Висока ли е цената на тока в България ? Да !

Четвъртък, 30 Май 2013 15:49 Публикувана в Гледища Прочетена 1050 пъти
Радослав Пашов Радослав Пашов

Само за сведение на президента на Република България г-н Превнелиев, с отговор на въпроса защо българите негодуват срещу високите цени на тока. С ясна обосновка защо цената на тока у нас е висока с данни от официални източните от 2012 г.

Текст в духа на този коментар вече беше публикуван през есента на 2012 г. във вестник „Свободен народ“, но след като президентът на България не разбира защо имаме проблем с цената на тока, то е нужно да се разясни отново.

Общоизвестен факт е, че България е най-бедния член на Европейския съюз (ЕС). Това означава, че бюджетът за комунални услуги (ток, вода, телефон) на всеки от нас е ограничен и всяко увеличение се понася много тежко от членовете на семействата. Затова нека да направим сравнение с други държави от Европа и видим колко кожи свалят от гърбовете им там електроразпределителните дружества.

Нека първо разгледаме цената на тока у нас и из Европа.

ДЪРЖАВА

ЦЕНА kw/h - евро

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

ЕС

0,1165

0,1247

0,1212

0,1249

0,1310

България

0,0603

0,0685

0,0685

0,0692

0,0727

Чехия

0,0895

0,1080

0,1161

0,1146

0,1208

Германия

0,1279

0,1341

0,1359

0,1370

0,1395

Естония

0,0652

0,0670

0,0696

0,0711

0,0763

Гърция

0,0900

0,1005

0,0942

0,0959

0,1003

Испания

0,1152

0,1277

0,1381

0,1492

0,1684

Франция

0,0924

0,0910

0,0908

0,0995

0,1017

Италия

:

:

:

0,1387

0,1412

Латвия

0,0695

0,0955

0,0959

0,0953

0,1100

Литва

0,0737

0,0732

0,0768

0,1005

0,1009

Унгария

0,0957

0,1281

0,1320

0,1247

0,1192

Австрия

0,1255

0,1268

0,1380

0,1396

0,1444

Полша

0,1069

0,1005

0,1010

0,1082

0,1052

Румъния

0,0954

0,0920

0,0815

0,0839

0,0823

Словения

0,0861

0,0919

0,1050

0,1058

0,1149

Словакия

0,1152

0,1283

0,1311

0,1376

0,1395

* Средният нетен доход на 1 човек механично е умножен по 2
** Източник: EUROSTAT

От горната таблица се вижда, че в абсолютна стойност цената на киловат/час в България е най-ниската от посочените държави. Това дава повод за спекулации, че видите ли у нас е евтино и няма от какво да се оплакваме. Истината е, че за да разберем, колко всъщност ни струва разхода за електроенергия трябва да се съобразим с дохода, който получава едно домакинство от двама души средно на година. В следващата таблица е даден нетния доход на домакинство за периода 2007-2011 г.

ДЪРЖАВА

НЕТЕН ГОДИШЕН ДОХОД ДОМАКИНСТВО

(2 души)* - ЕВРО

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

ЕС

35 819

35 950

35 456

36 912

н/а

България

3 224

4 029

4 459

4 551

н/а

Чехия

12 190

14 755

14 289

15 227

15 829

Германия

48 360

49 478

49 104

50 594

52 506

Естония

11 916

13 389

12 707

12 876

13 327

Гърция

21 180

21 386

23 744

26 197

20 221

Испания

28 619

30 262

31 389

32 197

32 764

Франция

39 072

40 615

41 227

42 332

43 852

Италия

34 083

35 457

36 215

37 278

38 343

Латвия

8 302

10 062

10 274

10 191

н/а

Литва

8 295

9 706

9 046

8 878

н/а

Унгария

11 638

12 586

11 552

11 717

12 070

Австрия

46 781

48 055

48 852

49 719

50 699

Полша

9 967

11 017

9 251

10 379

10 740

Румъния

6 147

6 873

6 435

7 134

н/а

Словения

16 980

18 307

18 668

19 638

19 816

Словакия

9 002

10 726

11 412

11 768

12 188

* Средният нетен доход на 1 човек механично е умножен по 2
** Източник: EUROSTAT

От данните се потвърждава извода, че българите са най-бедните и логично всяко увеличение на електроенергията до доведе до намаляване и на без това тънкия бюджет на българина. Затова да водим колко реално тежи електроенергията на всеки от нас.

ДЪРЖАВА

ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА В СЕМЕЙНИЯ БЮДЖЕТ (при консумация от 3500 Kw/h годишно)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

Европейски съюз

1%

1%

1%

1%

н/а

България

7%

6%

5%

5%

н/а

Чехия

3%

3%

3%

3%

3%

Германия

1%

1%

1%

1%

1%

Естония

2%

2%

2%

2%

2%

Гърция

1%

2%

1%

1%

2%

Испания

1%

1%

2%

2%

2%

Франция

1%

1%

1%

1%

1%

Италия

н/а

н/а

н/а

1%

1%

Латвия

3%

3%

3%

3%

н/а

Литва

3%

3%

3%

4%

н/а

Унгария

3%

4%

4%

4%

3%

Австрия

1%

1%

1%

1%

1%

Полша

4%

3%

4%

4%

3%

Румъния

5%

5%

4%

4%

н/а

Словения

2%

2%

2%

2%

2%

Словакия

4%

4%

4%

4%

4%

Последната таблица подвържава тезата, че всъщност спрямо парите, които получава едно домакинство цената на тока у нас е доста висока. За периода 2007-2010 г. електроенергията „тежи“ на всяко семейство съответно с 7%, 6%, 5% и 5%. От всички държави в ЕС българинът отделя най-много средства за електроенергия.

От тази гледна точка президентът е добре всеки път, когато прави непремерени изказвания да се съобразява с финансовите възможностите на редовия българин.

Последно променена в Понеделник, 19 Октомври 2015 20:16

1 коментар

  • Връзка на коментара Dow Jones Понеделник, 06 Януари 2014 09:52 публикуван от Dow Jones

    Анализа е много добър, но извода е погрешен. Проблема са ниските доходи, а не цената на тока, колега.
    Отделно нашата мила Родина е енергийнозависима и не можем сами да "диктуваме" цената на тока.
    И за капак на всичко далаверите в енергетиката допълнително товарят цялата система. А кой е "намазал" най-много от далаверите? Плевнелиев? - Едва ли!

Влезте, за да коментирате