В серия от публикации ви предоставяме информация за един наглед тривиален търговски спор, при който едната страна не изпълнява договорните си задължение(не заплаща уговорените лизингови вноски) и това води до сериозно влошаване на отношенията между контрахентите.

Като пълномощник на фирмата на съпруга си, г-жа Кайлитска получава над 12 автомобила предоставени й по силата на лизингов договор от Голд лизинг, управлявана от Явор Джиджев и Иван Станев. Известно време тя изпълнява договорните си задължения и заплаща ежемесечно вноските си. В един момент обаче, решава, че лизингованите автомобили са вече нейна собственост и започва да се разпорежда с тях, както намери за добре, едни биват продавани, други разглобявани и също продавани, само че на части.

Публикувана в У нас

Член .293а от Наказателният кодекс гласи „Който, след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.” 

 

На пръв поглед, този законов текст  изглежда често приложим, предвид социалния заряд, който носи в себе си. Често на практика се получава разнобой в отношенията между бивши гражданскоправни партньори, който разнобой води до съдебни битки, респективно до присъди.

Публикувана в У нас

В серия от публикации ви предоставяме информация за един наглед тривиален търговски спор, при който едната страна не изпълнява договорните си задължения (не заплаща уговорените лизингови вноски) и това води до сериозно влошаване на отношенията между контрахентите. 

 

Като пълномощник на фирмата на съпруга си, г-жа  Теменужка Кайлитска  получава над 12 автомобила, предоставени й  по силата на лизингов договор от „Голд лизинг”, управлявана от Явор Джиджев и Иван Станев. Известно време  тя изпълнява договорните си задължения и заплаща ежемесечно вноските си.  В един момент обаче, решава, че лизингованите автомобили са вече нейна собственост и започва да се разпорежда с тях, както намери за добре - едни биват продавани, други разглобявани и също продавани, само че на части.

Публикувана в У нас

В серия от публикации ви предоставяме информация за един наглед тривиален търговски спор, при който едната страна не изпълнява договорните си задължение(не заплаща уговорените лизингови вноски) и това води до сериозно влошаване на отношенията между контрахентите.

 

Като пълномощник на фирмата на съпруга си, г-жа Кайлитска  получава над 12 автомобила предоставени й  по силата на лизингов договор от „Голд лизинг”, управлявана от Явор Джиджев и Иван Станев. Известно време  тя изпълнява договорните си задължения и заплаща ежемесечно вноските си.  В един момент обаче, решава, че лизингованите автомобили са вече нейна собственост и започва да се разпорежда с тях, както намери за добре, едни биват продавани, други разглобявани и също продавани, само че на части.

Публикувана в Подземия

Ходенето по мъките за Я. Джиджев и И.Станев, управители на „Голд лизинг“ ООД  продължава. Фирмата сключва  договор за сублизинг(28 април 2006г.) с  ЕТ „ Декор – Хайри Кайлитски“, чрез пълномощника Теменужка Кайлитска, съгласно който правоприемникът се задължава да доизплати лизинговата вещ, след което да придобие нейната собственост. Срокът на договора отново е 36 месеца, а предмет на договора е таксиметров автомобил Опел „Астра“.

Публикувана в Подземия