Намаляват цената на ВЕИ енергията, но не и на тока

Четвъртък, 13 Юни 2013 15:50 Публикувана в Бизнес Прочетена 2225 пъти

Намаляват се цените на зелената енергия от нови мощности от 1 юли тази година, но това няма да повлияе върху крайната цена на тока, посочи председателят на ДКЕВР Анжела Тонева след обществено обсъждане с представители на зелените централи, електроразпределителните дружества и НЕК.

От миналата година вече не се отпуска капацитет за присъединяване на нови мощности с изключение на вече сключените договори за присъединяване на ВЕИ мощности и ние имаме информация, че няма толкова много нови проекти да се присъединят, за да окаже това влияние върху крайната цена, коментира Тонева. Тя посочи, че са заявени едва около 21 мегавата мощности от биомаса.

Докладът на работната група на ДКЕВР предвижда цената на енергията от биомаса да бъде намалена чрез намаляване на заложената възвращаемост на инвестициите до 5.37 процента и намаление на признатите експлоатационни разходи. Тъй като се получи интересна дискусия с много "за" и "против" нашето решение, предстои комисията на закрито заседание да разгледа дали действително цената на енергията от биомаса ще бъде намалена, заяви Тонева. Но дори и да се намали, това няма да се отрази върху крайната цена на тока, защото става въпрос за малко количество нововъведени мощности. Решението на ДКЕВР ще има значение за средносрочното развитие на централи, произвеждащи енергия от биомаса, коментира председателят на ДКЕВР.

В момента има инсталирани 1000 мегавата мощности от фотоволтаици, 600 мегавата от вятърни централи, 29 мегавата - от биомаса, от малки ВЕЦ - максимум 50 мегавата, съобщи членът на ДКЕВР Еленко Божков. Той посочи, че няма достатъчно информация за новоприсъединяващи се малки мощности, защото според Закона за енергията от възобновяеми източници слънчеви инсталации от 5 до 30 киловата се присъединяват безпрепятствено към електроразпределителната мрежа, дори и без издаване на становище, като това важи и за мощности от биомаса и ВЕЦ до 1.5 мегавата. Ето защо при нас няма информация за тези малки мощности, каза Божков. По време на обсъждането той възложи на ЕРП и НЕК да предоставят на ДКЕВР незабавно информация за този вид източници. Анжела Тонева заяви, че в момента се преработва целият модел за ценообразуване, за да може да бъде отразена новата среда в енергийната система, а именно, че над 50 процента от потребявана енергия в страната се изкупува от обществения доставчик по силата на договори за задължително изкупуване. Тонева каза, че моделът няма да е готов до края на тази седмица, както бе заявено това по-рано.

 

Необходимо е да бъде преразгледана енергийната политика по отношение на подпомагането на ВЕИ производствата, тъй като в момента нямаме възможност да преустановим изкупуването на енергията, произведена от възобновяеми източници, коментира още Анжела Тонева. Според нея е невъзможно само с регулаторни решения да се влияе върху ситуацията с ВЕИ производството при намаленото потребление на енергия в страната.

Последно променена в Четвъртък, 20 Юни 2013 08:25
Влезте, за да коментирате