификацията им в центровете за професионална подготовка, сертифицирани от НАПОО, както и в акредитирани организации, притежаващи съответните разрешителни за това. Компанията разполага с над 1600 работници и служители от които 1300 са висококвалифицирани специалисти.

Бъдещият „ЕР холдинг“ е сертифициран за управление на качеството по ISO 9001:2008. Сертифициран е за системата си за управление по OHSAS 18001:2007, както и за системата си за управление на социалната политика SA8000:2008. Компанията е екологично отговорна и сертифицирана за качество на управление на околната среда по стандарта ISO 14001:2004.

Членството на „Енергоремонт холдинг“ - вече „ЕР холдинг“ в Българския съюз по заваряване (БСЗ), в БУЛАТОМ и в Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), също говори за солидността на компанията.

Извън промените в корпоративния образ, новата стратегия за развитие предвижда „Енергоремонт холдинг” АД и дъщерните му дружества да разширят пазарното си присъствие в Югоизточна Европа и Близкия Изток, както и участието си в партньорство с други дружества в трети страни. Присъствието на тези нови пазари трябва да даде възможност да бъде продължена тенденцията от последните три години за растеж и стабилност на холдинга.

Самочувствието на компанията, за постигнати успехи през последните години идва преди всичко от участието в изграждането на втори метродиаметър на Софийското метро, в модернизацията на тягова подстанция ”Волуяк” и изграждане на система за телеуправление „Scada” и в строителството на сероочистващите инсталации на пети и шести блок на ТЕЦ ”Марица изток 2”. Към това портфолио от изпълнени обекти трябва да се прибави и участието в проекти в ТЕЦ ”АЕS Гълъбово” и в ТЕЦ ”Контур Глобал Марица изток 3”.

Прави впечатление, че независимо от тежката икономическа ситуация в страната, „Енергоремонт холдинг” успява да се утвърждава като финансово стабилна компания, която е предпочитан и коректен изпълнител на значими енергийни и инфраструктурни проекти не само в България но и в чужбина. През последните години, холдингът изпълнява обекти в Гърция, Испания, Сърбия, Македония, Косово, Албания, Босна и Херцеговина и Ирак.

Последно променена в Вторник, 29 Октомври 2013 23:59
Влезте, за да коментирате