На кого му пука за ЗПУКИ ?

Петък, 26 Октомври 2012 03:00 Публикувана в Подземия Прочетена 1459 пъти
Г-н Димитър Белелийски дава оценка на инвестициите в енергийната система в Югоизточна Европа от екрана на телевизия "Bulgaria On Air" в предаването "Invest Book". Г-н Димитър Белелийски дава оценка на инвестициите в енергийната система в Югоизточна Европа от екрана на телевизия "Bulgaria On Air" в предаването "Invest Book".

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) e със статут на „врата в полето“.

На страница 14-15 в брой 20 на в. „Свободен народ“ е изнесена информация за меко казано „лежерно попълнената“ декларация за липса на конфликт на интереси от страна на г-жа Надежда Белелиева. За нас в този случай не е най-важното дали наличният според нас конфликт на интереси е довел до някакви нарушения или облагодетелствуване на юридически и/или физически лица. Напълно възможно е г-жа Белелиева да не е действувала злоумишлено и да е подписала стандартния формуляр без да се замисля много.

Случаят е важен от гледна точка на занижения контрол и неглижирането на въпроси, които могат да бъдат в основата на потенциални сканадали. Работата е там, че ако подходът към въпроса за предотвратяването и установяването на конфликт на интереси не беше толкова отчайващо формален, подобни случаи нямаше да възникват. Защото достатъчно е членовете на политическия кабинет в МИЕТ да гледат телевизия, за да знаят за доста значимата позиция на г-н Димитър Белелиев – съпруг на г-жа Надежда Белелиева в българското енергийно строителство, ремонт и поддръжка.

Г-н Димитър Белелиев е личност с доста силно медийно присъствие, което няма как да е убягнало от вниманието на хората, които се занимават с връзките с обществеността в МИЕТ. Можем да кажем, че де факто той е публична личност. Няма как многобройните коментари на г-н Белелиев по гледани телевизии да не са забелязани, още повече, че те са достатъчно продължителни и обстоятелствени. Членовете на политическия кабинет на МИЕТ би трябвало от обща култура да са запознати със значимото присъствие на г-н Димитър Белелиев в българския енергиен бизнес и в публичното пространство. Затова е странна пълната липса на информация за неговата дейност в декларацията на съпругата му.

Присъствието на негови мнения в интернет също е солидно. Г-н Димитър Белелиев има достатъчно забележимо присъствие и в You Tube, където са качени негови участия в телевизионни предавания, посветени на повишаването на цените на тока, за загубите на електроенергия по електропреносните мрежи, либерализацията на енергийния пазар, техническото състояние на електроцентралите и необходимостта от инвестиции в екоинсталации на топлоелектрическите централи.

В много от изявите си той прави откровени внушения за необходимостта от ремонтни дейности, които са в предмета на дейност на неговото предприятие ЦЕРБ. Не казвам, че няма необходимост от значителни по обем работи за поддръжка на производствената и електропреносната инфраструктура в енергетиката, но очевидно е че покрай демонстрацията на информираност и на ерудиция, г-н Димитър Белелийски прокарва и определени корпоративни интереси. Не че можем да осъждаме някой бизнесмен, който си прави не дотам скрита реклама, просто активността му в медиите за прокарване на частни предприемачески интереси е повече от набиваща се в очи.

В някои публикации е налице и директно рекламиране на ЦЕРБ без всякакво прикриване. Ето един примерен текст, който публикуваме без да искаме от г-н Белелиев никакво възнаграждение:

„Предприятието Централна енергоремонтна база е създадено още през 1948 г. и извършва ремонт на електрически машини за енергетиката. Специализира в производство, ремонт и поддръжка на въртящи се електрически машини и трансформатори. От приватизирането на предприятието (2001 г.) досега се правят инвестиции за подобряване качеството на извършваните ремонти. Само през 2011 г. са вложени около 800 хил. лв. за модернизиране на високоволтовата изпитателна лаборатория, както и за закупуване на модерна преносима апаратура за извършване на ремонт и диагностика на съоръженията на място.

Фирмата разполага с единствената в България вагон-лодка за извършване на тежък извънгабаритен жп транспорт, както и мобилен IRD стенд за балансиране на въртящи се машини, който също няма аналог у нас.

Изпълнява поръчки на: AES, НЕК ЕАД, ЕСО, Е.ОН, ЧЕЗ Разпределение, Мини Марица Изток ЕАД, Лукойл, БДЖ, Свилоза, Public Power Corporation S.A. (националната елктрическа компания на Гърция), Energo Pro Чехия, МЕТКА Гърция, ЕЛЕМ Македония и други“.

Точно поместения по-горе откровено рекламен текст, взет от съответна пи-ар публикация би трябвало да накара г-жа Надежда Белелиева да се замисли сериозно какво трябва да пише в декларацията си за липса на конфликт на интереси. В случая „липса“ трябва да се поставя в кавички, независимо дали става дума за злоумишлено деяние или просто за несериозно отношение към злополучната декларация.

Всъщност, в някои от публикациите, свързани с експертните позиции, заемани от г-н Димитър Белелиев са публикувани и подробни справки за заеманите длъжности и собствеността му в дружества работещи в сферата на енергийното строителство и ремонтната дейност там. Не е необходимо дори да се работи с Търговския регистър или с ДАКСИ, за да се добие представа за убедителното присъствие на г-н Димитър Белелиев в тази сфера.

Абсолютно публичен е и фактът, че г-н Димитър Белелиев е застанал на чело на радетелите на българо – украинската дружба и че брат му – г-н Сиимеон Белелиев е редом с него в ръководството на Дружеството за българо – украинска дружба и приятелство. Както и фактът, че г-н Симеон Белелиев има сериозни търговски интереси в Украйна. Всичко това не битрябвало да бъде подминато от лице, заемащо публична длъжност, старши експерт в дирекция „Външноикономическа политика“ на МИЕТ и референт за Украйна каквато е г-жа Надежда Белелиева.

2012_10_23_Simeon_Beleliev_2.jpg

И г-н Симеон Белелийски може да бъде видян от телевизионния екран.

Дори г-жа Белелиева да е била толкова разсеяна, че да пропусне участието на съпруга си в собствеността на Централната енергоремонта база (ЦЕРБ) или участието му в управлението на „Контактни елементи“ АД и „Конвенционални енергийни системи“ ЕАД, в МИЕТ би трябвало да има достатъчно хора (особено в инспектората), които добронамерено да я подсетят, че има пропуски в декларацията.

Толкова повече, че сред тези пропуски има длъжности и позиции на г-н Димитър Белелиев, които днес не са актуални, но са били в сила точно за периода, когато е подадена декларацията за липса на конфликт на интереси. Тези длъжности и позиции са с тежест, която е сравнима и дори по-голяма от сегашното му положение.

Г-н Димитър Белелиев е бил в борда на директорите на „Енергоремонт – Варна“ ЕАД от 18 юни 2008 г. до 04 февруари 2010 г. Бил е член на борда на директорите на „Техенерго“ АД от 22 декември 2008 г. до 03 февруари 2010 г. Бил е в борда на директорите на „Енергоремонт – Русе“ ЕАД от 22 май 2009 г. до 10 февруари 2010 г., но е на висша ръководна длъжност в дружеството оше от 03 октомври 2006 г. Бил е член на надзорния съвет на „Енергоремонт холдинг“ АД от 22 август 2008 г. до 29 юни 2010 г. Бил е управител на „Енергоремонт – МК“ от 26 март 2007 г. до 26 август 2010 г.

Изобщо, г-н Димитър Белелиев е фигура, която няма как да не е била забелязана от кабинетите на различни нива в Министерството на икономиката, ЕНЕРГЕТИКАТА и туризма. И преди да виним съпругата му, че не е написала едно или друго в декларацията си, би трябвало да се запитаме за какво плащат на инспектората в МИЕТ и гледат ли членовете на политическия кабинет телевизия ?

Случаят с г-жа Надежда Белелийска е нагледна илюстрация на твърдението, че на никого не му пука за ЗПУКИ, че контролът върху наличието на конфликт на интереси е занижен, а обновяването на декларациите за липса на конфликт на интереси е „последна грижа на партията и правителство“. Така вече три години ...

Последно променена в Четвъртък, 21 Февруари 2013 10:47
Теодор Дечев

Завършил ВИАС през 1984 г. Магистър по политология. Доктор по социология. От 1993 г. до 1997 г. е главен редактор на вестник “Свободен народ”. От 1998 до 2001 г. е заместник министър на труда с ресор индустриални отношения. Почетен председател на ССИ. В периода 2003 – 2012 г. е член на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Автор е на около четиридесет научни публикации в областта на строителните конструкции и на повече от тридесет в областта на социологията, индустриалните отношения и политологията. Преподава в УНСС, НБУ и в КИА – Пловдив. Съпредседател на „Свободен народ“ - партията на свободните социалдемократи.

Уеб сайт: teodordetchev.blog.bg
Влезте, за да коментирате